Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Környezetvédelem: A Bizottság felszólítja Magyarországot, hogy tegyen eleget az ásványinyersanyag-kitermelésből származó hulladékokra vonatkozó szabályokból fakadó kötelezettségeinek

Brüsszel, 2011. október 27. – Az Európai Bizottság felszólítja Magyarországot, hogy hozza összhangba nemzeti szabályozását az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladékkal kapcsolatos európai normákkal. Janez Potočnik környezetvédelmi biztos ajánlására a Bizottság indokolással ellátott véleményt küld Magyarországnak azzal a kéréssel, hogy két hónapon belül tegyen eleget a felszólításnak. Ellenkező esetben a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

Az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről szóló irányelv célja az ilyen hulladék környezetre, illetve emberi egészségre gyakorolt káros hatásainak megakadályozása és csökkentése. Az irányelv értelmében az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladékot feldolgozó hulladékkezelő létesítményeknek üzemeltetési engedéllyel kell rendelkezniük, és a közegészségre vagy a környezetre potenciális veszélyt jelentő létesítményeknek súlyos balesetek esetére belső, illetve külső vészhelyzeti tervvel, valamint hulladékkezelési tervvel kell rendelkezniük.

Noha az irányelv számos rendelkezése megfelelően átültetésre került a magyar jogba, a Bizottság 2010 márciusában Magyarországnak küldött felszólító levelében több hiányosságra is felhívta a figyelmet. Azóta Magyarország ezek többségét pótolta, ám még mindig vannak lényeges hiányosságok az irányelv „feldolgozás” és „ásványinyersanyag-kitermelő ipar” fogalmával kapcsolatban. Ez korlátozza az irányelv alkalmazási körét és akadályozza teljes körű végrehajtását. Noha a magyar hatóságok beleegyeztek a szükséges módosítások elfogadásába, nem történt semmilyen változás. Ez indokolja azt, hogy a Bizottság indokolással ellátott véleményt küld Magyarország számára.

Előzmények

Az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről szóló irányelv azokról az intézkedésekről, eljárásokról és iránymutatásokról rendelkezik, amelyek megakadályozzák vagy csökkentik az ilyen hulladékok környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásait.

Az irányelvből fakadó kötelezettségek elmulasztása miatt jelenleg 9 tagállam ellen folyik jogsértési eljárás. Közülük három tagállam – Magyarország, Lettország és Lengyelország – esetében (lásd IP/11/594 és IP/11/1275) az eljárás az indokolással ellátott vélemény szakaszába lépett. A többi tagállam részére a Bizottság felszólító levelet küldött.

További információk:

A jogsértési eljárásokra általában vonatkozó naprakész statisztikákat lásd itt:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

További részletek az ásványinyersanyag-kitermelésből származó hulladékra vonatkozó uniós politikáról:

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l28134_en.htm

Lásd még:

További részletek az uniós hulladékpolitikáról:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

MEMO/11/739

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar