Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

OMG-uri: concluziile rapoartelor de evaluare arată că legislația UE evoluează în direcția corectă

Bruxelles, 28 octombrie 2011 – Două rapoarte independente de evaluare a legislației Uniunii Europene referitoare la organismele modificate genetic (OMG) concluzionează că există un sprijin larg pentru obiectivele legislației și arată că recentele inițiative legislative ale Comisiei evoluează în direcția corectă.

Documentele, publicate astăzi, remarcă, de asemenea, că sunt necesare unele ajustări pentru a îndeplini obiectivele legislației – protejarea sănătății și a mediului și crearea unei piețe interne – și pentru a asigura punerea în aplicare a legislației în mod corespunzător.

Aceste rapoarte confirmă faptul că problemele de punere în aplicare a legislației referitoare la OMG-uri nu decurg din concepția sau obiectivele acesteia, care rămân relevante, ci, mai degrabă, din modul în care aceste subiecte sensibile sunt tratate la nivel politic” a declarat comisarul pentru sănătate și consumatori, John Dalli. Acesta este motivul pentru care sunt atât de importante soluțiile specifice, cum ar fi propunerea noastră referitoare la cultivarea OMG-urilor, întrucât această propunere specifică vizează o necesitate politică foarte specifică, păstrând, în același timp, caracterul în general riguros al sistemului de autorizare al UE”.

În concluzie: „Rapoartele arată că o mai bună punere în aplicare a legislației referitoare la OMG­uri și aplicarea de măsuri atent concepute care să vizeze anumite aspecte sunt cele mai bune modalități de a realiza progrese. Este reconfortant să constatăm că multe dintre recomandările rapoartelor, care au fost elaborate între 2009 și 2010, au fost deja abordate în cursul ultimului an”.

Rapoartele

Cele două rapoarte au fost efectuate în numele Comisiei de consultanți independenți1. Primul, un document de 238 de pagini, evaluează cadrul legislativ al UE în materie de hrană pentru animale și alimente modificate genetic. Al doilea, un document de 137 de pagini, se concentrează asupra cadrului legislativ în materie de cultivare a OMG-urilor. Obiectivul principal al rapoartelor a fost acela de a colecta informații concrete și opinii, în special din partea părților interesate și a autorităților competente. Evaluările au apreciat eficacitatea și eficiența proceselor legislative și au formulat opțiuni de îmbunătățire și ajustare a sistemului.

Comisia, după finalizarea celor două documente, a efectuat analiza necesară a politicilor interne cu privire la concluziile lor. Acest proces tocmai a fost încheiat, astfel încât Comisia procedează astăzi la publicarea lor.

Concluzii principale

Cele două rapoarte consemnează existența unui sprijin larg, atât din partea părților interesate, cât și a autorităților competente, pentru obiectivele principale ale legislației, cum ar fi protejarea sănătății și a mediului și crearea unei piețe interne, întrucât aceste obiective sunt în concordanță cu nevoile societății. Cu toate acestea, conform rapoartelor, mai există aspecte care pot fi în continuare îmbunătățite.

De exemplu, rapoartele semnalează că sistemul de autorizare ar putea fi mai eficient, cultivarea OMG-urilor ar fi favorizată de o mai mare flexibilitate, iar procesul de evaluare a riscurilor ar fi favorizat de o mai bună armonizare. Vestea bună e că sunt suficiente modificări limitate care să vizeze aspecte specifice, nefiind neapărat necesară o modificare generală a sistemului.

Evoluție în direcția corectă – obiectiv deja atins

Rapoartele de evaluare confirmă faptul că numeroase acțiuni pe care Comisia Europeană le-a lansat în ultimele luni evoluează în direcția corectă.

Prima, pachetul legislativ propus de Comisie referitor la cultivarea OMG­urilor, adoptat în iulie 2010, care răspunde necesității unei mai mari flexibilități în ceea ce privește cultivarea OMG-urilor, este una dintre aceste acțiuni. Pachetul include o recomandare privind coexistența plantelor modificate genetic și a celor nemodificate genetic, care permite statelor membre o mai mare flexibilitate în a ține cont de condițiile lor locale, regionale și naționale atunci când pregătesc legislația relevantă. Propunerea principală, în prezent discutată în cadrul Consiliului și al Parlamentului, este de a permite statelor membre să restricționeze sau să interzică cultivarea OMG-urilor pe teritoriul lor.

Raportul relevant menționează că abordarea mai flexibilă a cultivării OMG-urilor păstrează strictețea sistemului de autorizare la nivel UE, deja în vigoare, care este bazat pe știință, siguranță și preferințele consumatorilor, adăugând că sistemul ar putea fi îmbunătățit din punct de vedere al eficienței.

În al doilea rând, Comisia a realizat progrese și în ceea ce privește rezolvarea problemei tehnice reprezentată de cantitățile mici de OMG-uri neautorizate prezente în produsele importate utilizate ca hrană pentru animale. Un regulament de armonizare care vizează cantitățile mici de OMG-uri neautorizate prezente în hrana pentru animale importată a intrat în vigoare în luna iulie și a fost considerat binevenit de către statele membre și operatorii comerciali.

În al treilea rând, Comisia a publicat, în aprilie 2011, un raport privind implicațiile socioeconomice ale culturilor MG, bazat pe contribuțiile statelor membre, astfel cum se prevede în concluziile Consiliului Mediu din 2008. Comisia a continuat prin inițierea, în 18 octombrie 2011, a unui proces de acordare de asistență statelor membre în ceea ce privește colectarea și schimbul de informații.

În curs de realizare

În plus, Comisia va propune în următoarele săptămâni cerințe mai precise pentru depunerea solicitărilor de autorizare pentru produsele importate utilizate ca alimente și hrană pentru animale.

De asemenea, Comisia este în curs de revizuire a ghidului de evaluare a riscului de mediu, pentru a-l face mai detaliat și mai precis, ghid care deja face obiectul unor discuții cu statele membre și cu părțile interesate. Documentul final va avea statut juridic și va fi girat de statele membre. Acesta este un pas important spre o mai bună aplicare a cerințelor stricte de evaluare a riscului de mediu ale legislației în materie de OMG-uri.

Un alt aspect prioritar este consolidarea monitorizării efectelor asupra mediului de către întreprinderi și statele membre. EFSA și experții statelor membre colaborează îndeaproape cu Comisia pentru a realiza un ghid mai detaliat.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm

MEMO/11/742

Persoane de contact:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Evaluarea cadrului legislativ al UE în materie de hrană pentru animale și alimente modificate genetic a fost efectuată de Agra CEAS Consulting, iar Consorțiul pentru evaluarea politicilor europene (European Policy Evaluation Consortium – EPEC) a efectuat evaluarea legislației referitoare la cultivarea OMG-urilor.


Side Bar