Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Géntechnológiával módosított szervezetek: Értékelő jelentések szerint helyes úton halad az uniós szabályozás

Brüsszel, 2011. október 28. - Az Európai Unió géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatos jogszabályait vizsgáló két, egymástól független jelentés is arra a következtetésre jutott, hogy a szabályozás célkitűzései széles körű támogatottságot élveznek. Kiderül továbbá, hogy a Bizottság legújabb jogszabályi kezdeményezései a megfelelő irányba mutatnak.

A mai napon közzétett jelentések megjegyzik azt is, hogy amennyiben meg akarjuk valósítani a jogszabály egészségvédelemre, környezetvédelemre, és a belső piac megteremtésére irányuló célkitűzéseit, valamint biztosítani akarjuk a jogszabályok helyes végrehajtását, szükség lesz néhány apróbb változtatásra.

A jelentések megerősítik, hogy a géntechnológiával módosított szervezetekre vonatkozó jogszabályok végrehajtásánál jelentkező problémák nem az elgondolással vagy a célkitűzésekkel függenek össze (ezek továbbra is relevánsak), hanem inkább azzal, hogy hogyan kezelik politikailag ezt a kényes kérdést” – mondta John Dalli, egészség- és fogyasztóügyi biztos. „Ezért van az, hogy kiemelkedő fontosságúak az olyan specifikus megoldások, mint a géntechnológiával módosított szervezetek termesztésre vonatkozó javaslatunk. Ez a bizonyos javaslat egy nagyon specifikus politikai igényre keres megoldást, miközben fenntartja az általánosságban szigorú uniós engedélyezési rendszert.

A biztos így zárta nyilatkozatát: „A jelentések rámutattak, hogy a géntechnológiával módosított szervezetekre vonatkozó jogszabályok jobb végrehajtása és az egyes problémák kezelésére gondosan megtervezett intézkedések jelentik a legmegfelelőbb választ. Megnyugtató látni, hogy a 2009–2010 között készített jelentés által felvetett problémák közül már sokat orvosoltunk a múlt év során.

A jelentések

A két jelentést független tanácsadók készítették a Bizottság nevében1. Az első, 238 oldalas dokumentum, a géntechnológiával módosított élelmiszerekre és takarmányra vonatkozó uniós jogszabályi keretet értékeli. A második, 137 oldalas dokumentum, a géntechnológiával módosított szervezetek termesztésre vonatkozó jogszabályozási keretre összpontosít. A fő cél azt volt, hogy feltárják a tényeket és összegyűjtsék a véleményeket, különösen az érdekelt felek és az illetékes hatóságok véleményeit. Értékelték a jogszabályi eljárások hatékonyságát és hatásosságát, és különböző lehetőségeket fogalmaztak meg a rendszer fejlesztésére és kiigazítására.

Miután a dokumentumok elkészültek, a Bizottság elvégezte a ténymegállapítások szükséges belső szakpolitikai elemzését. Ez az eljárás most lezárult, így a Bizottság – következő lépésként – ma nyilvánosságra hozta az eredményeket.

A főbb megállapítások

A két jelentés a jogszabályok fő célkitűzéseinek (egészségvédelem, környezetvédelem, belső piac megteremtése) széles körű támogatottságról számol be, mind az érdekelt felek, mind az illetékes hatóságok részéről, mivel ezek a célkitűzések párhuzamosak a társadalom igényeivel. A jelentések szerint azonban további előrelépésekre van szükség.

A jelentések megjegyzik például, hogy az engedélyezési rendszer lehetne hatékonyabb, a géntechnológiával módosított szervezetek termesztésnek hasznára válhatna a nagyobb rugalmasság, a kockázatértékelési eljárásnak pedig a további harmonizáció. Jó hír, hogy elegendő a speciális problémák kezelésére kidolgozott válaszokat kis mértékben módosítani, és nem kell az egész rendszert átszervezni.

A helyes úton – ami már megvalósult

Az értékelő jelentések megerősítik, hogy az Európai Bizottság által a közelmúltban tett lépések megfelelőek voltak.

1. A géntechnológiával módosított szervezetek termesztésére vonatkozó, 2010 júliusában elfogadott bizottsági jogszabálycsomag – és az e területen nagyobb rugalmasság iránti igényre adott válasz – az egyik ilyen elismert lépés. A csomag tartalmazza a géntechnológiával módosított és a géntechnológiával nem módosított növények együtt-termesztésére kidolgozott ajánlást, amely az ide vonatkozó jogszabályok kidolgozásánál nagyobb rugalmasságot biztosít a tagállamoknak, hogy figyelembe tudják venni a helyi, regionális és nemzeti feltételrendszereket. A fő javaslat, amelyet jelenleg a Tanács és Parlament tárgyal, biztosítja a jogot a tagállamoknak, hogy a tagállam területén korlátozzák vagy betiltsák a géntechnológiával módosított szervezetek termesztését.

A géntechnológiával módosított szervezetek termesztésére vonatkozó rugalmasabb megközelítés fenntartja a szigorú európai engedélyezési rendszert, amely tudományos megállapításokon, biztonsági megfontolásokon és fogyasztói választásokon nyugszik, jegyzi meg a jelentés, majd hozzáteszi, hogy a rendszert azonban hatékonyabbá lehetne tenni.

2. A Bizottság szintén haladást ért el az engedély nélküli géntechnológiával módosított szervezetek importált takarmányban alacsony mennyiségben való jelenlétével kapcsolatos technikai problémák megoldásában. A takarmányimportokban való alacsony mennyiségű jelenlétre vonatkozó harmonizált jogszabály júliusban lépett életbe, és mind a tagállamok, mind az takarmányipari vállalkozók körében jól fogadták.

3. A Bizottság 2011 áprilisában jelentést tett közzé a géntechnológiával módosított termények társadalmi-gazdasági hatásairól, amelynek alapját a tagállamok által – a Környezetvédelmi Tanács 2008-as következtetéseiben megfogalmazott kérésének értelmében – szolgáltatott adatok képezték. A Bizottság 2011. október 18-án útjára indított egy programot, melyben segítséget nyújt a tagállamoknak az információgyűjtés és -megosztás tekintetében.

Ami folyamatban van

Ezenfelül a Bizottság a következő hetekben pontosabb követelményeket fog javasolni az importált élelmiszerek és takarmányok felhasználására vonatkozó engedélyezési kérelmek benyújtásához.

Felülvizsgálja továbbá a környezeti kockázatértékelési iránymutatásait, hogy azok részletesebbek és pontosabbak legyenek. Az iránymutatásokról már folyik a vita a tagállamokkal és az érdekelt felekkel. A végleges dokumentum jogerővel bír majd és a tagállamok is támogatni fogják. Ez fontos lépés lesz a géntechnológiával módosított szervezetekre vonatkozó jogszabályokban meghatározott szigorú környezeti kockázatértékelési követelmények megfelelőbb alkalmazásához.

Elsőbbséget élvez továbbá a környezeti hatások vállalkozások és tagállamok általi fokozottabb figyelemmel kísérése. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság és a tagállamok szakértői szorosan együttműködnek a Bizottsággal, hogy részletesebb iránymutatások álljanak rendelkezésre.

További információkért látogasson el a következő weboldalra:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm

MEMO/11/742

Kapcsolattartók:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

A géntechnológiával módosított élelmiszerekre és takarmányra vonatkozó uniós jogszabályi keret értékelését az Agra CEAS Consulting végezte, a géntechnológiával módosított szervezetek termesztésre vonatkozó értékelést pedig a European Policy Evaluation Consortium (EPEC).


Side Bar