Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI LT

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Olli Rehn utnämnd till kommissionens vice ordförande, och får kompletterande arbetsredskap,
- Algirdas Šemeta får ansvar för Eurostat

Bryssel, den 27 oktober 2011 – Idag beslutade Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso att befordra kommissionären med ansvar för ekonomiska och monetära frågor till vice ordförande och samtidigt ge honom tillgång till kompletterande arbetsredskap. Vice ordföranden Olli Rehn kommer att bistå ordföranden med samtliga ärenden som rör Europeiska rådets arbete, Euroområdets toppmöten och ekonomisk styrning. Då Europeiska kommissionen förvaltar EU:s dagliga ekonomi kommer vice ordförande Rehn också, utan att det påverkar ordförande Barrosos roll, att representera euroområdet utåt. Ordförande Barroso har också beslutat att kommissionären för ansvarsområdet skatter och tullar, revision och bedrägeribekämpning, Algirdas Šemeta, ska ansvara för Eurostat och dess oberoende ställning vid insamling av statistik.

Besluten gäller omedelbart och grundar sig på Europeiska rådets sammanträde den 23 oktober då kommissionen offentliggjorde sin färdplan för stabilitet och tillväxt, och på besluten av den 26 oktober då Europeiska rådet stärkte kommissionens roll i fråga om den ekonomiska övervakningen och styrningen inom euroområdet och EU.

Ordförande Barroso offentliggjorde besluten och rapporterade om Europeiska rådets slutsatser till Europaparlamentet idag.

—EU är på rätt väg när det gäller att lösa den ekonomiska och finansiella krisen och att få fart på tillväxten igen. EU:s framtida tillväxt grundar sig nu på mer ambitiösa planer, sade Barroso.

—Jag är särskilt nöjd med att rådets slutsatser betonar gemenskapsmetodens betydelse och kommissionens roll för den ekonomiska styrningen. Stats- och regeringscheferna har åtagit sig att utgå från lagstiftningspaketet, som ska stärka den ekonomiska styrningen i EU, och den europeiska planeringsterminen för att därigenom stärka kommissionen i dess uppgift att utvärdera, övervaka och samordna nationella ekonomiska åtgärder och budgetar.

—Idag har EU visat att vi kan stå enade i tider av utmaningar och att vi kommer att gemensamt, solidariskt och beslutsamt förnya EU.

Ordföranden informerade kommissionärerna om sitt beslut på morgonen. Beslutet kommer att överlämnas till Europaparlamentet i god tid innan Olli Rehn och Algirdas Šemeta i november infinner sig inför det behöriga parlamentsutskottet för att ge en mer ingående redogörelse om sina nya ansvarsområden.

Bakgrund

Ordförande Barrosos beslut omfattas av ordförandens ansvarsområden enligt artikel 17.6 i EUF-fördraget. En befattning som ledande ekonomianalytiker, med rapporteringsskyldighet till vice ordförande Rehn, kommer också att införas.

Kontaktpersoner :

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)


Side Bar