Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE SV FI

Europos komisijos pranešimas spaudai

Olli Rehnas paskirtas Komisijos pirmininko pavaduotoju, atsakingu už papildomas sritis, Algirdas Šemeta – atsakingu už Eurostatą

Briuselis, 2011 m. spalio 27 d. Šiandien Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso nusprendė sustiprinti už ekonomiką ir pinigų reikalus atsakingo Komisijos nario vaidmenį – jį paaukštino į pirmininko pavaduotojus ir suteikė papildomų darbo priemonių. Pirmininko pavaduotojas Olli Rehnas padės Pirmininkui visais klausimais, susijusiais su Europos Vadovų Tarybos darbu, euro zonos aukščiausio lygio susitikimais ir ekonomikos valdymu. Kadangi Europos Komisija yra atsakinga už kasdienį Europos Sąjungos ekonomikos valdymą, pirmininko pavaduotojas O. Rehnas taip pat bus atsakingas už Komisijos funkciją atstovauti euro zonai išorės santykių srityje, tačiau tai nesumažins paties Pirmininko vaidmens. Pirmininkas J. M. Barroso taip pat nusprendė užtikrinti, kad statistiniai duomenys būtų renkami nepriklausomai, ir atsakingu už Eurostatą asmeniu skyrė už mokesčius ir muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingą Komisijos narį Algirdą Šemetą.

Šie sprendimai įsigalioja iš karto. Jie priimti po spalio 23 d. (sekmadienį) vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo, kuriame Komisija pristatė Stabilumo ir ekonomikos augimo gaires, ir po spalio 26 d. (trečiadienį) priimtų sprendimų, kuriais Europos Vadovų Taryba sustiprino Komisijos pagrindinį vaidmenį vykdant ekonomikos priežiūrą ir valdymą visoje euro zonoje ir Europos Sąjungoje.

Paskelbdamas šiuos sprendimus ir Europos Parlamentui pristatydamas Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas Pirmininkas J. M. Barroso sakė:

„Europa priartėjo prie ekonomikos ir finansų krizės įveikimo ir grįžimo į augimo kelią. Šiandien turime tvirtesnį pagrindą, ant kurio galime kurti augančią Europą.

Ypač džiaugiuosi, kad aukščiausio lygio susitikimo išvadose pabrėžta bendrijos metodo svarba ir Komisijos vaidmuo ekonomikos valdymo srityje. Valstybių ir vyriausybių vadovai įsipareigojo remtis Europos semestro šešių priemonių rinkiniu ir stiprinti Komisijos vaidmenį vertinant, stebint ir koordinuojant nacionalines ekonomikos strategijas ir biudžetus.

Šiandien Europos Sąjunga įrodė, kad sunkiausiu metu galime susivienyti, ir toliau vieningai, solidariai ir ryžtingai sieksime Europos atsinaujinimo.“

Komisijos narių kolegijai apie šį Pirmininko sprendimą pranešta šį rytą. Sprendimas bus laiku perduotas Europos Parlamentui, kad O. Rehnas ir A. Šemeta galėtų lapkričio mėn. dalyvauti atitinkamų Parlamento komitetų posėdžiuose ir išsamiau paaiškinti, kaip vykdys naujas funkcijas.

Pagrindiniai faktai

Pirmininko J. M. Barroso sprendimai atitinka ES sutarties 17 straipsnio 6 dalyje nustatytas pirmininko funkcijas. Taip pat bus sukurta pirmininko pavaduotojui O. Rehnui atskaitingo vyriausiojo ekonomikos analitiko pareigybė.

Asmenys ryšiams:

Amadeu Altafaj Tardio, tel. +32 2 295 26 58

Emer Traynor, tel. +32 2 292 15 48

Pia Ahrenkilde Hansen, tel. +32 2 295 30 70

Olivier Bailly, tel. +32 2 296 87 17


Side Bar