Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV LT

Euroopan komissio – lehdistötiedote

Olli Rehn nimitettiin komission varapuheenjohtajaksi: tehtävän tueksi talouspoliittisia lisävälineitä

Bryssel 27. lokakuuta 2011 – Euroopan komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso vahvisti tänään talous- ja raha-asioista vastaavan komissaarin asemaa korottamalla komissaarin tehtävän varapuheenjohtajan tehtäväksi. Uusi varapuheenjohtaja Olli Rehn saa myös käyttöönsä lisävälineitä. Hänen tehtävänään on auttaa puheenjohtajaa kaikissa Eurooppa-neuvostoon, euroalueen huippukokouksiin ja talouden hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Rehn saa hoitaakseen myös nykyistä talousasioiden johtajan rooliaan täydentäviä tehtäviä, jotka liittyvät euroalueen edustamiseen kansainvälisissä yhteyksissä. Nämä uudet tehtävät eivät vaikuta Barroson rooliin.

Samassa yhteydessä Barroso siirsi Eurostatin komissaari Algirdas Šemetan alaisuuteen. Šemetan vastuualueeseen ovat ennestään kuuluneet verotus ja tulliliitto, tarkastustoiminta ja petostentorjunta. Päätös vahvistaa Eurostatin työtä riippumattomana tilastotietojen kokoajana.

Päätökset tulevat voimaan heti. Ne pohjautuvat sunnuntaina 23. lokakuuta pidettyyn Eurooppa-neuvoston kokoukseen, jossa komissio esitti etenemissuunnitelmansa kohti vakautta ja kasvua. Taustalla ovat myös keskiviikkona 26. lokakuuta tehdyt päätökset, joiden myötä Eurooppa-neuvosto vahvisti komission keskeistä asemaa talousvalvonnassa ja taloushallinnossa koko euroalueella ja Euroopan unionissa.

Puheenjohtaja Barroso tiedotti tänään nimityksistä ja raportoi Eurooppa-neuvoston päätelmistä Euroopan parlamentille ja totesi Euroopan olevan aikaisempaa lähempänä talous- ja rahoituskriisiin ratkaisua sekä kasvun palautumista. Hän myös totesi, että uusi järjestely luo kunnianhimoiset puitteet Euroopan tulevalle kasvulle.

Olen erityisen tyytyväinen, että huippukokouksen päätelmissä korostettiin yhteisömenetelmän ja komission taloushallinnon roolia. Valtioiden ja hallitusten päämiehet ovat sitoutuneet työskentelemään talouspolitiikan ohjauspaketin ja EU-ohjausjakson hyväksi, ja tämä tehdään vahvistamalla komission roolia kansallisen talouspolitiikan ja kansallisten budjettien arvioinnissa, valvonnassa ja koordinoinnissa.”

Euroopan unioni on tänään osoittanut kykenevänsä pitämään yhtä mitä hankalimpina aikoina ja aikovansa ryhtyä yhtenäisenä, solidaarisena ja määrätietoisena Euroopan uudistamiseen.”

Komissaarikollegiolle ilmoitettiin puheenjohtajan päätöksistä tänä aamuna. Ne toimitetaan Euroopan parlamenttiin ajoissa, jotta Olli Rehn ja Algirdas Šemeta pääsevät marraskuussa esittämään parlamentin asianomaisille valiokunnille tarkempia selvityksiä uusista tehtävistään.

Tausta

Puheenjohtaja Barroso teki nimitykset Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 6 kohdassa esitettyjen komission puheenjohtajan toimivaltuuksien mukaisesti. Uutena tehtävänä perustetaan myös talousasioiden pääanalyytikon tehtävä, johon valittava henkilö raportoi varapuheenjohtaja Olli Rehnille.

Yhteyshenkilöt:

Amadeu Altafaj Tardio +32 2 295 26 58

Emer Traynor +32 2 292 15 48

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 30 70

Olivier Bailly +32 2 296 87 17


Side Bar