Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europese Commissie - Persbericht

Interne markt: de Commissie verzoekt België de administratieve lasten voor kmo´s te verminderen

Brussel, 27 oktober 2011 – De Europese Commissie heeft België verzocht de administratieve lasten voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo´s) te verminderen door aan zijn verplichting te voldoen de Richtlijn 2009/49/EG van de Commissie van 18 juni 2009 volledig uit te voeren. Deze richtlijn heeft betrekking op bepaalde informatievereisten aan middelgrote ondernemingen en de verplichting een geconsolideerde jaarrekening op te stellen. De richtlijn moest vóór 1 januari 2011 door de lidstaten zijn omgezet.

De Commissie deed haar verzoek aan België in de vorm van een met redenen omkleed advies, de tweede stap in de EU-inbreukprocedure. Als België de maatregelen om de richtlijn uit te voeren niet binnen twee maanden bekendmaakt, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Hof verzoeken financiële sancties op te leggen.

Wat is het doel van de kmo-verslagrichtlijn?

Met Richtlijn 2009/49/EG wordt de aan kmo´s opgelegde rapportagelast verminderd door de ondernemingen vrij te stellen van de verplichting geconsolideerde jaarrekeningen en een geconsolideerd jaarverslag op te stellen. Uit de richtlijn blijkt dat als moedermaatschappijen dochterondernemingen van te verwaarlozen betekenis hebben, zij niet twee keer een nagenoeg gelijke jaarrekening op hoeven te stellen.

Kleine en middelgrote ondernemingen zijn essentieel voor de Europese economische groei en het scheppen van werkgelegenheid. Uitgebreide regelgeving voor de verslaglegging kan een onevenredig zware administratieve en financiële last voor kmo´s zijn. Het verzuim van België om de richtlijn uit te voeren, benadeelt Belgische kmo´s daarom in vergelijking met kmo´s in andere lidstaten.

Nadere informatie

Over boekhouding en financiële rapportage:

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/index_en.htm

Voor het laatste nieuws over inbreukprocedures tegen alle lidstaten:

http://ec.europa.eu/community_law/index_nl.htm

Voor nadere informatie over inbreukprocedures: zie MEMO/11/739

Contact :

Chantal Hughes (+32 22964450)

Catherine Bunyan (+32 22996512)


Side Bar