Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA

IP/11/126

Brüssel, 3. veebruar 2011

Komisjon on valmis saavutama edu Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni läbirääkimistel CO2 heite vähendamise üle

Euroopa Komisjoni asepresident transpordivolinik Siim Kallas ning volinik Connie Hedegaard ütlesid pärast kohtumist kõrgetasemelise ekspertrühmaga: „Oleme veendunud, et laevandussektor peab aitama võidelda kliimamuutustega. Me arutasime, milline oleks Euroopa jaoks parim viis tegutseda, et merendussektor aitaks vähendada kasvuhoonegaaside heidet siis, kui ülemaailmset kokkulepet ei saavutata. Kuid ühes ei tohiks kahtlust olla: Euroopa peab tegema kõik selleks, et aidata Rahvusvahelisel Mereorganisatsioonil (IMO) leppida sel aastal kokku ülemaailmsetes meetmetes laevadelt pärit kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks nii praegu kui ka pikema aja jooksul.”

Rahvusvaheline meretransport tekitab ligikaudu 3 % ülemaailmsest CO2 heitest. Prognoositakse, et 2050. aastaks suureneb laevadelt pärit heide rohkem kui kaks korda. ÜRO sellealane asutus, Rahvusvaheline Merendusorganisatsioon (IMO), hakkas kliimaküsimustega tegelema 1990ndate keskel. Siiski ei ole heite vähendamise meetmetes praeguse ajani kokku lepitud.

Kallas ja Hedegaard kohtusid täna Euroopa Parlamendi liikmetest, valitsuste esindajatest ja eri elualade kõrgetasemelistest nõunikest koosneva ekspertrühmaga, et teha kokkuvõte olukorrast ja arutada ELi strateegilisi võimalusi nii IMOs kui ka samal ajal ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni läbirääkimistel. Kohtumine näitas, et sellises ülemaailmse ulatusega sektoris nagu meretransport, on keskkonnakaitse seisukohalt ja majanduslikult kõige tõhusamaid meetmeid võimalik rakendada IMO kaudu. EL jätkab jõupingutusi rahvusvahelise lahenduse leidmiseks.

Juhul kui 2011. aasta lõpuks IMOs rahuldavat lahendust merendusest pärit heitkoguste vähendamiseks ei saavutata, võtab selle kohustuse enda kanda komisjon.

Ekspertrühm peaks 2011. aastal kohtuma veel kaks korda.


Side Bar