Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ET

IP/11/126

Bruxelles, den 3. februar 2011

Kommissionen er klar til at anspore et vellykket udfald af CO2-drøftelserne i Den Internationale Søfartsorganisation

Næstformand i Europa-Kommissionen Siim Kallas, som har ansvaret for transport, og kommissær Connie Hedegaard, som har ansvaret for klima, sagde efter at have mødt en gruppe højtstående eksperter: "Vi er overbevist om, at skibsfartssektoren må gøre en indsats i kampen mod klimaændringer. Vi drøftede, hvordan Europa bedst kan gå frem, for at skibsfartssektoren bidrager til at nedbringe emissionerne af drivhusgas, hvis der ikke opnås nogen international aftale. Men der må ikke herske nogen tvivl: Europa må på enhver måde bidrage til, at der i IMO i år opnås enighed om globale foranstaltninger, der mindsker drivhusgasudledningerne fra skibe – både nu og på lang sigt."

Den internationale skibsfart tegner sig for ca. 3 % af de globale CO2-emissioner. Det forventes, at emissionerne fra skibe vil blive mere end fordoblet i tiden frem til 2050. Den Internationale Søfartsorganisation (IMO), som er en særorganisation under FN, begyndte midt i 1990'erne at kigge på klimaspørgsmålene. Imidlertid har det endnu ikke været muligt at få en aftale om reduktionsforanstaltninger i stand.

De to kommissærer mødtes i dag med en gruppe medlemmer af Europa-Parlamentet, regeringsrepræsentanter og højtstående rådgivere med forskellig baggrund for at tage bestik af situationen og drøfte EU's strategiske muligheder både i IMO og i de sideløbende forhandlinger under FN's rammekonventionen om klimaændringer (UNFCCC). Mødet har vist, at i en verdensomspændende sektor som skibsfartssektoren kan de foranstaltninger, som er mest miljøeffektive og økonomisk fornuftige, bedst opnås gennem IMO. EU vil videreføre sine bestræbelser for, at der findes en international løsning.

Hvis der ikke inden udgangen af 2011 opnås et tilfredsstillende resultat vedrørende skibsfartsemissioner i IMO, vil Kommissionen varetage sit ansvar på dette område.

Gruppen skal efter planen holde yderligere to møder i 2011.


Side Bar