Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

EU za boljše varstvo Sredozemskega morja pri dejavnostih na morju

Bruselj, 27. oktobra 2011 – Evropska komisija je danes s predlogom, da EU pristopi k protokolu Barcelonske konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem zaradi dejavnosti raziskovanja in izkoriščanja na morju, storila pomemben korak v smeri boljšega varstva Sredozemskega morja. Obseg teh dejavnosti v Sredozemskem morju se povečuje, zadevno območje pa je še zlasti občutljivo zaradi svoje polzaprte lege in znatne potresne dejavnosti.

Protokol o dejavnostih na morju zahteva, da so pred izdajo dovoljenja za začetek dejavnosti izpolnjeni številni pogoji. Zlasti se morajo pri gradnji ploščadi in vrtin upoštevati mednarodni standardi ter praksa, upravljavci pa morajo dokazati tehnično usposobljenost in finančno zmogljivost za izvajanje dejavnosti. Dovoljenje ne bo izdano, če je verjetno, da bi dejavnosti povzročile znatne škodljive učinke na okolje. Pri umestitvi ploščadi in vrtin je treba zagotoviti tudi, da ne pride do poškodovanja obstoječih cevovodov in kablov. Protokol vsebuje tudi zahteve glede odgovornosti in nadomestil.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Ta predlog dopolnjuje zakonodajni predlog o varnosti dejavnosti na morju v zvezi z nafto in plinom. Omogočil nam bo usklajeno sodelovanje z našimi sredozemskimi partnericami, ki niso članice EU, kar bo zagotovilo boljše varstvo tega morja za vse njegove uporabnike.

Ratifikacija protokola s strani EU bo verjetno spodbudila ratifikacijo drugih pogodbenic Barcelonske konvencije, s čimer se bo Sredozemsko morje še bolj približalo doseganju dobrega okoljskega stanja, kar je poglavitni cilj Okvirne direktive EU o morski strategiji. Okrepila bo tudi sodelovanje s sredozemskimi partnericami.

Pogodbenice Barcelonske konvencije o varstvu morskega okolja in obalnih območij Sredozemskega morja so Evropska unija, Italija, Grčija, Španija, Francija, Slovenija, Malta in Ciper ter še 14 drugih sredozemskih držav, ki niso države članice EU. Namen Protokola o dejavnostih na morju je dopolniti Barcelonsko konvencijo za področje dejavnosti raziskovanja in izkoriščanja. Pokriva obsežen razpon dejavnosti raziskovanja in izkoriščanja ter obravnava zahteve glede izdaje dovoljenj, odstranjevanje opuščenih ali zastarelih objektov, uporabo in odstranjevanje škodljivih snovi ter varnost, načrtovanje ukrepov za nepredvidene razmere in spremljanje.

Ozadje

Po nesreči z razlitjem nafte v Mehiškem zalivu leta 2010 je Evropska komisija oktobra 2010 sprejela sporočilo o varnosti pri naftnih in plinskih dejavnostih na morju, v katerem je mednarodno sodelovanje opredeljeno kot eden od načinov za spodbujanje zmogljivosti za varnost in odzivanje na morju. Ratifikacija Protokola o dejavnostih na morju s strani EU in uredba o varnosti na morju v EU, ki sta predlagani istočasno (glej IP/11/1260 in MEMO/11/740), sta ključna ukrepa za varstvo morskega ter obalnega okolja Sredozemskega morja pred morebitnimi negativnimi posledicami dejavnosti raziskovanja in izkoriščanja na morju.

V Sredozemskem morju, ki predstavlja 0,8 % svetovnih morskih površin, živi 8 % znanih morskih vrst, posledice razlitja nafte za krhke morske in obalne ekosisteme ter sredozemsko gospodarstvo pa bi lahko bile neposredne, resne in nepovratne.

Glej tudi:

Za več informacij o Barcelonski konvenciji in predlogu glej:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/barcelona.htm.

Za več informacij o morskih politikah EU glej:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/directive_en.htm.

Kontakta:

Joe Hennon +32 22953593

Monica Westeren +32 22991830


Side Bar