Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

EU zorgt voor betere bescherming van de Middellandse Zee tegen offshore-activiteiten

Brussel, 27 oktober 2011 – De Europese Commissie heeft vandaag een belangrijke stap ondernomen om de Middellandse Zee beter te beschermen, met een voorstel voor de EU om toe te treden tot een protocol van het verdrag van Barcelona dat het Middellandse-Zeegebied beschermt tegen verontreiniging ten gevolge van offshore-exploratie en exploitatie. Deze activiteiten nemen uitbreiding in de Middellandse Zee terwijl dit gebied bijzonder kwetsbaar is ten gevolge van de halfingesloten ligging en de aanzienlijke seismische activiteit.

In het "offshore-protocol" zijn een aantal eisen gesteld waaraan voldaan moet zijn voordat activiteiten van start kunnen gaan. Zo moeten bij de bouw van platforms en installaties internationale normen en praktijken worden nageleefd en exploitanten moeten bewijzen dat zij de technische bekwaamheid en de financiële capaciteit bezitten voor deze activiteiten. Er zullen geen vergunning worden gegeven indien de activiteiten aanzienlijke milieuschade kunnen veroorzaken. De locatie van platforms en installaties moet ook zodanig zijn dat schade aan bestaande pijplijnen en kabels wordt voorkomen. Het protocol voorziet verder in regelingen voor aansprakelijkheid en schadevergoeding.

Europees commissaris voor Milieu Janez Potočnik zegt hierover: "Dit voorstel vormt een aanvulling op het wetgevingsvoorstel voor de veiligheid van offshore-olie- en ‑gasactiviteiten. Het laat ons toe hand in hand te werken met onze niet-Europese partners aan de Middellandse Zee en te zorgen voor een betere bescherming van deze zee voor iedereen die er gebruik van maakt. "

De bekrachtiging van het protocol door de EU zal voor andere partijen bij het verdrag van Barcelona waarschijnlijk een aanzet zijn om het zelf te bekrachtigen, waardoor de milieutoestand van de Middellandse-Zeewateren goed kan worden, hetgeen uiteindelijk het doel is van de Europese kaderrichtlijn mariene strategie. Ook de samenwerking met partners in het Middellandse-Zeegebied zal worden versterkt.

De Europese Unie is een verdragspartij bij het verdrag van Barcelona voor de bescherming van het mariene milieu en het kustgebied van de Middellandse Zee, dat ook ondertekend is door Italië, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Slovenië, Malta en Cyprus, samen met 14 andere landen van de Middellandse Zee die niet tot de EU behoren. Het "offshore-protocol" wil een aanvulling zijn op het Verdrag van Barcelona voor exploratie- en exploitatieactiviteiten. Het heeft betrekking op een ruim gamma van activiteiten voor exploratie en exploitatie en voorziet in regelingen voor vergunningen, verwijdering van verlaten of in onbruik geraakte installaties, gebruik en verwijdering van schadelijke stoffen, noodplanning en toezicht.

Achtergrond

Na de olieramp van 2010 in de Golf van Mexico heeft de Europese Commissie in oktober 2010 een mededeling over de veiligheid van offshore-olie- en gasactiviteiten goedgekeurd, waarin internationale samenwerking wordt aangewezen als een van de middelen om de veiligheid van offshore-activiteiten en de reactiecapaciteit bij ongevallen te versterken. De bekrachtiging van het "offshore-protocol" door de EU en de verordening inzake offshore-veiligheid in de EU, die samen worden voorgesteld (zie IP/11/1260 en MEMO/11/740), zijn belangrijke maatregelen om het mariene en kustmilieu van de Middellandse Zee te beschermen tegen mogelijke negatieve gevolgen van offshore-exploratie- en ‑exploitatie.

De Middellandse Zee is de thuisbasis voor 8% van de gekende mariene soorten op 0,8% van 's werelds zeeoppervlakte en de gevolgen van een olieramp zouden onmiddellijk voelbaar, ernstig en onomkeerbaar zijn voor de kwetsbare ecosystemen van zee en kusten en voor de economie van de Middellandse Zee.

Zie ook:

Voor meer informatie over het Verdrag van Barcelona en het voorstel, zie:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/barcelona.htm

Voor meer informatie over het Europese mariene beleid:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/directive_en.htm

Contact :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar