Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

ES siekia geresnės Viduržemio jūros apsaugos nuo atviroje jūroje vykdomos veiklos

2011 m. spalio 27 d., Briuselis. Šiandien Europos Komisija žengė svarbų žingsnį link geresnės Viduržemio jūros apsaugos pasiūlydama ES prisijungti prie Barselonos konvencijos protokolo, kuriuo siekiama Viduržemio jūrą apsaugoti nuo teršalų, susidarančių dėl atviroje jūroje vykdomos žvalgymo ir eksploatavimo veiklos . Viduržemio jūroje tokia veikla vis intensyvėja, o rajonas yra ypač pažeidžiamas dėl savo pusiau uždaros struktūros ir didelio seisminio aktyvumo.

Atvirosios jūros protokolu yra nustatytos tam tikros sąlygos, kurias reikia įvykdyti norint pradėti veiklą jūroje. Visų pirma platformų ir gręžimo bokštų konstrukcijos turi atitikti tarptautinius standartus ir praktiką, o veiklos vykdytojai turi įrodyti, kad jie turi pakankamai techninės kompetencijos ir finansinių išteklių veiklai vykdyti. Jei tikėtina, kad veikla turės didelio neigiamo poveikio aplinkai, jos vykdyti neleidžiama. Platformų ir gręžimo bokštų vieta taip pat turi būti parenkama taip, kad būtų išvengta žalos esamiems vamzdynams ir kabeliams. Protokole numatomi ir atsakomybės bei žalos atlyginimo reikalavimai.

Šiuo pasiūlymu papildomas teisinis pasiūlymas dėl naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos atviroje jūroje saugos, – teigė už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas. – Jis suteiks mums galimybę dirbti ranka rankon su ES nepriklausančiais Viduržemio jūros regiono partneriais visiems užtikrinant geresnę šios jūros apsaugą.

Tikėtina, kad ES ratifikavus šį protokolą jos pavyzdžiu paseks ir kitos Barselonos konvencijos šalys, taip priartėdamos prie pagrindinio ES jūrų pagrindų direktyvos tikslo užtikrinti gerą Viduržemio jūros aplinkosaugos būklę. Protokolas padės sustiprinti bendradarbiavimą su Viduržemio jūros regiono partneriais.

Europos Sąjunga yra Barselonos konvencijos dėl Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos susitariančioji šalis, kaip ir Italija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Slovėnija, Malta, Kipras ir dar 14 ES nepriklausančių Viduržemio jūros regiono valstybių. Atvirosios jūros protokolu siekiama papildyti Barselonos konvencijos nuostatas dėl žvalgymo ir eksploatavimo [veiklos]. Jis apima įvairią žvalgybos ir eksploatavimo veiklą ir yra susijęs su leidimų reikalavimais, apleistų ir nebenaudojamų įrenginių išmontavimu, kenksmingųjų medžiagų naudojimu ir šalinimu, saugos ir veiksmų nenumatytais atvejais planavimu bei stebėsena.

Pagrindiniai faktai

Po 2010 m. naftos išsiliejimo avarijos Meksikos įlankoje Europos Komisija 2010 m. spalio mėn. priėmė Komunikatą dėl naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos atviroje jūroje saugos, kuriame tarptautinis bendradarbiavimas laikomas viena iš saugos atviroje jūroje ir reagavimo į nelaimes pajėgumo didinimo visame pasaulyje priemonių. Atvirosios jūros protokolo ratifikavimas ir lygiagrečiai pasiūlytas reglamentas dėl saugos ES atviroje jūroje (žr. IP/11/1260 ir MEMO/11/740) yra pagrindinės priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti Viduržemio jūros ir jos pakrančių aplinką nuo galimų neigiamų atviroje jūroje vykdomos žvalgymo ir eksploatavimo veiklos padarinių.

Viduržemio jūroje aptinkama 8 procentai visų žinomų jūrinių rūšių, ji sudaro 0,8 proc. viso jūrų paviršiaus, ir išsiliejusios naftos poveikis pažeidžiamoms jūros bei pakrančių ekosistemoms ir Viduržemio jūros ekonomikai gali būti tiesioginis, negailestingas ir nepataisomas.

Taip pat žr.

Daugiau informacijos apie Barselonos konvenciją ir pasiūlymą

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/barcelona.htm

Daugiau informacijos apie ES jūrų politiką

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/directive_en.htm

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar