Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

EL tugevdab Vahemere kaitset avameretegevuse eest

Brüssel, 27. oktoober 2011 – Euroopa Komisjon astus täna olulise sammu Vahemere kaitse parandamise suunas, esitades ettepaneku ELi liitumiseks Barcelona konventsiooni protokolliga, millega kaitstakse Vahemerd avamereuuringutest ja kaevandamistegevusest tuleneva reostuse eest. Sellised tegevused on Vahemeres hoogustumas ning piirkond on oma poolsuletud olemuse ja märkimisväärse seismilise aktiivsuse tõttu reostuse suhtes eriti tundlik.

„Avamereprotokollis” esitatakse mitmeid tingimusi, mida täitmata ei tohi tegevust alustada. Eelkõige tuleb platvormide ja puurtornide ehitamisel järgida rahvusvahelisi standardeid ja tavasid ning käitajad peavad tõestama, et neil on tegutsemiseks vajalik tehniline pädevus ja finantssuutlikkus. Tegevusluba ei anta, kui see tõenäoliselt avaldab olulist kahjulikku mõju keskkonnale. Platvormide ja puurtornide positsioonimisel tuleb vältida olemasolevate torujuhtmete ja kaablite kahjustamist. Protokolliga on ette nähtud ka vastutus- ja hüvitisnõuded.

Euroopa keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Ettepanek täiendab seadusandlikku ettepanekut avamerel nafta ja gaasi tootmise ohutuse kohta. Selle abil saame teha tihedat koostööd ELi-väliste Vahemere piirkonna partneritega, et merd paremini kaitsta kõiki kasutajaid silmas pidades.”

Protokolli ratifitseerimine ELi poolt innustab usutavasti ka muid partnereid Barcelona konventsiooni ratifitseerima, mis aitab kaasa Vahemere hea keskkonnaseisundi saavutamisele, mis on ELi merestrateegia raamdirektiivi lõppeesmärk. Samuti tugevdab see Vahemere partnerite koostööd.

Euroopa Liit on Barcelona konventsiooni (Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsioon) osaline, nagu ka Itaalia, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Sloveenia, Malta ja Küpros ning veel 14 Vahemere piirkonna riiki, kes ei ole ELi liikmesriigid. Avamereprotokolli eesmärk on täiendada Barcelona konventsiooni uurimis- ja kaevandamistegevuse osas. See hõlmab erinevaid uurimis- ja kaevandamistegevusi ning selles käsitletakse loanõudeid, mahajäetud või kasutusest kõrvaldatud käitiste eemaldamist, ohtlike ainete kasutamist ja kõrvaldamist, ohutust, situatsiooniplaneerimist ja järelevalvet.

Taust

2010. aastal Mehhiko lahes toimunud naftareostuse õnnetuse järel võttis Euroopa Komisjon 2010. aasta oktoobris vastu teatise avamerel nafta ja gaasi tootmise ohutuse kohta, milles nimetati rahvusvahelist koostööd üheks vahendiks avamerel ohutuse tagamiseks ja päästetööde võime edendamiseks. Samaaegselt esitatud ettepanekud ratifitseerida ELi poolt avamereprotokoll ning võtta vastu ELi avamereohutuse määrus (vt IP/11/1260 ya MEMO/11/740) on võtmetähtsusega meetmed kaitsmaks Vahemere mere- ja rannikukeskkonda avamereuuringute ja kaevandamistegevuse võimalike negatiivsete tagajärgede eest.

Vahemeri, mis moodustab 0,8% maailmamerest, on koduks 8% teadaolevatele mereliikidele. Naftalreostusel võib olla otsene, tõsine ja pöördumatu mõju Vahemere tundlikele mere- ja rannikuökosüsteemidele ning piirkonna majandusele.

Täiendav teave:

Lisateave Barcelona konventsiooni ja ettepaneku kohta:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/barcelona.htm

Lisateave ELi merepoliitika kohta:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/directive_en.htm

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar