Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Energie: Comisia prezintă noi standarde de siguranță referitoare la operațiunile petroliere și gaziere offshore

Bruxelles, 27 octombrie. Eventualitatea producerii unui accident major în largul apelor europene rămâne nepermis de mare. Prin adoptarea unui regim de siguranță strict, riscurile unui astfel de accident pot fi aduse la un nivel minim. Efectele negative asupra mediului și a economiilor de coastă pot fi reduse semnificativ dacă se implementează în prealabil un plan eficient de intervenție în situații de urgență. De aceea, Comisia Europeană a propus astăzi o nouă lege care va garanta că producția offshore de petrol și gaze din Europa va respecta cele mai ridicate standarde de siguranță, sănătate și mediu peste tot în UE.

Comisarul pentru energie, Günther Oettinger, a declarat: „În prezent, cea mai mare parte a petrolului și gazelor din Europa se produce pe platforme maritime, adesea în condiții geografice și geologice grele. Având în vedere cererea tot mai mare de energie, vom avea nevoie de toate resursele de petrol și gaze din mările noastre. Însă trebuie să preîntâmpinăm producerea unor accidente de genul celui de pe platforma Deepwater Horizon din Golful Mexic. Este imperios să aplicăm cele mai bune practici industriale în toate operațiunile offshore. Propunerea de astăzi reprezintă un progres crucial în direcția unor activități offshore mai sigure, de care vor beneficia cetățenii noștri și mediul înconjurător”.

Comisarul pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: Accidentul de anul trecut de pe platforma Deepwater Horizon ne-a servit drept lecție. Regulamentul pe care îl propunem astăzi ne va ajuta pe viitor să preîntâmpinăm producerea unor astfel de crize în toate apele marine care intră sub jurisdicția statelor membre. Această actualizare în domeniul siguranței reprezintă o veste bună pentru mediul înconjurător, dar și pentru companiile care își vor putea desfășura activitățile într-un cadru previzibil. Accidentele din trecut ne-au arătat foarte clar că e mai bine să previi decât să repari.

Noul proiect de regulament stabilește norme clare care acoperă în întregime ciclul complet al tuturor activităților de explorare și producție, de la proiectare până la dezasamblarea finală a unei instalații petroliere sau de gaze. Operând sub controlul autorităților naționale de reglementare, industria europeană va trebui să evalueze și să îmbunătățească periodic standardele de siguranță aplicabile operațiunilor offshore. Această abordare nouă va duce la o evaluare europeană a riscurilor care se actualizează în permanență, luând în calcul noile tehnologii, noul know-how și noile riscuri. De asemenea, ea introduce cerințe privind prevenirea eficientă a accidentelor majore și intervenția eficace în cazul producerii acestora:

  • Autorizare Autoritățile naționale responsabile cu acordarea autorizațiilor vor trebui să se asigure că numai operatorii care dispun de suficiente capacități tehnice și financiare necesare pentru a controla siguranța activităților offshore și pentru a asigura protecția mediului sunt autorizați să exploreze și să producă petrol și gaze în apele UE.

  • Controlori independenți Soluțiile tehnice prezentate de operator care sunt critice pentru siguranța pe instalație trebuie verificate de un terț independent înainte de punerea în funcțiune a instalației, iar mai apoi la intervale regulate.

  • Planificarea ex ante obligatorie pentru situații de urgență Înainte de începerea explorării sau a producției, companiile vor trebui să pregătească un Raport de risc major pentru instalațiile pe care le dețin, care trebuie să conțină o evaluare a riscurilor și un plan de intervenții în situații de urgență. Rapoartele respective vor trebui prezentate autorităților naționale care își vor da acordul, dacă le consideră adecvate.

  • Inspecții Autoritățile naționale independente competente responsabile de siguranța instalațiilor vor verifica dispozițiile privind siguranța, protecția mediului și pregătirea în caz de urgență aplicabile stațiilor de foraj, platformelor petroliere și operațiunilor desfășurate pe acestea. În cazul în care un operator nu respectă standardele minime, autoritatea competentă va lua măsuri de punere în aplicare și / sau vor aplica penalizări: în ultimă instanță, dacă nu se supune regulilor, operatorul va trebui să înceteze operațiunile de forare sau producție pe care le desfășoară.

  • Transparență Cetățenii trebuie să aibă acces la informații comparabile privind standardele de performanță ale industriei și activitățile autorităților naționale competente. Aceste informații vor fi publicate pe site-urile web ale autorităților.

  • Intervenții în caz de urgență Companiile trebuie să pregătească planuri de intervenție în caz de urgență pe baza evaluărilor riscurilor referitoare la stațiile de foraj sau platformele petroliere pe care le dețin și trebuie să aibă la dispoziție resurse pe care să le poată folosi la nevoie. La rândul lor, statele membre vor ține cont de toate aceste planuri la elaborarea planurilor naționale de intervenții în situații de urgență. Planurile vor fi testate periodic de autoritățile naționale și de cele din cadrul industriei.

  • Răspundere civilă Companiile de petrol și gaze vor fi pe deplin răspunzătoare de daunele ecologice cauzate speciilor marine protejate și habitatelor naturale. În ceea ce privește daunele provocate apei, zona geografică va fi extinsă pentru a acoperi toate apele marine ale UE, inclusiv zona economică exclusivă (până la aproximativ 370 km de la coastă) și platforma continentală asupra căreia își exercită jurisdicția statele membre costiere. În ceea ce privește daunele aduse apelor, cadrul juridic legal actual al UE privind răspunderea pentru daune aduse mediului este restricționat la apele teritoriale (aproximativ 22 km în larg).

  • Internațional Comisia va lucra împreună cu partenerii săi internaționali pentru a promova implementarea celor mai ridicate standarde de siguranță la nivel global.

  • Grupul autorităților offshore din UE Inspectorii offshore ai statelor membre vor lucra împreună pentru a asigura transmiterea celor mai bune practici și pentru a contribui la dezvoltarea și ameliorarea standardelor de siguranță.

Context

În Europa, petrolul și gazele se extrag din subsolul marin din anii '70. În prezent, mai mult de 90% din petrolul și mai mult de 60% din gazele produse în UE și Norvegia provin din operațiuni offshore. În apele europene există peste 1000 de instalații offshore de extragere a gazelor sau a petrolului. Chiar dacă cea mai mare parte a activității de producție se desfășoară în regiunea Mării Nordului și cea mai mare parte a petrolului provine din Regatul Unit și Norvegia, se observă un interes tot mai mare în regiunile offshore ale UE și în 13 state membre (Regatul Unit, Olanda, Danemarca, Germania, Irlanda, Italia, Spania, Grecia, România, Bulgaria, Polonia, Malta și Cipru) au acordat autorizații pentru activități petroliere și gaziere offshore.

Industria offshore operează la standarde diferite în fiecare stat membru în ceea ce privește mediul, sănătatea și siguranța. Până în prezent, legislația UE nu a acoperit toate aspectele industriei offshore de extragere a petrolului și gazelor, iar legislația națională diferă foarte mult de la un stat membru la altul. În pofida inițiativelor unor state membre de a-și reforma sistemele în urma dezastrelor din Marea Nordului din anii 1980, în UE există încă un risc semnificativ de accidente grave. Evenimentele din trecut arată că, la nivel mondial, au avut loc în ultimii 30 de ani cel puțin 14 accidente offshore majore (cum ar fi erupții ale puțurilor și pierderea completă a platformelor de producție), iar cinci dintre ele s-au petrecut în ultimii 10 ani. Consecințele unui accident la scară mare pot fi extreme. Printre ele se numără pierderea de vieți omenești, daune majore aduse mediului și daune colaterale asupra habitatelor costiere și marine. În termeni financiari, după cum s-a văzut, un eveniment de proporțiile catastrofei din Golful Mexic poate cauza daune în valoare de 30 miliarde EUR.

Concomitent cu această propunere legislativă, Comisia înaintează o propunere de aderare a UE la un protocol la Convenția de la Barcelona care protejează Marea Mediterană împotriva poluării cauzate de activitățile de explorare și exploatare offshore (a se vedea IP/11/1261).

Pentru informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/energy/oil/offshore/standards_en.htm

MEMO/11/740

Contact :

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Joseph Hennon (+32 2 29 53593)

Monica Westerén (+32 2 2991830)


Side Bar