Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Energiaügy: Új biztonsági előírások a tengeri olaj- és gázkitermelésben

Brüsszel, 2011. október 27. Az európai tengeri olaj- és gázkitermelés továbbra is elfogadhatatlanul nagy veszélyeket rejt magában. Szigorú biztonsági szabályozással azonban el lehet érni, hogy a súlyosabb katasztrófák kockázata a minimumra csökkenjen. A környezetnek és a partvidéki gazdaságnak okozott károk jelentősen mérsékelhetők volnának, ha már az esetleges káresemények előtt hathatós veszélyhelyzeti intézkedési terv állna rendelkezésre. Az Európai Bizottság ezért ma új törvényjavaslatot nyújtott be, amely biztosítja, hogy az európai tengeri olaj- és gázkitermelés EU-szerte megfeleljen a világ legmagasabb szintű biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásainak.

Günther Oettinger energiaügyi biztos a következőket mondta: „Európában az olaj és gáz javát a tenger alól nyerik ki, nem egyszer rendkívül mostoha földrajzi és geológiai feltételek mellett. Növekvő energiaigényünk miatt szükségünk van a tengereink alatt rejtőző összes olajra és gázra. Ugyanakkor nem engedhetjük meg azt, hogy bekövetkezzék egy olyan baleset, mint amilyen a Deepwater Horizon fúrótoronyé volt a Mexikói-öbölben. Kétséget kizáróan kötelességünk a legjobb ipari gyakorlati megoldások alkalmazása a tengeri műveletek során. A mai javaslat az emberek és a környezet javát szolgálja, amikor jelentős lépést tesz a tengeren végzett kitermelés biztonságosabbá tétele felé.”

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így nyilatkozott: Leszűrtük a tapasztalatokat a Deepwater Horizon tavalyi balesetéből. A mai rendeletjavaslat segít az ehhez hasonló tengeri események megelőzésében az uniós tagállamok felségterületéhez tartozó vizeken. Az új biztonsági intézkedések természetesen nem csak környezetvédelmi szempontból hasznosak, jó hírt jelentenek az egész üzleti ágazatnak, amely kiszámítható keretek közt fogja tudni végezni a munkáját. A múltbéli események egyértelműen alátámasztják azt az igazságot, hogy a legjobb gyógymód a megelőzés.”

Az új rendelettervezet egyértelmű szabályokat tartalmaz a tengeri feltárási és kitermelési tevékenységek teljes körére vonatkozóan az olaj- és gázkitermelést segítő létesítmények megtervezésétől elbontásukig. Az ágazat Európában – a nemzeti szabályozó hatóságok ellenőrzése mellett – rendszeresen értékelni és jobbítani fogja a tengeri tevékenységekre vonatkozó biztonsági előírásokat. Az új megközelítésnek köszönhetően létrejön egy folyamatosan frissülő európai kockázatértékelési rendszer, amely figyelembe veszi az új technológiákat, a know-how-t és az új veszélyeket. Az új követelmények, amelyek az eredményes megelőzéssel és egy súlyos baleset bekövetkezésére adandó hatékony válasszal kapcsolatosak, a következők lesznek:

  • Engedélyezés. A tagállami engedélyező hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy csak azok az üzemeltetők kapjanak lehetőséget szénhidrogén-feltárásra és -kitermelésre az uniós vizeken, amelyek rendelkeznek a tengeren végzett tevékenységek biztonságának és a környezet védelmének biztosításához szükséges, megfelelő technikai és pénzügyi kapacitással.

  • Független ellenőrök. Az üzemeltető által alkalmazott, a berendezések biztonsága szempontjából lényeges technikai megoldásokat független harmadik félnek kell ellenőriznie az adott berendezés üzembe helyezésekor, illetve az üzembe helyezés után is rendszeresen.

  • Kötelező előzetes veszélyhelyzeti terv. A társaságoknak a feltárás vagy a kitermelés megkezdése előtt a súlyos balesetek esetére kockázatértékelést és veszélyhelyzeti intézkedési tervet tartalmazó jelentést kell készíteniük létesítményeikhez. Az ilyen jelentéseket a nemzeti hatóságokhoz kell majd benyújtani, amelyek – amennyiben a tervet megfelelőnek ítélik – szabad jelzést adnak az üzemeltetéshez.

  • Felügyelet. A berendezések biztonságosságáért felelős független nemzeti illetékes hatóságok ellenőrizni fogják a fúrószigetekkel, fúrótornyokkal és a rajtuk végzendő műveletekkel kapcsolatos biztonsági, környezetvédelmi és a vészhelyzetekre való felkészülésre vonatkozó rendelkezéseket. Amennyiben az üzemeltető nem felel meg a minimumelőírásoknak, az illetékes hatóságok intézkedéseket hoznak és/vagy büntetéseket szabnak ki; meg nem felelés esetén az üzemeltetőnek végső soron le kell állítania a fúrási vagy kitermelési tevékenységet.

  • Átláthatóság. A lakosság egymással összevetve értelmezhető információkat fog kapni az ipari teljesítménynormákról és az illetékes nemzeti hatóságok tevékenységéről. Ezek az információk a megfelelő internetes oldalakon elérhetők lesznek.

  • Veszélyhelyzeti intézkedések. A társaságok a fúrószigetek és fúrótornyok kockázatértékelésén alapuló veszélyhelyzeti intézkedési tervet fognak készíteni, és készenlétben fogják tartani a megfelelő forrásokat, hogy azok szükség esetén mozgósíthatók legyenek. A tagállamok is teljes körűen figyelembe fogják venni ezeket a terveket nemzeti veszélyhelyzeti terveik összeállítása során. Az ágazat és nemzeti hatóságok időközönként le fogják tesztelni a terveket.

  • Felelősség. A védett tengeri fajok és a természetes élőhelyek tekintetében okozott környezeti kárért az olaj- és gáztársaságok fogják viselni a teljes felelősséget. A vizek állapotában okozott károknál a felelősségi körükbe tartozó földrajzi terület kiterjesztésre kerül az uniós vizek egészére, beleértve a parti tagállam felségterületéhez tartozó kizárólagos gazdasági övezetet (a partvonaltól mért 370 km-es távolságban) és kontinentális talapzatot. Jelenleg a vonatkozó uniós jogi keret értelmében a vizek állapotában okozott károk esetében a környezeti felelősség a helyi vizekre korlátozódik (kb. 22 km-re a partvonaltól).

  • Nemzetközi együttműködés. A Bizottság világszerte össze kíván fogni partnereivel a legmagasabb szintű biztonsági előírások érvényre juttatásáért.

  • Uniós tengeri kitermelési hatósági csoportok. A tagállamok tengeri felügyeleti szervei együttműködnek egymással a bevált gyakorlati megoldások hatékony megosztásában és a biztonsági előírások kidolgozásában és javításában.

Előzmények

Európában az 1970-es évektől kezdve nyernek ki olajat és gázt a tengerfenék alól. Napjainkban az EU-ban és Norvégiában kitermelt olaj több mint 90%-a, illetve a gáz több mint 60%-a tengeri kitermelésből származik. Az európai vizeken 1000-nél is több tengeri olaj- vagy gázkitermelő létesítmény üzemel. Noha a termelés java az Északi-tengeren zajlik, és a legtöbb olajat az Egyesült Királyság és Norvégia hozza a felszínre, az EU valamennyi tengeri régiója részéről egyre nagyobb érdeklődés jelentkezik; a tengeri szénhidrogén-bányászatra 13 tagállam kapott engedélyt (az Egyesült Királyság, Hollandia, Dánia, Németország, Írország, Olaszország, Spanyolország, Görögország, Románia, Bulgária, Lengyelország, Málta és Ciprus).

A különböző tagállamokban a tengereken folyó ipari tevékenységet eltérő környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági előírások szerint végzik. Az uniós szabályozás pillanatnyilag nem terjed ki a tengeri olaj- és gázkitermelő ágazat valamennyi aspektusára, a nemzeti szabályozás pedig igen eltérő az egyes tagállamokban. Annak ellenére, hogy néhány tagállam az 1980-as évek északi-tengeri katasztrófáit követően felújította rendszereit, a komolyabb baleset kockázatának lehetősége egyelőre jelentős. Ami a múltbeli tapasztalatokat illeti, a világon az elmúlt 30 évben legalább 14 nagyobb tengeri katasztrófa történt (a kitörésektől a fúrósziget teljes elvesztéséig), ebből 5 az utóbbi 10 évben. Egy-egy nagyobb baleset lehetséges következményei rendkívüliek: egy ilyen esemény nemcsak halálos áldozatokkal és súlyos környezeti károkkal jár, de rontja a tengerből és part menti vizekből élők megélhetési lehetőségeit is. Számításaink szerint egy mexikói-öböli katasztrófához hasonló léptékű esemény pusztán pénzügyi szempontból 30 milliárd eurós kárt okozna.

A szóban forgó jogszabályjavaslathoz kapcsolódoan a Bizottság javaslatot tesz arra, hogy az EU csatlakozzon a barcelonai egyezményhez csatolt jegyzőkönyvhöz, amely a Földközi-tengert védi az tengeri kitermelésből és hasznosítási tevékenységekből származó szennyezéstől (lásd: IP/11/1261).

További információk:

http://ec.europa.eu/energy/oil/offshore/standards_en.htm

MEMO/11/740

Kapcsolattartók :

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Joseph Hennon (+32 2 29 53593)

Monica Westerén (+32 2 2991830)


Side Bar