Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Direktiva o zahtevanih pogojih: Komisija zadovoljna s soglasjem o ključnih elementih svežnja o azilu

Bruselj, 27. oktobra 2011 – Evropski parlament je danes potrdil predlog Komisije o spremembi direktive o zahtevanih pogojih, s katero se bodo povečale pravice, ki se priznajo beguncem in upravičencem do subsidiarne zaščite v EU. Direktiva zagotavlja enotne pravice na področju zdravstvene oskrbe in dostopa do trga dela.

„To je pomemben korak pri uresničevanju ambicije, da se do naslednjega leta sprejmejo vsi predlogi Komisije glede azila, kot je zahteval Evropski svet v stockholmskem programu. Soglasje ob 60. obletnici Konvencije ZN o beguncih pomeni pomembno politično sporočilo. Dogajanje v naši soseski dokazuje, da potrebujemo varne, pregledne in učinkovite postopke za ljudi, ki se obrnejo na nas s prošnjo za zaščito,“ je dejala komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Na podlagi današnjega glasovanja je mogoče soglasje s Svetom v prvi obravnavi. Svet mora formalno sprejeti spremenjeno direktivo, to pa bo storil v naslednjih tednih.

Ozadje

Komisija je oktobra 2009 predložila predlog prenovitve direktive o zahtevanih pogojih glede statusa oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito (IP/09/1552).

Pojasniti je želela pomembne koncepte, kot so na primer „subjekti zaščite“, “notranja zaščita„ in „pripadnost določeni družbeni skupini“, da bi se nacionalnim organom omogočila doslednejša uporaba meril in hitrejše ugotavljanje, katere osebe potrebujejo zaščito. Predlagala je tudi uskladitev pravic, ki se odobrijo beguncem in upravičencem do sekundarne zaščite, zlasti v zvezi s trajanjem dovoljenj za prebivanje ter dostopom do socialnega varstva, zdravstvene oskrbe in trga dela. S tem se bodo tudi zmanjšali stroški in upravna bremena v zvezi z upravljanjem različnih statusov zaščite.

Junija 2011 je bilo po več pogajanjih med Evropskim parlamentom in Svetom doseženo soglasje o uravnoteženem kompromisnem besedilu. Danes je parlament potrdil to kompromisno besedilo, katerega ključni elementi so:

  • pojasnitev različnih konceptov, da bi se upoštevala sodna praksa Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice;

  • zaveza, da se bodo pri oceni prošenj za azil in izvajanju pravil o mednarodni zaščiti upoštevale koristi otrok in vidiki, povezani s spolom;

  • uskladitev pravic, ki se odobrijo beguncem in upravičencem do sekundarne zaščite v zvezi z dostopom do zaposlitve in zdravstvene oskrbe;

  • podaljšanje veljavnosti dovoljenj za prebivanje, izdanih upravičencem do sekundarne zaščite, za dve leti ob podaljšanju veljavnosti začetnega dovoljenja za prebivanje po odobritvi statusa.

S temi dodatnimi spremembami se bo še izboljšala kakovost postopka odločanja na področju azila, zagotovilo se bo spoštovanje človekovih pravic in izboljšala integracija upravičencev do zaščite v državah gostiteljicah.

Dodatne informacije

Spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm.

Spletna stran Generalnega direktorata za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakti:

Michele Cercone +32 22980963

Tove Ernst (+32 22986764


Side Bar