Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Az elismerésről szóló irányelv: a Bizottság üdvözli a menekültügyi csomag kulcseleme kapcsán született megállapodást

Brüsszel, 2011. október 27. – Az Európai Parlament ma jóváhagyta a Bizottságnak az elismerésről szóló irányelv módosítására tett javaslatát, ami meg fogja erősíteni az EU-n belül a menekültek és a kiegészítő védelemben részesülő személyek számára biztosított jogokat. Az irányelv egységes jogokat biztosít az egészségügy, illetve a munkaerőpiachoz való hozzáférés terén.

„Ez egy fontos mérföldkő azon cél elérése felé, hogy a Bizottság valamennyi menekültüggyel kapcsolatos javaslatát illetően megállapodás szülessen a jövő évig, ahogy azt az Európai Tanács a stockholmi programban kérte. A megállapodás továbbá határozott politikai üzenetet közvetít az ENSZ Menekültügyi Egyezménye fennállásának 60. évfordulója alkalmából. A szomszédos országokban jelenleg zajló események rávilágítanak, hogy biztonságos, átlátható és hatékony eljárásokra van szükség azok számára, akik hozzánk fordulnak és védelmet keresnek", nyilatkozta Cecilia Malmström, uniós belügyekért felelős biztos.

A mai szavazás lehetővé teszi az első olvasatban született megállapodást a Tanáccsal, amelynek most hivatalosan is el kell fogadnia a módosított irányelvet. Erre a következő hetekben fog sor kerülni.

Előzmények

A Bizottság 2009 októberében nyújtotta be a nemzetközi védelemre szoruló személyek elismeréséről és jogállásáról szóló irányelv átdolgozására vonatkozó javaslatát (IP/09/1552).

Olyan fontos fogalmak egyértelműsítésére tett javaslatot, mint a „védelem szereplői, „belföldi védelem”, „adott társadalmi csoporthoz való tartozás”, annak érdekében, hogy a nemzeti hatóságok határozottabban tudják alkalmazni a kritériumokat és gyorsabban beazonosíthassák a védelemre szoruló személyeket. A Bizottság továbbá a menekültek és a kiegészítő védelemben részesülők számára biztosított jogok közelítését javasolta, különös tekintettel a tartózkodási engedélyek időtartamára, a szociális védelemhez, az egészségügyi ellátáshoz és a munkaerőpiachoz való hozzáférésre. Ez a különböző védelmi jogállások kezeléséhez kapcsolódó költségek és adminisztratív terhek csökkentését is fogja eredményezni.

2011 júniusában az Európai Parlament (EP) és a Tanács közötti tárgyalások eredményeképp megállapodás született egy kiegyensúlyozott kompromisszumos szövegről. Az EP ma elfogadta ezt a kompromisszumos szöveget, amelynek legfontosabb elemei a következők:

  • az Európai Unió Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága állandó joggyakorlatának alkalmazására irányuló különböző koncepciók egyértelműsítése,

  • a menedékjog iránti kérelmek értékelése és a nemzetközi védelem tartalmára vonatkozó szabályok végrehajtása során a gyermek legfontosabb érdekeinek és a nemet érintő szempontok figyelembevétele iránti elkötelezettség,

  • a menekültek és a kiegészítő védelemben részesülő személyek számára biztosított jogok közelítése a munkavállaláshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés tekintetében,

  • a kiegészítő védelemben részesülő személynek kiadott tartózkodási engedély érvényességének két éves időtartamra való meghosszabbítása az első tartózkodási engedély megújításakor a státusz megadását követően.

Ezek az egyéb módosítások tovább javítják a menekültüggyel kapcsolatos döntéshozatali folyamatok minőségét, biztosítják az emberi jogok tiszteletben tartását, valamint elősegítik a védelemben részesülők befogadó társadalomba való integrációját.

További információk

Cecilia Malmström, belügyekért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htmA Belügyi Főigazgatóság honlapja:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar