Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Pakolaisdirektiivi: Komissio tyytyväinen sopuun turvapaikkapaketin keskeisestä säädöksestä

Bryssel 27. lokakuuta 2011 – Euroopan parlamentti on tänään hyväksynyt komission muutosehdotuksen pakolaisaseman määrittelyä koskevaan direktiiviin. Muutos parantaa pakolaisten ja toissijaisen suojeluaseman saaneiden henkilöiden oikeuksia EU:ssa. Direktiivissä taataan heille samanlaiset oikeudet terveydenhuoltoon ja työntekoon.

Tämä on tärkeä merkkipaalu, kun komissio pyrkii Eurooppa-neuvoston Tukholman ohjelmassa asettaman tavoitteen mukaisesti hyväksyttämään turvapaikkapakettiin sisältyvät ehdotukset ensi vuoteen mennessä. Sopu tästä direktiivistä antaa vahvan poliittisen signaalin myös YK:n pakolaisyleissopimuksen 60. vuosipäivän yhteydessä. Viime aikojen tapahtumat Euroopan ympärillä osoittavat, että EU:lla on oltava turvalliset, selkeät ja tehokkaat menettelyt niitä varten, jotka pyytävät meiltä suojaa", sisäasiainkomissaari Cecilia Malmström sanoi.

Äänestystulos mahdollistaa sopimukseen pääsemisen neuvoston kanssa ensimmäisessä käsittelyssä. Seuraavaksi neuvoston on virallisesti hyväksyttävä muutettu direktiivi. Tämä tapahtuu lähiviikkoina.

Tausta

Komissio jätti ehdotuksensa kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden aseman määrittämistä koskevan direktiivin muuttamisesta lokakuussa 2009 (IP/09/1552).

Ehdotuksessa selvennetään eräitä keskeisiä käsitteitä, kuten ”suojelun tarjoaja”, ”suojelu alkuperämaassa” tai ”tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen”, jotta kansallisten viranomaisten on helpompaa soveltaa pakolaiskriteerejä ja tunnistaa suojelua tarvitsevat henkilöt aiempaa nopeammin. Lisäksi komissio ehdotti, että pakolaisten ja toissijaisen suojeluaseman saaneiden henkilöiden oikeuksia (etenkin oleskelulupien kestoa ja oikeutta sosiaaliturvaan, terveydenhuoltoon ja työntekoon) lähennetään toisiinsa. Tämä keventää erilaisista suojeluluokista johtuvia kuluja ja hallinnollista taakkaa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston neuvottelut johtivat tasapainoiseen kompromissiin säädöstekstistä kesäkuussa 2011. Euroopan parlamentti on tänään hyväksynyt kompromissin tuloksena syntyneen direktiivin, jonka tärkeimpiä elementtejä ovat:

  • useiden käsitteiden selventäminen Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaiseksi;

  • sitoumus ottaa lapsen etu ja sukupuolinäkökohdat huomioon turvapaikkahakemusten käsittelyssä sekä kansainvälistä suojelua koskevien sääntöjen täytäntöönpanossa;

  • pakolaisten ja toissijaisen suojeluaseman saaneiden henkilöiden oikeuksia terveydenhuoltoon ja työntekoon lähennetään;

  • oleskeluluvan pidennys kahteen vuoteen siinä yhteydessä, kun henkilö saa toissijaisen suojeluaseman ja ensimmäinen oleskelulupa uusitaan.

Näillä muutoksilla parannetaan turvapaikka-asioihin liittyvien päätöksentekomenettelyjen laatua ihmisoikeuksia kunnioittaen ja helpotetaan suojeluaseman saaneiden henkilöiden integroitumista vastaanottajamaan yhteiskuntaan.

Lisätietoa

Sisäasiainkomissaari Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Sisäasioiden pääosasto:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone +32 2 298 09 63

Tove Ernst +32 2 298 67 64


Side Bar