Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen - Pressemeddelelse

Direktivet om betingelser for tildeling af international beskyttelse: Kommissionen glæder sig over godkendelse af en række centrale punkter i asylpakken

Bruxelles, den 27. oktober 2011 Europa-Parlamentet godkendte i dag Kommissionens forslag til ændring af direktivet om betingelser for tildeling af international beskyttelse, som vil styrke de rettigheder, der indrømmes flygtninge og personer med subsidiær beskyttelsesstatus i EU. Direktivet sikrer ensartede rettigheder, hvad angår sundhedsydelser og adgang til arbejdsmarkedet.

"Det er en vigtig milepæl i vores bestræbelser på at få alle Kommissionens asylforslag vedtaget inden næste år, således som Det Europæiske Råd opfordrer til i Stockholmprogrammet. Godkendelsen sender også et stærkt politisk signal i forbindelse med 60-års dagen for FN's flygtningekonvention. De nuværende begivenheder i vores nabolande viser, at vi skal have sikre, gennemsigtige og effektive procedurer for de personer, der vender sig til os og søger beskyttelse", sagde Cecilia Malmström, EU-kommissær med ansvar for indre anliggender.

Afstemningen i dag giver mulighed for godkendelse ved førstebehandlingen i Rådet, som nu formelt skal vedtage det ændrede direktiv. Det sker i de kommende uger.

Baggrund

Kommissionen fremlagde sit forslag til omarbejdelse af direktivet om betingelser for tildeling af international beskyttelse og status for personer, der har behov for international beskyttelse i oktober 2009 (IP/09/1552).

Det indeholdt forslag om at afklare vigtige begreber, som f.eks. "aktører, der yder beskyttelse", "national beskyttelse" og "tilhørsforhold til en bestemt social gruppe" for at give medlemsstaternes myndigheder mulighed for at anvende kriterierne mere konsistent og hurtigere identificere de personer, der har behov for beskyttelse. Endvidere foreslog Kommissionen en tilnærmelse af de rettigheder, der indrømmes flygtninge og personer med subsidiær beskyttelsesstatus, navnlig hvad angår varigheden af opholdstilladelser, adgang til sociale ydelser, sundhedsydelser og arbejdsmarkedet. Det vil også betyde færre omkostninger og en lettelse af de administrative byrder i forbindelse med forvaltning af forskellige former for beskyttelsesstatus.

Der blev opnået enighed om et afbalanceret kompromisforslag i juni 2011 efter forhandlinger mellem Europa-Parlamentet og Rådet. Europa-Parlamentet godkendte i dag kompromisforslaget, hvis centrale punkter er følgende:

  • en afklaring af forskellige begreber for at indarbejde fast retspraksis for Den Europæiske Unions Domstol og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

  • en forpligtelse til at tage højde for barnets tarv og kønsrelaterede aspekter ved vurderingen af asylansøgninger og gennemførelse af reglerne om international beskyttelse

  • en tilnærmelse af de rettigheder, der indrømmes flygtninge og personer med subsidiær beskyttelsesstatus, hvad angår adgang til beskæftigelse og sundhedsydelser

  • en forlængelse til 2 år af gyldighedsperioden for den opholdstilladelse, der udstedes til personer med subsidiær beskyttelsesstatus efter forlængelse af den første opholdstilladelse, når denne status er indrømmet.

Disse ændringer vil yderligere forbedre beslutningsprocessen i asylsager, sikre overholdelse af menneskerettighederne og lette integrationen af personer med beskyttelsesstatus i værtslandene.

Flere oplysninger

Webstedet for Cecilia Malmström, EU-kommissær for indre anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Webstedet for Generaldirektoratet for Indre Anliggender:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar