Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Směrnice o minimálních normách: Komise vítá dohodu o klíčovém prvku balíčku předpisů týkajících se azylu

V Bruselu dne 27. října 2011 – Evropský parlament dnes schválil návrh Komise na změnu směrnice o minimálních normách, která posílí práva přiznaná uprchlíkům a osobám, kterým je poskytována dodatečná ochrana v EU. Směrnice zaručuje jednotná práva, pokud jde o zdravotní péči a přístup na pracovní trh.

„Je to významný mezník v úsilí o zajištění, aby všechny návrhy Komise týkající se azylové otázky byly schváleny do konce příštího roku, jak požadovala Evropská rada ve Stockholmském programu. Dohoda rovněž vysílá silný politický signál u příležitosti 60. výročí přijetí Úmluvy OSN o právním postavení uprchlíků. Současné události v našem sousedství ukazují, že musíme mít bezpečné, transparentní a účinné postupy pro ty, kteří se na nás obrátí s prosbou o ochranu,“ řekla Cecilia Malmströmová, komisařka pro vnitřní věci.

Výsledek dnešního hlasování otevírá cestu k dohodě s Radou v prvním čtení. Rada musí nyní pozměněnou směrnici formálně schválit. K tomu dojde v nadcházejících týdnech.

Souvislosti

Komise předložila návrh na přepracování směrnice o minimálních normách a postavení osob, které potřebují mezinárodní ochranu, v říjnu 2009 (IP/09/1552).

Navrhla vyjasnit důležité koncepty, jako např. „poskytovatelé ochrany“, „vnitrostátní ochrana“ nebo „příslušnost k určité společenské vrstvě“, s cílem umožnit vnitrostátním orgánům důkladněji uplatňovat příslušná kritéria a rychleji identifikovat osoby, které potřebují ochranu. Komise dále navrhla sladit práva přiznaná uprchlíkům a osobám, kterým je poskytována dodatečná ochrana, zejména pokud jde o délku trvání povolení k pobytu, o přístup k sociální a zdravotní péči, stejně jako o přístup na pracovní trh. To bude rovněž znamenat snížení nákladů a administrativní zátěže spojených se správou různých statutů ochrany.

Dohoda o vyváženém kompromisním znění byla dosažena v červnu 2011 v návaznosti na jednání mezi Evropským parlamentem (EP) a Radou. Evropský parlament dnes schválil toto kompromisní znění, mezi jehož klíčové prvky patří:

  • vyjasnění různých konceptů s cílem zohlednit ustálenou judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva,

  • závazek zohlednit nejlepší zájmy dítěte a genderové aspekty při posuzování žádosti o azyl a při provádění pravidel v souvislosti s obsahem mezinárodní ochrany,

  • sbližování práv přiznaných uprchlíkům a osobám, kterým je poskytována dodatečná ochrana, zejména pokud jde o přístup k zaměstnání a ke zdravotní péči,

  • prodloužení doby platnosti povolení k pobytu, jež se při obnovení původního povolení vydává osobám, kterým byl přiznán statut osoby s dodatečnou ochranou, na dva roky.

Tyto dodatečné změny zlepší kvalitu rozhodovacích procesů v azylových otázkách, zajistí dodržování lidských práv a usnadní začlenění chráněných osob do hostitelských společností.

Další informace

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakty:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar