Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Parlamentul European sprijină consolidarea legislației împotriva abuzului sexual asupra copiilor

Bruxelles, 27 octombrie 2011 - Parlamentul European a aprobat astăzi propunerea Comisiei Europene de directivă privind combaterea abuzurilor sexuale, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile.

„Comisia a subliniat în urmă cu un an că UE nu va tolera folosirea copiilor drept obiecte de satisfacere a dorinței sexuale a infractorilor și nici comercializarea lor ca marfă de consum”. Sunt extrem de încântată că Parlamentul European și Consiliul au sprijinit această propunere, a declarat Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne. Cu această directivă putem aduce o schimbare. Facilităm urmărirea penală și prevenirea infracțiunilor împotriva copiilor și sporim protecția victimelor. Am încrederea că acest nou act legislativ al UE va contribui în mod real la protejarea copiilor de aceste infracțiuni oribile.

Directiva care include o serie de amendamente adoptate în Parlament astăzi reflectă îndeaproape propunerea Comisiei.

Aceasta include în special dispoziții privind nu doar urmărirea penală a infractorilor, dar și dispoziții referitoare la prevenirea infracțiunilor și protejarea copiilor victime. Directiva prevede dreptul angajatorilor de a solicita informații privind cazierele judiciare, precum și măsuri preventive care constau în campanii de sensibilizare și cursuri de formare a profesioniștilor. Directiva introduce, de asemenea, obligația statelor membre de a elimina pornografia infantilă de pe paginile de internet de pe teritoriul lor și de a lua măsuri în vederea eliminării, dacă se află pe pagini de internet din străinătate.

Se așteaptă în prezent ca, în cadrul Consiliului, statele membre ale UE să oficializeze acordul politic și să adopte directiva în scurt timp.

Context

Termenii „exploatare sexuală” și „abuz sexual asupra copiilor” se referă la diferite forme ale unor fapte precum întreținerea de relații sexuale cu un copil aflat sub o anumită vârstă sau prin constrângere, prostituția infantilă sau pornografia infantilă. Acestea reprezintă infracțiuni deosebit de grave împotriva copiilor, care necesită protecție și îngrijiri speciale, și produc vătămări grave și de durată copiilor victime. Combaterea acestor infracțiuni este încă foarte dificilă. Copiii sunt vulnerabili, fiindu-le rușine și adeseori teamă să relateze ce li s-a întâmplat.

Comisia a prezentat în martie 2010 o propunere de directivă (a se vedea IP/10/379 și MEMO/10/107) în vederea unei îmbunătățiri substanțiale a legislației UE, și anume Decizia-cadru (2004/68/JAI), care a garantat o apropiere minimă a legislației naționale, dar care are lacune considerabile. Propunerea a fost discutată cu Consiliul și cu Parlamentul European și s-a ajuns la un acord politic pentru un text de compromis în iunie 2011.

Noua directivă va facilita combaterea infracțiunilor comise asupra copiilor, acționând pe diferite fronturi:

  • În ceea ce privește dreptul penal, vor fi considerate infracțiuni o gamă largă de situații de abuz sexual și exploatare sexuală care includ fenomene noi care folosesc internetul, cum ar fi manipularea psihologică a copiilor, vizionarea de pornografie infantilă pe cameră web sau pe internet . Dispoziții mai detaliate privind nivelurile sancțiunilor (6 niveluri diferite – între 1 an și 10 ani de închisoare) vor asigura o mai mare consecvență în clasificarea gravității infracțiunii și vor reduce diferențele între legislațiile statelor membre.

  • Pentru a combate abuzul infractorilor sexuali care călătoresc (așa-numitul „turism sexual cu copii”), autoritățile naționale îi vor putea urmări penal pe cetățenii proprii care abuzează de copii în străinătate, iar organizarea de călătorii pentru a abuza copii sau publicitatea oportunităților de abuz sexual vor fi interzise.

  • Pentru a facilita urmărirea penală a infractorilor, va fi posibil acum să se deschidă cauze în toate statele membre până când copii victime împlinesc vârsta majoratului. Normele privind confidențialitatea nu vor mai constitui un obstacol în raportarea infracțiunilor de către profesioniștii care lucrează cu copii, iar poliția va fi obligată să înființeze unități speciale care să identifice copii victime (în special ai pornografiei infantile) cu instrumente eficace de investigare.

  • Copiii victime vor beneficia de protecție sporită prin asistență și sprijin extinse după o evaluare individuală a fiecărui copil, precum și prin măsuri de facilitare a accesului la căi legale de atac și de evitare a traumelor cauzate de participarea la procedurile penale.

  • Pentru a preveni abuzul sexual și exploatarea, infractorii condamnați vor fi evaluați individual și vor avea acces la programe speciale pentru a-i împiedica să comită noi infracțiuni. Verificarea antecedentelor pentru candidații înscriși să lucreze cu copiii va fi mai ușoară și mai amănunțită și se vor desfășura campanii de educare și sensibilizare, precum și cursuri de formare pentru detectarea exploatării sexuale a copiilor .

  • Pentru a împiedica distribuția de pornografie infantilă pe internet, statele membre vor fi obligate să se asigure că paginile cu pornografie infantilă de pe teritoriul lor sunt eliminate și trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că paginile sunt eliminate și atunci când sunt găzduite în străinătate. Acestea pot, de asemenea, să instituie proceduri de blocare a accesului utilizatorilor de pe teritoriul lor, dacă doresc acest lucru.

Pentru informații suplimentare a se consulta:

Pagina de internet a comisarului pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Pagina de internet a DG Afaceri Interne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Persoane de contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar