Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos komisijos pranešimas spaudai

Europos Parlamentas pritaria griežtesniam vaikų apsaugos nuo seksualinės prievartos reglamentavimui

Briuselis, 2011 m. spalio 27 d. Šiandien Europos Parlamentas pritarė Europos Komisijos pasiūlymui priimti Direktyvą dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija.

„Prieš metus Komisija aiškiai parodė: ES netoleruos, kad vaikai būtų verčiami tenkinti nusikaltėlių lytinę aistrą ar būtų pardavinėjami kaip prekės. Labai džiaugiuosi, kad Europos Parlamentas ir Taryba parėmė šį pasiūlymą, – sakė už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström. – Šia direktyva galime daug ką pakeisti. Bus lengviau taikyti baudžiamąją atsakomybę už nusikaltimus vaikams ir užkirsti jiems kelią, be to, sustiprinsime nukentėjusiųjų apsaugą. Esu tikra, kad priėmus šį naują ES teisės aktą bus daug lengviau apsaugoti vaikus nuo šių baisių nusikaltimų.“

Direktyva ir šiandien Parlamente priimtais jos pakeitimais iš esmės pritarta Komisijos pasiūlymui.

Į ją įtrauktos ne tik kaltininkų baudžiamąją atsakomybę, bet ir nusikalstamų veikų prevenciją bei nukentėjusių vaikų apsaugą įtvirtinančios nuostatos. Direktyvoje numatyta darbdavių teisė reikalauti teistumo pažymos ir tokios prevencinės priemonės kaip sąmoningumo ugdymo kampanijos ir specialistų mokymas. Be to, direktyvoje nustatyta valstybių narių pareiga pašalinti jų teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose esančias interneto svetaines, kuriose yra vaikų pornografijos, ir imtis priemonių, kad būtų pašalintos užsienyje esančios svetainės.

Tikimasi, kad ES valstybės narės Taryboje oficialiai patvirtins politinį susitarimą ir nedelsdamos priims direktyvą.

Pagrindiniai faktai

Vaikų „seksualinio išnaudojimo“ ir „seksualinės prievartos“ sąvokomis apibrėžiamos skirtingos veikos, kaip antai lytiniai santykiai su jaunesniu nei nustatyto amžiaus vaiku arba vertimas lytiškai santykiauti, vaikų prostitucija ar vaikų pornografija. Tai ypač sunkūs nusikaltimai vaikams, kuriems reikia ypatingos apsaugos ir priežiūros. Nuo jų kentėję vaikai patiria ilgalaikę ir didelę žalą. Su tokiais nusikaltimais nepaprastai sunku kovoti, nes vaikai pažeidžiami, gėdijasi, o neretai bijo pasakyti, kas jiems nutiko.

2010 m. kovo mėn. Komisija pateikė direktyvos pasiūlymą (žr. IP/10/379 ir MEMO/10/107), norėdama iš esmės atnaujinti ES reglamentavimą, t. y. Pamatinį sprendimą (2004/68/TVR), kuriuo buvo minimaliai suderinti nacionalinės teisės aktai, tačiau palikta ir didelių spragų. Dėl pasiūlymo diskutuota Taryboje ir Europos Parlamente, o politinis susitarimas dėl kompromisinio teksto pasiektas 2011 m. birželio mėn.

Naująja direktyva bus lengviau kovoti su nusikaltimais vaikams tokiose srityse:

  • Baudžiamojoje teisėje bus numatyta baudžiamoji atsakomybė už įvairias seksualinės prievartos ir išnaudojimo formas, įskaitant naujus internetu plintančias reiškinius, kaip antai vaikų viliojimas (angl. grooming), vaikų pornografijos žiūrėjimas arba seksualių vaikų pozų rodymas internete. Išsamesnės nuostatos dėl bausmių dydžio (bausmės skirstomos į 6 grupes, nuo 1 iki 10 metų laisvės atėmimo) leis nuosekliau klasifikuoti veikas pagal sunkumo laipsnį ir sumažinti valstybių narių teisės aktų skirtumus.

  • Kovodamos su sekso turizmu užsiimančių nusikaltėlių prievarta (vadinamuoju vaikų sekso turizmu), nacionalinės institucijos galės taikyti baudžiamąją atsakomybę užsienyje vaikų prievartavimu užsiimantiems ir tokias keliones rengiantiems piliečiams, be to, bus uždrausta seksualinės prievartos galimybių reklama.

  • Siekiant palengvinti kaltininkų baudžiamąjį persekiojimą, visose valstybėse narėse bylą bus galima iškelti, iki nukentėjęs vaikas sulauks pilnametystės. Konfidencialumo nuostatos nebekliudys su vaikais dirbantiems specialistams pranešti apie nusikalstamas veikas, o policijoje turės būti įsteigti specialūs padaliniai, galintys veiksmingomis tyrimo priemonėmis nustatyti (visų pirma nuo vaikų pornografijos) nukentėjusius vaikus.

  • Nukentėję vaikai bus labiau apsaugoti, nes įvertinus individualius kiekvieno vaiko poreikius jiems bus suteikta didesnė pagalba ir parama, taip pat numatytos priemonės, kuriomis palengvinamos galimybės naudotis teisių gynimo būdais ir padedama išvengti dalyvavimo baudžiamajame procese traumos.

  • Siekiant užkirsti kelią seksualinei prievartai ir išnaudojimui, nuteisti kaltininkai bus individualiai vertinami ir galės dalyvauti specialiose programose, skirtose naujų nusikaltimų prevencijai. Bus paprasčiau atlikti išsamesnius norinčių dirbti su vaikais kandidatų patikrinimus. Taip pat bus siūlomos švietimo, sąmoningumo ugdymo ir mokymo nustatyti seksualiai išnaudojamus vaikus programos.

  • Siekiant nutraukti vaikų pornografijos platinimą internete, valstybės narės bus įpareigotos pašalinti jų teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose esančias interneto svetaines, kuriose yra vaikų pornografijos, ir imtis priemonių, kad būtų pašalintos užsienyje esančios svetainės. Be to, jos gali nustatyti savo teritorijoje esančių vartotojų prieigos blokavimo procedūras.

Išsamesnė informacija

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilios Malmström svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Vidaus reikalų generalinio direktorato svetainė

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Asmenys ryšiams :

Michele Cercone, tel. +32 2 298 09 63

Tove Ernst, tel. +32 2 298 67 64


Side Bar