Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Az Európai Parlament támogatja a gyermekek szexuális zaklatása ellen irányuló szigorúbb szabályozást

Brüsszel, 2011. október 27. – Az Európai Parlament ma elfogadta az Európai Bizottság gyermekek szexuális zaklatásáról, szexuális kizsákmányolásáról és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló irányelvjavaslatát.

A Bizottság egy évvel ezelőtt egyértelművé tette, hogy az EU nem fogja eltűrni, hogy szexuális vágyaik kielégítéséhez a bűnözők tárgyként használják fel a gyermekeket, illetve azt, hogy áruként kereskedjenek velük. Megelégedéssel tölt el, hogy az Európai Parlament és a Tanács támogatják a javaslatot" – mondta Cecilia Malmström, belügyekért felelős uniós biztos. – "Ezzel az irányelvvel valódi változást érhetünk el. Egyszerűbb lesz büntetni és megakadályozni a gyermekek ellen elkövetett bűncselekményeket, és a sértettek is nagyobb védelemben részesülnek majd. Meggyőződésem, hogy az új uniós szabályozás nagyban hozzájárul majd ahhoz, hogy a gyermekeket megvédhessük ezektől a szörnyű bűncselekményektől.

Az irányelv, amely a Parlament által elfogadott módosításokat is tartalmaz, szorosan követi a Bizottság javaslatát.

Nemcsak az elkövetőkkel szembeni büntetőeljárásra, hanem a bűncselekmények megelőzésére és a gyermekkorú sértettek védelmére vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz, valamint lekérdezési jogot biztosít a munkáltatóknak a bűnügyi nyilvántartáshoz, és megelőző intézkedésként figyelemfelhívó kampányokat és szakmai képzéseket helyez kilátásba. Az irányelv továbbá bevezeti a tagállamok kötelezettségét arra, hogy távolítsák el a belföldi internetes oldalakon tárolt gyermekpornográf tartalmakat, külföldi internetes oldalon történő tárolás esetén pedig tegyenek lépéseket azok eltávolítása érdekében.

A Tanács várhatóan formálissá teszi a politikai megállapodást, és elfogadja az irányelvet.

Előzmények

A „szexuális kizsákmányolás” és a „gyermekek szexuális zaklatásának" fogalma olyan különböző bűncselekményekre vonatkozik, mint a szexuális kapcsolat létesítése bizonyos életkor alatti gyermekkel vagy kényszer alkalmazásával, illetve a gyermekprostitúció és a gyermekpornográfia. Ezek gyermekek ellen elkövetett különösen súlyos bűncselekmények, amelyek hosszú távú és komoly sérüléseket okoznak a különleges védelmet és törődést igénylő gyermekkorú sértettek esetében. Ugyanakkor nagyon nehéz küzdeni ellenük, mivel a gyerekek kiszolgáltatottak, és szégyellik, ami történt velük, vagy félnek jelenteni azt.

A Bizottság 2010 márciusában irányelvjavaslatot terjesztett elő (lásd IP/10/379 és Memo/10/107) annak érdekében, hogy jelentősen javítani lehessen az uniós szabályozáson, elsősorban a Tanács kerethatározatán (2004/68/IB), amely biztosítja ugyan a nemzeti jogszabályok minimális közelítését, de jelentős hiányosságai vannak. A javaslatot a Tanácsban és az Európai Parlamentben is megvitatták, és 2011 júniusában politikai megállapodás született egy kompromisszumos szöveg formájában.

Különböző szinteken tett lépésekkel az új irányelv megkönnyíti a gyermekekkel szemben elkövetett bűncselekmények elleni küzdelmet:

  • A büntetőjog területén a szexuális zaklatás és kizsákmányolás számos esete büntethetővé válik. Ide tartozik számos olyan, az internetnek köszönhetően megjelent új jelenség, mint a gyermekek elcsábítása, illetve a gyermekpornográf tartalmak webkamerán vagy weben keresztül történő megtekintése. A büntetések mértékére (1-től 10 évig terjedő szabadságvesztés hat kategóriában) vonatkozó részletesebb rendelkezések biztosítani fogják a bűncselekmények súlyosság szerinti következetes besorolását, és hozzájárulnak a tagállami jogszabályok közötti különbségek csökkentéséhez.

  • Az utazó szexuális bűnelkövetők (úgynevezett „gyermekszexturizmus”) által elkövetett visszaélések visszaszorítása érdekében a nemzeti hatóságok a jövőben eljárást indíthatnak a gyermekeket külföldön szexuálisan zaklató állampolgáraik ellen, valamint tilos lesz gyermekek szexuális zaklatása céljából utakat szervezni vagy ilyen jellegű lehetőségeket reklámozni.

  • Az elkövetőkkel szembeni büntetőeljárás megkönnyítése érdekében mostantól minden tagállamban egészen a gyermekkorú sértett nagykorúvá válásáig lehetőség lesz az ügyek elindítására. A titoktartási kötelezettség a továbbiakban nem akadályozza meg a gyermekekkel foglalkozó szakembereket a bűncselekmények bejelentésében, a rendőrséget pedig speciális egységek felállítására kötelezik a gyermekkorú sértettek (elsősorban a gyermekpornográfia sértettjeinek) hatékony nyomozati eszközökkel történő azonosítása érdekében.

  • A gyermekkorú sértettek nagyobb védelemben részesülnek: egyéni értékelést követően minden gyermek széles körű támogatást kap, valamint további intézkedésekkel lehetővé teszik számukra a jogorvoslatokhoz való könnyebb hozzáférést, és biztosítják a büntetőeljárásban való részvételből fakadó esetleges traumák elkerülhetőségét.

  • A szexuális zaklatás és kizsákmányolás megakadályozása érdekében az elítélt elkövetők ügyét egyénileg vizsgálják meg, és speciális programokat biztosítanak számukra, hogy ne kövessenek el újabb bűncselekményt. Egyszerűbbé és teljes körűvé válik azon személyek biztonsági ellenőrzése, akik olyan munkákra jelentkeznek, amelyek során gyermekekkel kell foglalkozni. Továbbá oktatással, figyelemfelhívó kampányokkal és tréningekkel biztosítják, hogy a gyermekek szexuális kizsákmányolását fel lehessen ismerni.

  • A gyermekpornográfia internetes terjedésének megakadályozása érdekében a tagállamokat kötelezik, hogy biztosítsák a belföldi internetes oldalakon tárolt gyermekpornográf tartalmak eltávolítását, külföldi internetes oldalon történő tárolás esetén pedig tegyenek lépéseket eltávolításuk érdekében. Ezenfelül, amennyiben úgy látják jónak, átlátható eljárások alkalmazásával megakadályozhatják a területükön élő felhasználók ilyen jellegű oldalakhoz való hozzáférését.

További információ

Cecilia Malmström, belügyekért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

A Belügyi Főigazgatóság honlapja:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kapcsolattartók :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar