Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ET

Európska komisia – Tlačová správa

Digitálna agenda: Komisia žiada, aby Estónsko a Slovensko dodržiavali pravidlá v oblasti informácií verejného sektora

Brusel 27. októbra 2011 – Európska komisia požiadala Estónsko a Slovensko, aby zosúladili svoje právne predpisy s predpismi EÚ o opakovanom použití informácií verejného sektora (PSI). V týchto krajinách v súčasnosti nie sú zaručené spravodlivé podmienky opakovaného použitia informácií verejného sektora, čo odporuje smernici EÚ o PSI. Estónsko a Slovensko nevykonali správnym spôsobom väčšinu ustanovení uvedenej smernice vrátane zákazu diskriminačných alebo monopolistických postupov verejných orgánov.

Tieto žiadosti majú podobu odôvodneného stanoviska, ktoré predstavuje druhý stupeň v rámci konania EÚ vo veci porušenia právnych predpisov. Obe krajiny majú teraz dva mesiace na to, aby informovali Komisiu o opatreniach, ktoré prijali na dosiahnutie úplného súladu so smernicou EÚ o informáciách verejného sektora. Po uplynutí tohto obdobia môže Komisia záležitosť oboch členských štátov predložiť Súdnemu dvoru.

Tým, že nesprávne vykonali smernicu PSI, Estónsko a Slovensko bránia svojim občanom a podnikateľským subjektom, aby opakovaným spôsobom využívali informácie verejného sektora na účely nových produktov alebo služieb, napríklad navigačných systémov vo vozidlách, predpovedí počasia alebo mnohých užitočných aplikácií v smartfónoch. Fungovanie týchto produktov a služieb je možné vďaka úpravám geografických, právnych alebo štatistických údajov, ktoré vlastnia verejné orgány, alebo vytvoreniu odkazu na tieto údaje.

Kontext

Podľa najnovšej štúdie sa v roku 2010 hodnota trhu s produktmi a službami založenými na informáciách verejného sektora odhadovala na 32 miliárd EUR v rámci celej EÚ. Štúdia naznačuje, že širšie sprístupnenie informácií verejného sektora na základe uľahčenia prístupu by pre EÚ znamenalo celkový hospodársky prínos vo výške približne 40 miliárd EUR ročne.

Smernica o PSI (2003/98/EC) bola prijatá v roku 2003 a Komisia ju v súčasnosti reviduje ako súčasť širšieho balíka s cieľom podporiť otvorenosť údajov v EÚ.

Užitočné odkazy:

Viac informácií o konaní EÚ o porušení nájdete v MEMO/11/739

Viac informácií vrátane štúdie je k dispozícii na webovej stránke Komisie venovanej PSI:

http://ec.europa.eu./information_society/policy/psi/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar