Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SK

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Digitaalarengu tegevuskava: Euroopa Komisjon nõuab Eestilt ja Slovakkialt avaliku sektori teabe eeskirjade järgimist

Brüssel, 27. oktoober 2011 – Euroopa Komisjon nõuab, et Eesti ja Slovakkia ühtlustaksid oma õigusaktid ELi eeskirjadega, milles käsitletakse avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamist. Kõnealused riigid ei taga praegu õiglasi tingimusi avaliku sektori teabe taaskasutamiseks, mis on vastuolus avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamist käsitleva ELi direktiiviga. Eesti ja Slovakkia on jätnud nõuetekohaselt rakendamata suurema osa direktiivi sätetest, sealhulgas sätted avaliku sektori asutuste diskrimineeriva või monopoolse tegevuse keelamise kohta.

Komisjoni nõuded esitatakse põhjendatud arvamustena, see kujutab endast ELi rikkumismenetluste teist etappi. Mõlemal riigil on nüüd kaks kuud aega, et teavitada komisjoni võetavatest meetmetest, mis tagaksid täieliku vastavuse ELi avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamist käsitleva direktiiviga. Kui see aeg on täis, võib komisjon kõnealused liikmesriigid Euroopa Kohtusse kaevata.

Kuna Eesti ja Slovakkia ei rakenda nõuetekohaselt kõnealust direktiivi, takistavad nad oma kodanikel ja ettevõtjatel kasu saamast selliste uute toodete ja teenustega seotud avaliku sektori teabe taaskasutamisest nagu näiteks auto navigatsioonisüsteemid, ilmateated ja nutitelefoni mitmed allalaaditavad kasulikud rakendused. Kõnealused tooteid ja teenuseid on võimalik kasutada avaliku sektori asutuste valduses oleva geograafilise, õigusliku või statistilise teabe kohandamise ja/või sidumise teel.

Taust

Hiljutise uuringu kohaselt oli 2010. aastal ELis avaliku sektori teabe taaskasutamisel põhinevate toodete ja teenuste turu hinnanguline väärtus ligikaudu 32 miljardit eurot. Samast uuringust ilmneb, et avaliku sektori valduses olevale teabele täiendava lihtsustatud juurdepääsuga saaks ELi üldist majanduslikku kasu suurendada ligikaudu 40 miljardit eurot aastas.

Avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamist käsitlev direktiiv (2003/98/EÜ) võeti vastu 2003. aastal ning praegu vaatab komisjon seda läbi ELis avatud andmete kasutamist soodustava suurema paketist osana.

Kasulikud lingid

Lisateave ELi rikkumismenetluste kohta on esitatud pressiteates MEMO/11/739

Lisateave (sealhulgas uuringu kohta) on kättesaadav komisjoni veebisaidil, kus käsitletakse avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamist:

http://ec.europa.eu./information_society/policy/psi/index_en.htm

Kontaktisik:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar