Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Luchtvaart: Commissie richt met redenen omkleed advies aan België

Brussel, 27 oktober 2011 De Europese Commissie heeft vandaag een aan België gericht, met redenen omkleed advies goedgekeurd omdat België de Commissie nog niet in kennis heeft gesteld van zijn eenheidstarief voor de plaatselijke luchtvaartnavigatieheffingen voor de jaren 2010 en 2011. Deze kennisgeving is vereist bij Verordening (EG) nr. 1794/2006 voor luchthavens met meer dan 50 000 commerciële luchtvervoersbewegingen per jaar.

De Europese regelgeving

Bij Verordening (EG) nr. 1794/2006 is een gemeenschappelijk heffingenstelsel voor luchtvaartnavigatiediensten vastgesteld en werden de lidstaten verplicht met ingang van 1 januari 2010 een eenheidstarief voor de plaatselijke luchtvaartnavigatieheffingen vast te stellen. Dit voorschrift geldt voor alle luchthavens met meer dan 50 000 commerciële luchtvervoersbewegingen per jaar.

Bovendien is bij de verordening vereist dat over dit eenheidstarief vooraf overleg wordt gepleegd met de vertegenwoordigers van de luchtvaartmaatschappijen. De gegevens met betrekking tot de berekeningsmethoden moeten bij de Commissie drie weken vóór dit overleg worden ingediend.

Waarom neemt de Commissie maatregelen?

België, dat minstens één luchthaven telt waarop de verordening van toepassing is, had de Commissie vanaf 2010 in kennis moeten stellen van het overeenkomstig de bepalingen van de verordening berekende eenheidstarief voor de plaatselijke luchtvaartnavigatieheffingen voor de jaren 2010 en 2011. Tot op heden heeft België zich niet van deze taak gekweten niettegenstaande deze lidstaat er zich herhaaldelijk toe heeft verbonden, zijn verplichtingen te zullen nakomen.

Welke gevolgen heeft dit in de praktijk?

In de praktijk betekent dit dat luchtvaartmaatschappijen die niet werden geraadpleegd, een eenheidstarief wordt opgelegd dat, de omvang van het Belgische luchtruim in acht genomen, bijzonder hoog is, zonder dat zij in de gelegenheid werden gesteld hierover te onderhandelen.

De verordening heeft ten doel de eenheidskosten van de vluchten met de helft te verlagen. Afgezien van het feit dat er sprake is van een inbreuk, heeft het uitblijven van deze kennisgeving tot gevolg dat de Commissie in de onmogelijkheid verkeert om na te gaan in welke mate België een bijdrage levert aan de prestatiedoelstellingen.

Volgende fase

Het met redenen omkleed advies, dat de tweede stap in de inbreukprocedure behelst, heeft tot gevolg dat België over een termijn van twee maanden beschikt om te reageren alvorens de zaak eventueel bij het Hof van Justitie aanhangig wordt gemaakt.

Aanvullende informatie

MEMO/11/739

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar