Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI

Laisvas prekių judėjimas. Transporto priemonės, kurių vairas dešinėje pusėje, neregistruojamos, todėl Lietuva paduota į teismą

Briuselis, 2011 m. spalio 27 d. Europos Komisija nusprendė paduoti Lietuvą į ES Teisingumo Teismą dėl to, kad šioje šalyje nepašalintos transporto priemonių, kurių vairas dešinėje pusėje, registracijos kliūtys, taigi pažeidžiamos ES transporto priemonių tipo patvirtinimo taisyklės ir laisvo prekių judėjimo principas.

Lietuvos nacionalinės teisės aktai draudžia registruoti naujus ir naudotus automobilius, kurių vairas dešinėje pusėje. Komisijos nuomone, šie apribojimai sudaro neproporcingą kliūtį tokių transporto priemonių importui iš kitų ES valstybių narių (pvz., piliečiams, dirbusiems Jungtinėje Karalystėje arba Airijoje ir grįžtantiems į Lietuvą). 2010 m. lapkričio mėn. Komisija paprašė Lietuvos institucijų pašalinti šiuos apribojimus (žr. IP/10/1546), tačiau jie iki šiol nepanaikinti.

Komisijos nuomone, jei variklinė transporto priemonė atitinka ES tipo patvirtinimo reikalavimus, ja galima saugiai naudotis visose valstybėse narėse, nesvarbu, kurioje pusėje – kairėje ar dešinėje – jos vairas. Todėl Komisija mano, kad visiškas draudimas registruoti transporto priemones, kurių vairas dešinėje pusėje, yra neproporcingas teisėtam viešosios tvarkos tikslui užtikrinti kelių eismo saugą ir saugoti žmonių gyvybę bei sveikatą.

Dėl naujų automobilių Komisija mano, kad kliūtys naujų transporto priemonių, kurių vairas dešinėje pusėje, registracijai yra nesuderinamos su Direktyva 70/311/EEB dėl transporto priemonių vairo mechanizmo tipo patvirtinimo ir Direktyva 2007/46/EB dėl EB motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo. Dėl naudotų automobilių Komisija mano, kad Lietuva pažeidžia ES laisvo prekių judėjimo taisykles (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 34 straipsnis).

Daugiau informacijos apie laisvą prekių judėjimą ES:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/free-movement-non-harmonised-sectors/index_en.htm

Daugiau informacijos apie Komisijos iniciatyvas automobilių pramonės srityje:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/index_en.htm

Daugiau informacijos apie ES pažeidimų nagrinėjimo procedūras žr. MEMO/11/739

Asmuo ryšiams:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar