Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Közlekedés: a Bizottság a vezetői engedélyekkel kapcsolatos intézkedések elfogadására szólítja fel Magyarországot

Brüsszel, 2011. október 27. – Az Európai Bizottság a mai napon arra szólította fel Magyarországot, hogy – az európai uniós jog szerinti kötelezettségeivel összhangban – nemzeti jogszabályt fogadjon el a vezetői engedélyekre vonatkozóan. Az uniós jogsértési eljárás rendjének megfelelően a Bizottság a felszólítást „indokolással ellátott vélemény” formájában intézte Magyarországhoz, amelynek két hónapon belül tájékoztatnia kell a Bizottságot a kapcsolódó irányelvben foglaltak maradéktalan teljesítése érdekében hozott nemzeti intézkedéseiről. Amennyiben ezt elmulasztja, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

Az uniós jogszabályok

A 2006/126/EK irányelv a vezetői engedélyekről szóló 91/439/EK irányelvet aktualizálja: többek között új vezetőiengedély-kategóriákat vezet be és összehangolja a vezetői engedélyek érvényességi idejét. Az irányelv által bevezetett új szabályok révén csökkenni fog a csalás lehetősége, az uniós járművezetők számára biztosított lesz a szabad mozgás lehetősége, és javulni fog az európai utak biztonsága.

A mai felszólítás oka

Magyarország a szóban forgó irányelvet még mindig nem ültette át nemzeti jogrendszerébe, noha ezt 2011. január 19-ig meg kellett volna tennie.

A végrehajtás elmaradásának gyakorlati következménye

Az irányelvnek alapvető szerepe van, hiszen rendelkezik a vezetői engedélyeknek az EU-ban való kölcsönös elismeréséről, és ezen belül az új vezetőiengedély-kategóriák elismeréséről. Az irányelv végrehajtásának elmaradása hatással lehet az utak biztonságára és megnehezítheti a magyar vezetők számára, hogy vezetői engedélyüket egy másik uniós tagállam vezetői engedélyére cseréljék le, illetve más európai vezetők számára azt, hogy vezetői engedélyüket magyar engedélyre cseréljék le Magyarországon.

További információ:

MEMO/11/739

Kapcsolattartók:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar