Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise vyzývá Českou republiku, aby do vnitrostátního práva provedla směrnici o organismech škodlivých pro rostliny

Brusel 27. října 2011 – Evropská komise dnes formálně požádala Českou republiku, aby informovala o vnitrostátních opatřeních provádějících do vnitrostátního práva směrnici 2009/143/ES, pokud jde o zmocnění k plnění úkolů laboratorního testování organismů škodlivých pro rostliny. Úplné provedení směrnice členskými státy je nezbytné k tomu, aby bylo v Evropské unii zajištěno bezpečné životní prostředí.

Směrnice stanoví, že prováděním laboratorních testů k odhalování škůdců na rostlinách, což je úloha obecně vyhrazená pro vnitrostátní akreditované laboratoře, mohou být pověřeny univerzity, výzkumné ústavy nebo soukromé laboratoře. Směrnice rozšiřuje škálu subjektů, které jsou oprávněny provádět takové zkoušky, a tím v konečném důsledku zlepšuje schopnost EU včasně odhalovat škůdce, kteří mohou napadat rostliny.

Členské státy měly tuto směrnici provést před 1. lednem 2011. Česká republika dosud Komisi nesdělila příslušná prováděcí opatření.

Komise již v tomto roce zasláním výzvy České republice zahájila řízení o nesplnění povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Dnešní žádost je „odůvodněným stanoviskem“. Komise tak žádá Českou republiku o zajištění plného souladu se směrnicí ve lhůtě dvou měsíců. Pokud Česká republika nezajistí soulad se směrnicí v této lhůtě, může na ni Komise podat žalobu u Evropského soudního dvora.

Více informací o řízení o nesplnění povinnosti najdete zde:

MEMO/11/739

Více informací o právních předpisech týkajících se organismů škodlivých pro rostliny najdete na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/food/plant/organisms/index_en.htm

Kontaktní osoby :

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar