Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Evropska komisija za okrepitev boja EU proti nevarnim novim sintetičnim drogam

Strasbourg, 25. oktobra 2011 – Evropska komisija je napovedala temeljito prenovitev predpisov EU za boj proti prepovedanim drogam, zlasti vse bolj perečemu problemu novih psihoaktivnih substanc, ki posnemajo učinke nevarnih drog, kot sta ekstazi ali kokain. S tem je dala nov zagon politiki za boj proti drogam. EU je v letu 2010 identificirala 41 takšnih substanc, kar je rekordno število in kar 24 več kot v letu prej. Te droge so vse bolj enostavno dostopne prek spleta in so se hitro razširile v mnogih državah članicah, ki vse težje preprečujejo njihovo prodajo. Na trg prodirajo vedno nove droge. V preteklih dveh letih se je vsak teden pojavila po ena nova substanca. Države članice same ne morejo zaustaviti širjenja drog. Ostri ukrepi na nacionalni ravni lahko storilce kaznivih dejanj zgolj prisilijo, da proizvodnjo drog preselijo v sosednje države ali spremenijo poti nezakonite preprodaje. Zdaj, ko velja Lizbonska pogodba, ima EU na voljo nova orodja za reševanje problematike drog. V prihodnjih mesecih bo Komisija pripravila bolj jasne in strožje predpise za obravnavo pojava novih nevarnih drog ter preprečevanje preprodaje prepovedanih drog in kemijskih sestavin zanje.

„V Evropi postajajo nove sintetične droge vedno bolj in vedno hitreje dostopne. Poleg tega je nezakonit promet z drogami postal eno najpomembnejših čezmejnih kaznivih dejanj v Evropski uniji,“ je dejala Evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Evropa se mora drogam zoperstaviti močno in odločno. Zato je čas, da v EU združimo moči, da bomo prekinili dobavo drog in zmanjšali povpraševanje po njih. Med drugim lahko to dosežemo z odvračilnimi kazenskimi sankcijami. Potrebujemo učinkovite predpise, brez lukenj, da bomo zlasti lahko preprečili mladim, da bi nasedali pastem uživanja nevarnih drog, ki močno ogrožajo njihovo zdravje in dobro počutje.“

Po nedavni raziskavi Eurobarometra, so nove sintetične droge, ki so lahko enako nevarne kot prepovedane substance, vse bolj priljubljene pri 5 odstotkih mladih Evropejcev, ki odgovarjajo, da so jih že uživali. Podatki so najvišji za Irsko (16 %), sledijo pa Poljska (9 %), Latvija (9 %), Združeno kraljestvo (8 %) in Luksemburg (7 %). Raziskava kaže, da se v 27 državah članicah EU velika večina mladih med 15 in 24 letom zavzema za prepoved teh substanc.

Da bi lahko obvladala to vse večjo grožnjo, je Komisija predlagala nov pristop za močnejše odzivanje na evropski ravni, ki med drugim zajema:

  • strožjo zakonodajo EU za nove psihoaktivne substance, da bo lahko EU hitreje ukrepala; med drugim ji bodo novi predpisi omogočali začasno prepoved substanc in preprečevanje njihove spletne prodaje;

  • novo zakonodajo EU za obravnavo čezmejne nezakonite preprodaje prepovedanih drog po kazenskem pravu: Komisija bo izpopolnila opredelitev kaznivih dejanj in sankcij ter uvedla strožje obveznosti poročanja za države članice;

  • nove predpise EU za okrepitev nadzora nad kemikalijami, ki se uporabljajo za proizvodnjo drog;

  • učinkovitejša pravila za odvzem finančnih dobičkov preprodajalcev drog: v prihodnjih tednih bo Komisija predlagala pravila za zaseg in izterjavo premoženja, uporabljenega v hudih kaznivih dejanjih, tudi pri preprodaji prepovedanih drog;

  • tesnejše sodelovanje na mednarodni ravni, zlasti s tranzitnimi državami in državami proizvajalkami zunaj EU ter z državami, ki štejejo za glavne vstopne točke za droge v Evropo.

Ozadje

Pravni akti EU na področju politike boja proti drogam, zlasti predpisi o preprodaji prepovedanih drog in nadzoru nad kemikalijami, ki se uporabljajo za proizvodnjo drog, ter o pojavu novih psihoaktivnih substanc, izhajajo iz let 2004 in 2005 (sklepa Sveta 2004/757/PNZ in 2005/387/PNZ). Te akte je treba posodobiti zaradi nedavnih sprememb v načinu preprodaje prepovedanih drog in pojava novih drog.

Ker je že začela veljati Lizbonska pogodba, se lahko Evropa močneje in odločnejše odzove na problematiko drog. V Pogodbi je promet s prepovedanimi drogami opredeljen kot „posebno huda oblika kriminala s čezmejnimi posledicami“, torej je mogoče z direktivami določiti minimalna pravila glede opredelitve kaznivih dejanj in sankcij (člen 83(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije). V sprejetje nove zakonodaje je vključen Evropski parlament, za njeno izvajanje pa so odgovorne države članice. Nadzor nad tem bosta izvajala Komisija in, končno, Sodišče Evropske unije.

Spopadanje z nedovoljenim prometom s prepovedanimi drogami in zlorabami zahteva celovit in skladen pristop, pri katerem so združene politika javnega zdravja, socialna politika in politika izobraževanja, zagotovljena pa sta tudi sodelovanje med organi kazenskega pregona in mednarodno sodelovanje.

Vsaj 75,5 milijona Evropejcev je priznalo, da so vsaj enkrat v življenju zaužili marihuano, kokain je poskusilo 14 milijonov Evropejcev, amfetamine pa 12 milijonov Evropejcev. Nedavna raziskava Eurobarometra o odnosu mladih do drog je potrdila, da eden od treh mladih moških (32 %) priznava, da je marihuano zaužil vsaj enkrat v življenju, medtem ko je to storila ena od petih mladih žensk (20 %). 57 odstotkov vprašancev meni, da lahko marihuano z lahkoto dobijo v 24 urah, medtem ko jih je isto za ekstazi in kokain navedlo 22 odstotkov.

V Evropi se za zmanjševanje povpraševanja po drogah in posledic zlorabe drog borimo na različne načine. Med prijemi držav članic so še velike razlike. Komisija se bo odzvala na potrebo po razširitvi in okrepitvi storitev v zvezi z drogami, in sicer bo razvila nova orodja za izboljšanje standardov kakovosti preprečevanja uživanja drog, zdravljenja odvisnosti od drog in zdravljenja za zmanjševanje škodljivih posledic.

Stalen dialog s tretjimi državami je nujen za doseganje konkretnih rezultatov pri zmanjšanju uporabe prepovedanih drog in v boju proti njihovi preprodaji. EU bo utrdila svoje dejavnosti zunanje pomoči in sodelovanja s ključnimi regijami v svetu (kot so latinskoameriške, karibske in afriške države, ZDA ter Ruska federacija).

Dodatne informacije

Politika Evropske komisije za boj proti drogam:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_sl.htm.

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding.

ANNEX

Stronger EU action to tackle Europe's drug problem

In the next two years, the Commission will present:

  • a drugs legislative package, proposing the revision of the Framework Decision on drug trafficking and of the Council Decision on new psychoactive substances;

  • legislative proposals on drug precursors;

  • legislative proposals on fighting organised crime, including drug trafficking, through confiscation and asset recovery, and new measures against money laundering;

  • indicators to monitor drug supply, drug-related crime and drug-supply reduction to help improve the effectiveness of supply-reduction interventions;

  • minimum quality standards to improve drug prevention, treatment and harm-reduction services.

 

Kontakti:

Matthew Newman +32 22962406

Mina Andreeva +32 22991382


Side Bar