Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Comisia Europeană urmărește să ofere un răspuns mai ferm din partea UE în lupta împotriva noilor droguri de sinteză periculoase

Strasbourg, 25 octombrie 2011 – astăzi, Comisia Europeană a dat un nou impuls politicii antidrog, prin anunțarea unei revizuiri generale a normelor UE de combatere a drogurilor ilegale, în special a noilor substanțe psihoactive, care imită efectele drogurilor periculoase, de exemplu ecstasy și cocaină și care constituie o problemă din ce în ce mai mare. UE a identificat un număr record de 41 de astfel de substanțe în 2010, în creștere de la 24, cât erau anul trecut. Aceste droguri sunt tot mai frecvent disponibile pe internet și s-au răspândit rapid în multe state membre, care se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește prevenirea vânzării lor. Pe piață continuă să apară o serie de droguri noi. În ultimii doi ani, în fiecare săptămână a apărut câte o nouă substanță. Statele membre nu pot opri răspândirea drogurilor numai prin propriile forțe: Acțiunile de contracarare la nivel național pot forța pur și simplu infractorii să transfere producția de droguri în țările vecine sau să își reorienteze rutele de trafic. Având în vedere instituirea Tratatului de la Lisabona, UE deține instrumente noi pentru a eradica flagelul drogurilor. În cursul următoarelor luni, Comisia va elabora norme mai clare și mai stricte privind combaterea noilor droguri periculoase și traficul de droguri – atât de droguri ilicite, cât și de substanțe chimice folosite pentru producerea lor.

„Noile droguri de sinteză devin disponibile pe scară largă într-un ritm fără precedent în Europa. În plus, traficul de droguri a devenit una dintre principalele infracțiuni comise la nivel transfrontalier în Uniunea Europeană”, a declarat comisarul UE pentru justiție, doamna Viviane Reding. „Răspunsul oferit de Europa la problema drogurilor trebuie să fie ferm și hotărâtor. Din acest motiv, avem nevoie de o acțiune concertată la nivelul UE pentru anihilarea furnizării de droguri și pentru diminuarea cererii, inclusiv prin sancțiuni penale descurajatoare. Sunt necesare norme eficiente, fără lacune, astfel încât tinerii, în special, să nu cadă în capcana consumului de droguri periculoase, care constituie o amenințare majoră pentru sănătatea și bunăstarea lor.”

Conform unui sondaj Eurobarometru recent, noile droguri de sinteză, care pot fi la fel de periculoase ca și substanțele interzise, sunt din ce în ce mai populare, în prezent 5% din tinerii europeni afirmând că le-au utilizat. Cele mai mari procente se înregistrează în Irlanda (16 %), urmată de Polonia (9 %), Letonia (9 %), Regatul Unit (8 %) și Luxemburg (7 %). Sondajul Eurobarometru arată că, în toate cele 27 de state membre ale UE, marea majoritate a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani sunt de acord cu interzicerea acestor substanțe.

Pentru a identifica o soluție la această amenințare crescândă, Comisia a propus o nouă abordare prin care să se ofere un răspuns european mai ferm, inclusiv:

  • o legislație a UE mai fermă cu privire la noile substanțe psihoactive, astfel încât UE să poată oferi un răspuns mai rapid, inclusiv posibilitatea de a se institui interziceri temporare, precum și o soluție împotriva vânzării lor pe internet;

  • o nouă legislație a UE care să vizeze traficul transfrontalier de droguri, sub incidența dreptului penal: Comisia va îmbunătăți definiția privind infracțiunilor și sancțiunilor și va introduce obligații de raportare mai ferme pentru statele membre;

  • o nouă legislație a UE menită să consolideze controlul asupra substanțelor chimice utilizate în producția de droguri;

  • norme mai eficiente menite să îi priveze pe traficanții de droguri de câștigurile lor financiare: în săptămânile următoare, Comisia va propune norme privind confiscarea și recuperarea activelor implicate în formele grave de criminalitate, inclusiv traficul de droguri;

  • o mai mare cooperare la nivel internațional, în special cu țările producătoare și de tranzit din afara UE, precum și cu țările considerate ca principalele puncte de intrare a drogurilor în Europa.

Context

Instrumentele juridice ale UE privind politica antidrog, în special în ceea ce privește traficul de droguri și controlul substanțelor chimice utilizate pentru fabricarea de droguri, precum și apariția de noi substanțe psihoactive, datează din 2004 și 2005 (Decizia 2004/757/JAI a Consiliului și Decizia 2005/387/JAI a Consiliului). În prezent, aceste norme trebuie să fie actualizate ca urmare a schimbărilor recente în modul în care sunt traficate drogurile, precum și ca urmare a apariției de droguri noi.

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, răspunsul european în materie de droguri poate fi mai ferm și mai hotărâtor. Tratatul definește traficul de droguri ca făcând parte din „domenii ale criminalității de o gravitate deosebită de o dimensiune transfrontalieră” ce permite adoptarea de directive prin care se stabilesc norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor penale [articolul 83 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene]. Noua legislație care implică Parlamentul European și care este pusă în aplicare de statele membre va face obiectul examinării de către Comisia Europeană și, în ultimă instanță, de către Curtea de Justiție a UE.

Identificarea unei soluții la traficul ilicit de droguri și la abuzul de droguri necesită o abordare integrată și coerentă, care să implice sănătatea publică, politicile în domeniul social și al educației, precum și cooperarea între autoritățile de aplicare a legii și cooperarea la nivel internațional.

Cel puțin 75,5 milioane de europeni au afirmat că au utilizat canabis cel puțin o dată în viață, iar cocaina și amfetaminele au fost experimentate de 14 milioane și, respectiv, 12 milioane de persoane. Un studiu Eurobarometru recent cu privire la atitudinea tinerilor față de stupefiante arată faptul că un tânăr din trei (32%) admite că a consumat canabis cel puțin o dată în viață , comparativ cu una din cinci tinere (20%). 57 % dintre respondenți consideră că pot obține cu ușurință canabis în 24 de ore, în timp ce doar 22 % au afirmat același lucru cu privire la ecstasy sau cocaină.

Pe teritoriul Europei există diferite mijloace pentru reducerea cererii de droguri și a consecințelor abuzului de droguri. Cu toate acestea, există încă diferențe majore între statele membre. Comisia va răspunde necesității de extindere și de consolidare a serviciilor legate de droguri, prin dezvoltarea de noi instrumente care să îmbunătățească standardele de calitate referitoare la prevenirea consumului de droguri, la tratamente, precum și la tratamentele pentru reducerea efectelor nocive ale drogurilor.

Dialogul continuu cu țările terțe este esențial pentru obținerea de rezultate concrete în reducerea consumului de droguri ilicite și în combaterea traficului de droguri. UE își va consolida asistența externă și acțiunile de cooperare cu regiunile lumii care joacă un rol crucial (cum ar fi țările din America Latină, din zona Caraibelor și din Africa, SUA și Federația Rusă).

Pentru informații suplimentare a se consulta:

Comisia Europeană - politica antidrog:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_ro.htm

Pagina web a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX

Stronger EU action to tackle Europe's drug problem

In the next two years, the Commission will present:

  • a drugs legislative package, proposing the revision of the Framework Decision on drug trafficking and of the Council Decision on new psychoactive substances;

  • legislative proposals on drug precursors;

  • legislative proposals on fighting organised crime, including drug trafficking, through confiscation and asset recovery, and new measures against money laundering;

  • indicators to monitor drug supply, drug-related crime and drug-supply reduction to help improve the effectiveness of supply-reduction interventions;

  • minimum quality standards to improve drug prevention, treatment and harm-reduction services.

 

Persoane de contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar