Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Smart gränsförvaltning i EU: Kommissionen vill lätta på rutinerna och säkra tryggheten

Bryssel den 25 oktober 2011

EU behöver hantera reseflöden vid de yttre gränserna på ett modernare och effektivare sätt. Idag antar Europeiska kommissionen ett meddelande som beskriver olika möjligheter att använda ny teknik för att dels förenkla livet för utländska medborgare som ofta reser in till EU, dels förbättra bevakningen av medborgare i länder utanför EU som passerar gränserna.

Att låta resenärerna passera gränserna snabbt och smidigt, samtidigt som man garanterar en lämplig säkerhetsnivå, är en utmaning för många medlemsstater. Varje år reser över 700 miljoner medborgare från EU-länder och länder utanför EU över EU:s yttre gränser. Antalet väntas öka väsentligt i framtiden. År 20301 väntas antalet resande vid europeiska flygplatser öka med 80 procent, något som kommer att leda till längre väntetider och köande för resenärerna om vi inte moderniserar kontrollerna i tid. Det ligger i EU:s eget intresse att göra det så enkelt som möjligt för turister och affärsresenärer att komma till EU.

EU måste fortsätta modernisera förvaltningen av de yttre gränserna och ge Schengenområdet bättre möjligheter att hantera kommande förändringar, säger Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor.

Förslaget om smart gränsförvaltning ska minska väntetiderna vid gränsen för de som reser ofta men kan också bidra till att öka säkerheten vid våra yttre gränser. Vi behöver effektiva system och jag ser fram mot att diskutera de möjliga alternativen med Europaparlamentet, rådet och Europeiska datatillsynsmannen, fortsätter hon.

Bakgrund
Förslaget om smart gränsförvaltning består av följande delar:

  • Ett in- och utresesystem som ska ersätta dagens passtämplar genom att i en elektronisk databas registrera när och var inresan sker och längsta tillåtna korttidsvistelse. Uppgifterna skulle sedan kunna lämnas vidare till gränsbevaknings- och immigrationsmyndigheter.

  • Ett program för registrerade resenärer som skulle låta vissa resenärer (affärsresande, familjemedlemmar m.fl.) från länder utanför EU resa in till EU med förenklade gränskontroller och automatiska gränspassager, om de förhandskontrollerats. Detta skulle ge kortare väntetider för 4-5 miljoner resande per år2 och främja investeringar i utrustning för moderna automatiska gränskontroller (t.ex. med hjälp av elektroniska pass) vid kraftigt trafikerade gränsövergångar.

Systemen bör diskuteras mot bakgrund av deras mervärde, tekniska krav, påverkan på bestämmelserna om personskydd samt kostnader.

Kommissionen kommer nu att diskutera de olika delarna i förslaget med Europaparlamentet, rådet och Europeiska datatillsynsmannen. Sedan kommer kommissionen att lägga fram förslag till lagstiftning under nästa år.

Dagens meddelande är en första reaktion på slutsatserna från Europeiska rådets möte (den 24 juni 2011) som ville se framsteg i arbetet med en smart gränsförvaltning (IP/11/781).

Det är ett led i en rad åtgärder som ska stärka den övergripande förvaltningen av Schengenområdet (för Schengenpaketet se IP/11/1036 och MEMO/11/606), i enlighet med kommissionens meddelande om migration som antogs den 4 maj 2011 (IP/11/532 och MEMO/11/273).

Meddelandet bygger vidare på ett meddelande från 2008 med titeln Att förbereda nästa steg i utvecklingen av Europeiska unionens gränsförvaltning (IP/08/215).

Mer information

MEMO/11/728

Webbsida för Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Webbsida för generaldirektoratet för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Jämfört med 400 miljoner gränspassager på europeiska flygplatser år 2009 skulle 720 miljoner resande behöva kontrolleras år 2030 (se Eurocontrols senaste långtidsprognos som offentliggjordes den 17 december 2010 [ej på svenska]).

2 :

Beräkningen förutsätter att minst 20 % av alla med visering för flera inresor – cirka tio miljoner personer om året – ansöker om att få bli registrerade och att lika många som inte behöver visum också ansöker.


Side Bar