Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

„Pametne meje“ EU: Komisija želi lažji dostop in večjo varnost

Bruselj, 25. oktobra 2011 – EU potrebuje sodobnejše in učinkovitejše upravljanje pretoka potnikov na svojih zunanjih mejah. Danes je Evropska komisija sprejela Sporočilo, ki določa glavne možnosti za uporabo novih tehnologij za poenostavitev življenja tujcev, ki pogosto potujejo v EU, in boljši nadzor nad državljani tretjih držav, ki prehajajo meje.

Omogočanje neoviranega in hitrega prehajanja meja za potnike z zagotavljanjem ustrezne ravni varnosti je izziv za mnoge države članice. Vsako leto več kot 700 milijonov državljanov EU in državljanov tretjih držav prestopi zunanje meje EU. Pričakuje se, da se bo to število v prihodnosti zelo povečalo. Do leta 20301 bi se lahko število ljudi na evropskih letališčih povečalo za 80 %, kar bi za potnike pomenilo večje zamude in daljše vrste, če se postopki mejnega nadzora ne posodobijo pravočasno. V interesu EU je, da se turistom in poslovnim potnikom čim bolj olajša potovanje v Evropo.

„Unija mora še naprej posodabljati upravljanje svojih zunanjih meja in zagotavljati, da se lahko schengensko območje bolje sooča z izzivi v prihodnosti,“ je dejala komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström. „Pobuda ,pametne meje‘ bi pospešila prehajanje meja za redne potnike, prav tako pa bi nam lahko pomagala bolje zavarovati naše zunanje meje. Zdaj moramo zagotoviti, da se vzpostavijo najučinkovitejši sistemi, in z zadovoljstvom pričakujem razpravo z Evropskim parlamentom, Svetom in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov o možnostih, ki so na voljo.“

Ozadje

Pobuda „pametne meje“ bi vključevala:

  • Sistem vstopa/izstopa, v okviru katerega bi se v elektronsko zbirko podatkov zabeležili čas in kraj vstopa ter dolžina dovoljenega kratkega bivanja, s čimer bi se nadomestil zdajšnji sistem žigosanja potnih listov. Ti podatki bi bili nato na voljo organom za mejni nadzor in priseljevanje.

  • Program za registrirane potnike, v okviru katerega bi bil nekaterim skupinam rednih potnikov (na primer poslovnim potnikom, družinskim članom itd.) iz tretjih držav v skladu z ustreznim predhodnim pregledom omogočen vstop v EU z uporabo poenostavljenih mejnih kontrol na avtomatiziranih prehodih. To bi pospešilo prehajanje meja za štiri do pet milijonov potnikov na leto2 ter spodbudilo naložbe v sodoben avtomatiziran mejni nadzor (na primer na podlagi elektronskih potnih listov) na večjih mejnih prehodih.

Izvajanje teh sistemov je treba obravnavati v okviru njihove dodane vrednosti, tehnoloških posledic, posledic v zvezi z varstvom podatkov ter stroškov.

Komisija bo zdaj o teh elementih razpravljala z Evropskim parlamentom, Svetom in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov. Nato bo v prihodnjem letu predstavila zakonodajne predloge.

Današnje sporočilo je prvi odziv na sklepe Evropskega sveta (z dne 24. junija 2011), ki pozivajo k nadaljevanju dela v zvezi s „pametnimi mejami“ (IP/11/781).

Je del celovitega pristopa h krepitvi splošnega upravljanja schengenskega območja (za schengenski sveženj glej IP/11/1036 in MEMO/11/606) v skladu z napovedmi v Sporočilu o migraciji, sprejetem 4. maja 2011 (IP/11/532 in MEMO/11/273).

Temelji na Sporočilu, sprejetem leta 2008, z naslovom „Priprava naslednjih ukrepov pri upravljanju meja v Evropski uniji“ (IP/08/215).

Dodatne informacije

MEMO/11/728

Spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Spletna stran Generalnega direktorata za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakti :

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)

1 :

V primerjavi s 400 milijoni prehodov meja na evropskih letališčih leta 2009 bo treba leta 2030 pregledati 720 milijonov potnikov (glej zadnjo dolgoročno napoved organizacije Eurocontrol, objavljeno 17. decembra 2010).

2 :

To število temelji na oceni, da bi 20 % vseh oseb, ki jim je bil izdan vizum za večkratni vstop (približno 10 milijonov na leto), ter enako število oseb, ki vizuma ne potrebujejo, zaprosilo za status registriranega potnika.


Side Bar