Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Iniciatíva pre „inteligentné hranice“ EÚ: Komisia sa usiluje o ľahší prístup a väčšiu bezpečnosť

Brusel 25. októbra 2011 − EÚ potrebuje modernejšie a efektívnejšie riadenie prílivu cestujúcich na svojich vonkajších hraniciach. Európska komisia dnes prijala oznámenie, ktorým sa stanovujú hlavné možnosti používania nových technológií na zjednodušenie života cudzincom, ktorí často cestujú do EÚ, a na lepšie monitorovanie štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich hranice.

Pre mnohé členské štáty je náročné umožniť cestujúcim hladké a rýchle prekračovanie hraníc pri zachovaní primeranej úrovni bezpečnosti. Každý rok prekračuje vonkajšie hranice EÚ viac než 700 miliónov občanov EÚ a štátnych príslušníkov tretích krajín. Očakáva sa, že tento počet sa bude v budúcnosti výrazne zvyšovať. Do roku 20301 by počet ľudí na európskych letiskách mohol vzrásť o 80 %, čo bude mať za následok väčšie oneskorenia a rady čakajúcich cestujúcich, ak sa včas nevykoná modernizácia postupu pri hraničných kontrolách. Je v záujme EÚ, aby cestujúci – či už turisti alebo podnikatelia − mohli cestovať do Európy čo najjednoduchšie.

„Únia musí pokračovať v modernizácii riadenia svojich vonkajších hraníc a zaistiť, aby bol schengenský priestor lepšie vybavený na riešenie budúcich výziev“, uviedla Cecilia Malmströmová, komisárka pre vnútorné záležitosti. „Iniciatíva pre ,inteligentné hranice‘ by pre pravidelných cestujúcich znamenala urýchlenie prekračovania hraníc, ale mohla by aj pomôcť lepšie chrániť naše vonkajšie hranice. Teraz musíme zabezpečiť, aby sa zaviedli najefektívnejšie systémy, a už sa teším na diskusiu o dostupných možnostiach s Európskym parlamentom, Radou a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.“

Kontext

Iniciatívu pre „inteligentné hranice“ by tvorili tieto zložky:

  • systém vstup/výstup (EES), ktorý by zaznamenával údaje o čase a mieste vstupu a dĺžke povolených krátkodobých pobytov v elektronickej databáze, čím by nahradil súčasný systém dávania pečiatok do cestovných pasov. Tieto údaje by sa potom sprístupnili orgánom hraničnej kontroly a imigračným orgánom,

  • program registrovaných cestujúcich (RTP), ktorý by niektorým skupinám často cestujúcich osôb z tretích krajín (t. j. podnikateľom, rodinným príslušníkom atď.) umožnil vstup do EÚ na základe príslušnej predbežnej kontroly, pričom by sa použili zjednodušené hraničné kontroly prostredníctvom automatizovaných brán. Tým by sa urýchlilo prekračovanie hraníc pre 4 až 5 miliónov cestujúcich ročne2 a podporili by sa investície do moderných automatizovaných hraničných kontrol (napr. na základe elektronických cestovných pasov) na hlavných hraničných priechodoch.

O implementácii týchto systémov treba diskutovať z hľadiska ich pridanej hodnoty, technologických dôsledkov, ochrany údajov a nákladov.

Komisia bude teraz rokovať o všetkých týchto prvkoch s Európskym parlamentom, Radou a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a potom predloží legislatívne návrhy v priebehu budúceho roka.

Dnešné oznámenie je prvou reakciou na závery Európskej rady (z 24. júna 2011), v ktorom sa vyzýva k urýchleniu prác na vytvorení „inteligentných hraníc“ (IP/11/781).

Je súčasťou komplexného prístupu k posilneniu celkového riadenia schengenského priestoru („schengenský balík“, pozri IP/11/1036 a MEMO/11/606), ako je uvedené v oznámení o migrácii prijatom 4. mája 2011 (IP/11/532 a MEMO/11/273).

Toto oznámenie ďalej rozvíja oznámenie prijaté v roku 2008 s názvom „Príprava ďalších krokov pre riadenie hraníc v Európskej Únii“ (IP/08/215).

Ďalšie informácie:

MEMO/11/728

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)

1 :

V porovnaní s rokom 2009, kedy 400 miliónov osôb prekročilo hranice na európskych letiskách, bude v roku 2030 musieť byť odbavených 720 miliónov cestujúcich (pozri najnovšiu dlhodobú prognózu uverejnenú 17. decembra 2010).

2 :

Tento výpočet sa zakladá na predpoklade, že 20 % všetkých osôb, ktorým bolo vydané vízum na viac vstupov (ročne okolo 10 miliónom), ako aj rovnako veľa osôb, ktoré nepotrebujú vízum, by požiadali o štatút registrovaného cestujúceho.


Side Bar