Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

"Slimme grenzen" voor de EU: de Commissie wil de toegang vergemakkelijken en de veiligheid verhogen

Brussel, 25 oktober 2011 – De EU moet de reizigersstromen aan haar buitengrenzen op een modernere en doeltreffendere manier beheren. Vandaag heeft de Europese Commissie een mededeling goedgekeurd, met daarin een toelichting van de belangrijkste opties voor het gebruik van nieuwe technologieën om buitenlanders die vaak naar de EU reizen, het leven te vergemakkelijken en de onderdanen van derde landen die de grenzen overschrijden, beter te volgen.

Het is voor veel lidstaten niet gemakkelijk om de grensoverschrijdingen snel en vlot te laten verlopen en tegelijkertijd een passend niveau van beveiliging te garanderen. Jaarlijks overschrijden meer dan 700 miljoen EU‑burgers en onderdanen van derde landen de buitengrenzen van de EU. Verwacht wordt dat dit aantal in de toekomst aanzienlijk zal stijgen. Tegen 20301 zou het aantal reizigers in Europese luchthavens met 80% kunnen stijgen. Als de grenscontroleprocedures niet tijdig worden gemoderniseerd, zal dat leiden tot langere vertragingen en rijen voor de reizigers. De EU heeft er alle belang bij om het voor toeristen en zakenlieden zo gemakkelijk mogelijk te maken om naar Europa te komen.

"De Unie moet het beheer van haar buitengrenzen blijven moderniseren en ervoor zorgen dat het Schengengebied beter uitgerust is om toekomstige uitdagingen aan te gaan", aldus Cecilia Malmström, commissaris voor binnenlandse zaken. "Het initiatief "slimme grenzen" zou de grensoverschrijdingen van regelmatige reizigers versnellen, maar zou ook kunnen helpen om onze buitengrenzen beter te beveiligen. We moeten ervoor zorgen dat we met de meest doeltreffende systemen werken en ik kijk ernaar uit om de mogelijke opties te bespreken met het Europees Parlement, de Raad en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming".

Achtergrond

Het initiatief "slimme grenzen" zou bestaan uit:

  • een inreis-/uitreissysteem (EES): ter vervanging van het huidige systeem waarbij in het paspoort stempels worden aangebracht, zouden in een elektronische database de datum en de plaats van binnenkomst en de duur van het toegestane kort verblijf worden geregistreerd. Grenscontrole‑ en immigratieautoriteiten zouden deze gegevens kunnen inkijken;

  • een programma voor geregistreerde reizigers (RTP): bepaalde groepen frequente reizigers (bijvoorbeeld zakenlieden, gezinsleden enz.) uit derde landen zouden de EU kunnen binnenkomen na een passende screening vooraf. Vervolgens zouden zij aan automatische poorten aan een vereenvoudigde grenscontrole worden onderworpen. Zo zouden 4 à 5 miljoen reizigers per jaar2 de grenzen sneller kunnen overschrijden. Aan grote grensovergangen zou er moeten worden geïnvesteerd in moderne automatische grenscontroles (bijvoorbeeld op basis van e‑paspoorten).

Of de invoering van deze systemen opportuun is, moet worden beoordeeld in het licht van hun meerwaarde, hun technologische gevolgen, hun gevolgen voor de gegevensbescherming en hun kostprijs.

De Commissie zal al deze punten bespreken met het Europees Parlement, de Raad en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. In de loop van volgend jaar zal zij wetgevingsvoorstellen indienen.

De mededeling van vandaag is een eerste antwoord op de conclusies van de Europese Raad (24 juni 2011), waarin werd gevraagd om snel vooruitgang te boeken op het gebied van "slimme grenzen" (IP/11/781).

Zij maakt deel uit van een uitgebreide aanpak om de globale governance van het Schengengebied te versterken (voor het Schengenpakket zie IP/11/1036 en MEMO/11/606), die in de mededeling inzake migratie van 4 mei 2011 werd aangekondigd (IP/11/532 en MEMO/11/273).

Zij bouwt voort op een mededeling van 2008: "De voorbereiding van de volgende stappen in het grensbeheer in de Europese Unie" (IP/08/215).

Voor meer informatie

MEMO/11/728

Homepage van Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Homepage DG Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

In 2009 waren er 400 miljoen grensoverschrijdingen in Europese luchthavens, maar in 2030 zullen 720 miljoen reizigers moeten worden gecontroleerd (zie de laatste langetermijnprognose van Eurocontrol van 17 december 2010).

2 :

Deze berekening is gemaakt op basis van de veronderstelling dat ten minste 20% van alle personen aan wie een meervoudig visum wordt afgegeven (jaarlijks ongeveer 10 miljoen personen) de RTP‑status zouden aanvragen, en dat nog eens evenveel personen die geen visum nodig hebben, ook de RTP‑status zouden aanvragen.


Side Bar