Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

ES viedrobežas: Komisija vēlas vieglāku piekļuvi un pastiprinātu drošību

Brisele, 2011. gada 25. oktobris. ES pie tās ārējām robežām ir vajadzīga modernāka un efektīvāka ceļotāju plūsmu pārvaldība. Šodien Eiropas Komisija pieņēma paziņojumu, kurā izklāstīti galvenie risinājumi jaunu tehnoloģiju izmantošanai, lai vienkāršotu dzīvi tiem ceļotājiem, kas bieži ceļo uz ES, un lai labāk pārraudzītu tās robežas šķērsojošos trešo valstu valstspiederīgos.

Dot iespēju ceļotājiem raitāk un ātrāk šķērsot robežu, vienlaikus nodrošinot atbilstīgu drošības līmeni – tas ir izaicinājums daudzām dalībvalstīm. Katru gadu vairāk nekā 700 miljoni ES pilsoņu un trešo valstu valstspiederīgo šķērso ES ārējās robežas. Paredzams, ka nākotnē šis skaitlis būtiski palielināsies. Līdz 2030. gadam1 Eiropas lidostās apkalpoto cilvēku skaits varētu palielināties par 80 %, kā rezultātā ceļotājiem nāksies ilgāk gaidīt un stāvēt garākās rindās, ja robežšķērsošanas procedūras netiks savlaicīgi modernizētas. ES interesēs ir panākt to, lai tūristiem un personām, kas dodas darījumu braucienos, ierašanās Eiropā būtu iespējami vienkārša.

"Savienībai ir jāturpina modernizēt savu ārējo robežu pārvaldība un jānodrošina, ka Šengenas zona spēj labāk stāties pretī turpmākiem pārbaudījumiem," teica iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma. "Viedrobežu iniciatīva paātrinātu robežšķērsošanu regulāri ceļojošām personām un vienlaikus varētu palīdzēt mums uzlabot mūsu ārējo robežu drošību. Tagad mums ir jānodrošina tas, ka mēs ieviešam vismodernākās sistēmas, un es ar cerībām raugos uz to, kā pieejamie risinājumi tiks apspriesti ar Eiropas Parlamentu un Padomi un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju."

Pamatinformācija

Viedrobežu iniciatīva sastāvētu no šādiem elementiem:

  • Ieceļošanas/izceļošanas sistēma (EES), kas elektroniskā datubāzē reģistrētu ieceļošanas laiku un vietu un īslaicīgo uzturēšanos ilgumu, aizstājot pašreizējo sistēmu ar spiedogiem pasēs. Šie dati tad būtu pieejami robežkontroles un imigrācijas iestādēm.

  • Reģistrēto ceļotāju programma (RTP), kas ļautu noteiktām regulāri ceļojošu personu grupām (piemēram, personām, kas dodas darījumu braucienos, ģimenes locekļiem, utt.) no trešajām dalībvalstīm ieceļot ES, izmantojot vienkāršotas robežpārbaudes procedūras pie automatizētām izejām. Tas ļautu 4 līdz 5 miljoniem ceļotāju gadā2 robežu šķērsot ātrāk, kā arī veicinātu ieguldījumus modernā automatizētā robežkontrolē (piemēram, pamatojoties uz e-pasēm) galvenajās robežšķērsošanas vietās.

Šo sistēmu ieviešana ir jāapspriež, ņemot vērā to pievienoto vērtību, tehnoloģiskās sekas, ietekmi uz datu aizsardzību un izmaksas.

Tagad Komisija visus šos elementus apspriedīs ar Eiropas Parlamentu, Padomi un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju. Pēc tam tā nākamā gada laikā iesniegs tiesību aktu priekšlikumus.

Šodienas paziņojums ir pirmā atbilde uz Eiropadomes 2011. gada 24. jūnija secinājumiem, kuros tā aicināja strauji paātrināt darbu, kas notiek "viedrobežu" jomā (IP/11/781).

Tā ir daļa no visaptverošas pieejas, lai nostiprinātu Šengenas zonas vispārējo pārvaldību (attiecībā uz Šengenas zonas tiesību aktu paketi skatīt IP/11/1036 un MEMO/11/606), kā tas pasludināts 2011. gada 4. maijā pieņemtajā paziņojumā par migrāciju (IP/11/532 un MEMO/11/273).

Šis ziņojums turpina attīstīt priekšlikumus, kas tika ietverti 2008. gadā pieņemtajā ziņojumā "Sagatavojot nākamos soļus robežu pārvaldībai Eiropas Savienībā" (IP/08/215).

Plašāka informācija

MEMO/11/728

Iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Salīdzinājumā ar 400 miljoniem robežšķērsošanas gadījumu Eiropas lidostās 2009. gadā, 2030. gadā būs jāpārbauda 720 miljoni ceļotāju (skatīt Eirokontroles jaunāko ilgtermiņa prognozi, kas publicēta 2010. gada 17. decembrī).

2 :

Šā aprēķina pamatā ir pieņēmums, ka 20 % no tām personām, kam izsniegta vairākkārtējas ieceļošanas vīza (apmēram 10 miljoni gadā), un līdzvērtīgs skaits personu, kam nav nepieciešama vīza, pieteiktos iegūt reģistrēta ceļotāja statusu.


Side Bar