Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

ES pažangus sienų valdymas. Komisija nori užtikrinti lengvesnį atvykimą į ES ir didesnį saugumą

Briuselis, 2011 m. spalio 25 d. ES būtina šiuolaikiškiau ir veiksmingiau valdyti keleivių srautus prie išorės sienų. Šiandien Europos Komisija priėmė komunikatą, kuriame nustatytos pagrindinės naudojimosi naujomis technologijomis galimybės, kad dažnai į ES vykstantiems užsieniečiams būtų lengviau keliauti ir kad būtų galima geriau stebėti sienas kertančių trečiųjų šalių piliečių srautus.

Daugumos valstybių narių uždavinys – sudaryti sąlygas keleiviams sklandžiai ir greitai kirsti sienas, kartu užtikrinant tinkamą saugumo lygį. Kasmet daugiau nei 700 mln. ES ir trečiųjų šalių piliečių kerta ES išorės sienas. Tikimasi, kad ateityje šis skaičius labai padidės. Iki 2030 m.1 keliautojų skaičius Europos oro uostuose gali padidėti 80 proc. Dėl to, jeigu sienų kontrolės procedūros nebus laiku modernizuotos, padaugės vėlavimų, o keleiviai bus priversti ilgai laukti eilėse. ES svarbu, kad turistai ir verslo tikslais keliaujantys asmenys galėtų kuo paprasčiau atvykti į Europą.

„Sąjunga turi toliau modernizuoti išorės sienų valdymą ir užtikrinti, kad Šengeno erdvė galėtų geriau įveikti būsimus sunkumus, – sakė už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström. – Įgyvendinus pažangaus sienų valdymo iniciatyvą dažnai keliaujantys asmenys galėtų greičiau kirsti sienas, o mes galėtume geriau apsaugoti savo išorės sienas. Dabar turime užtikrinti, kad būtų įdiegtos veiksmingiausios sistemos. Tikiuosi aptarti turimas galimybes su Europos Parlamentu, Taryba ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu.“

Pagrindiniai faktai

Pažangaus sienų valdymo iniciatyvos dalys:

  • Atvykimo ir išvykimo sistema, pagal kurią elektroninėje duomenų bazėje, kuri pakeistų dabartinę pasų antspaudavimo sistemą, būtų registruojamas atvykimo laikas bei vieta ir leistinas buvimo laikotarpis. Šiais duomenimis galėtų naudotis sienų kontrolės ir imigracijos institucijos.

  • Registruotų keliautojų programa, kuria tam tikroms dažnai keliaujančių asmenų iš trečiųjų šalių grupėms (pvz., verslo tikslais vykstantiems asmenims, šeimos nariams ir kt.) būtų sudarytos sąlygos atvykti į ES, juos iš anksto patikrinus ir jiems taikant paprastesnę sienų kontrolę prie automatizuotų vartų. Taip 4–5 mln. keliautojų kasmet2 galėtų greičiau kirsti sienas ir būtų skatinamos investicijos į šiuolaikiškas automatizuotas sienų kontrolės sistemas (pvz., naudojant e. pasą) pagrindiniuose sienų kirtimo punktuose.

Šių sistemų įgyvendinimą reikia apsvarstyti atsižvelgiant į jų papildomą naudą, technologinius aspektus, poveikį duomenų apsaugai ir sąnaudas.

Dabar Komisija visus šiuos aspektus aptars su Europos Parlamentu, Taryba ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, o kitais metais pateiks teisėkūros pasiūlymus.

Šiandien priimtas komunikatas – pirmasis atsakas į Europos Vadovų Tarybos išvadas (2011 m. birželio 24 d.), kuriose raginta siekti įgyvendinti pažangų sienų valdymą (IP/11/781).

Jis susijęs su visapusišku požiūriu, kuriuo siekiama sustiprinti bendrą Šengeno erdvės valdymą (daugiau informacijos apie Šengeno priemonių rinkinį žr. IP/11/1036 ir MEMO/11/606), kaip paskelbta 2011 m. gegužės 4 d. priimtame Komunikate dėl migracijos (IP/11/532 ir MEMO/11/273).

Jis parengtas remiantis 2008 m. priimtu Komunikatu „Pasirengimas kitiems Europos Sąjungos sienų valdymo etapams“ (IP/08/215).

Daugiau informacijos

MEMO/11/728

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilios Malmström interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm.

Vidaus reikalų generalinio direktorato interneto svetainė

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone , tel. +32 2 298 09 63

Tove Ernst, tel. +32 2 298 67 64

1 :

Palyginti su 400 mln. sienos kirtimo atvejų Europos oro uostuose 2009 m., 2030 m. reikės patikrinti 720 mln. keleivių (žr. „Eurocontrol“ paskutinę ilgalaikę prognozę, paskelbtą 2010 m. gruodžio 17 d.).

2 :

Šie skaičiai grįsti prielaida, kad 20 proc. visų asmenų, kuriems išduota daugkartinė viza (maždaug 10 mln. per metus), ir atitinkamas skaičius asmenų, kuriems nereikia vizos, prašytų suteikti registruoto keliautojo statusą.


Side Bar