Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – lehdistötiedote

EU:n ”älykkäät rajat”: komissio haluaa helpottaa maahantuloa ja parantaa turvallisuutta

Bryssel 25. lokakuuta 2011 – EU:n on nykyaikaistettava ja tehostettava matkustajavirtojen hallintaa ulkorajoillaan. Euroopan komissio antoi tänään tiedonannon, jossa esitellään pääasialliset vaihtoehdot, miten uudella teknologialla voidaan helpottaa unioniin säännöllisesti matkustavien kolmansien maiden kansalaisten elämää. Tarkoitus on samalla parantaa rajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten valvontaa.

Monille jäsenvaltioille on haaste varmistaa samanaikaisesti nopea ja sujuva rajanylitys sekä asianmukainen turvallisuus. Nykyisin yli 700 miljoonaa EU:n ja kolmansien maiden kansalaista ylittää vuosittain EU:n ulkorajat, ja tulevaisuudessa tämän määrän odotetaan kasvavan merkittävästi. Vuoteen 20301 mennessä Euroopan lentokenttien matkustajamäärät saattaisivat kasvaa jopa 80 prosenttia, mikä johtaa pidempiin viivytyksiin ja jonoihin, ellei rajatarkastuksia nykyaikaisteta ajoissa. On EU:n edun mukaista tehdä turistien ja liikematkustajien pääsy Eurooppaan mahdollisimman helpoksi.

Unionin on jatkettava ulkorajojensa hallinnan nykyaikaistamista ja varustettava Schengen-alue kohtaamaan paremmin tulevia haasteita”, sisäasioista vastaava komission jäsen Cecilia Malmström sanoi. ”Älykkäät rajat ‑aloitteen myötä säännöllisesti matkustavien rajanylitys nopeutuisi, ja sillä voidaan myös parantaa ulkorajojemme turvallisuutta. Meidän on nyt varmistettava, että käytössämme ovat tehokkaimmat mahdolliset järjestelmät, ja odotan mielenkiinnolla keskustelua toteuttamiskelpoista vaihtoehdoista Euroopan parlamentin, neuvoston ja Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa.”

Tausta

Älykkäät rajat -aloitteen sisältö:

  • Maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmä, jossa matkustajan tuloaika ja ‑paikka sekä sallittujen lyhytaikaisten oleskelujen kestot tallennettaisiin sähköiseen tietokantaan. Tämä korvaisi nykyisen passien leimaamisen. Tiedot olisivat rajavalvonta- ja maahanmuuttoviranomaisten saatavilla.

  • Rekisteröityjen matkustajien ohjelma, jonka ansiosta tietyt EU:hun toistuvasti matkustavat kolmansien maiden kansalaiset (esim. liikematkustajat, perheenjäsenet jne.) voisivat saapua unionin alueelle kevennetyin rajatarkastuksin automatisoiduilla tarkastuslinjoilla edellyttäen, että heille on suoritettu ennakkotarkastus. Tämä nopeuttaisi vuosittain 4–5 miljoonan ihmisen rajanylitystä2 ja kannustaisi investoimaan (esim. e-passien perusteella tehtäviin) moderneihin automatisoituihin rajatarkastuksiin vilkkaimmissa rajanylityspaikoissa.

Näiden järjestelmien toteuttamisesta keskusteltaessa on otettava huomioon niiden tuoma lisäarvo, tekniset sovellukset, tietosuojavaatimukset ja kustannukset.

Komissio keskustelee kaikista näistä näkökohdista Euroopan parlamentin, neuvoston ja Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa ja tekee asiasta lainsäädäntöesityksiä ensi vuoden aikana.

Eurooppa-neuvosto esitti 24. kesäkuuta 2011 päätelmät, joissa se kehotti tehostamaan työtä älykkäitä rajoja koskevan aloitteen toteuttamiseksi (IP/11/781). Komission tänään antama tiedonanto on ensimmäinen tämän seurauksena toteutettu toimenpide.

Se on osa kokonaisuutta, jolla pyritään lujittamaan Schengen-alueen hallinnointia (ns. Schengen-paketti, ks. IP/11/1036 ja MEMO/11/606), josta ilmoitettiin 4. toukokuuta 2011 annetussa maahanmuuttotiedonannossa (IP/11/532 ja MEMO/11/273).

Tiedonanto rakentuu komission vuonna 2008 antamalle tiedonannolle aiheesta ”Euroopan unionin rajaturvallisuuteen liittyvien tulevien toimien valmistelu” (IP/08/215).

Lisätietoja

MEMO/11/728

Sisäasioista vastaavan komissaari Cecilia Malmströmin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Sisäasioiden pääosaston kotisivu:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Yhteyshenkilöt

Michele Cercone +32 2 298 09 63

Tove Ernst +32 2 298 67 64

1 :

Kun vuonna 2009 Euroopan lentokentillä tehtiin 400 miljoonaa rajanylitystä, vuonna 2030 tarkastettavien matkustajien määräksi arvioidaan 720 miljoonaa henkilöä (ks. 17. joulukuuta 2010 julkaistut Eurocontrolin viimeisimmät pitkän aikavälin ennusteet).

2 :

Laskelma perustuu oletukseen, että rekisteröidyn matkustajan asemaa hakisi 20 prosenttia henkilöistä, joille on myönnetty toistuvaisviisumi (noin 10 miljoonaa henkilöä vuodessa), ja samansuuruinen määrä henkilöitä, jotka eivät tarvitse viisumia.


Side Bar