Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τυπου

«Έξυπνα σύνορα» για την ΕΕ: η Επιτροπή επιθυμεί να διευκολύνει την πρόσβαση στο έδαφός της και να ενισχύσει την ασφάλεια

Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2011 – Η ΕΕ χρειάζεται μια πιο σύγχρονη και αποτελεσματική διαχείριση των ροών των ταξιδιωτών στα εξωτερικά της σύνορα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση που παρουσιάζει τις κυριότερες επιλογές για τη χρήση των νέων τεχνολογιών με σκοπό να απλουστευθεί η ζωή των αλλοδαπών που ταξιδεύουν συχνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ελέγχεται καλύτερα η διέλευση των συνόρων από τους υπηκόους τρίτων χωρών.

Σημαντική πρόκληση αποτελεί για πολλά κράτη μέλη η ομαλή και γρήγορη διέλευση των συνόρων, με την παράλληλη εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου ασφάλειας. Κάθε χρόνο πάνω από 700 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήκοοι τρίτων χωρών διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, και ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον. Ως το 20301 ο αριθμός των ατόμων που διέρχονται από τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια ενδέχεται να αυξηθεί κατά 80%, μια αύξηση που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες καθυστερήσεις και ουρές αναμονής για τους ταξιδιώτες, αν δεν εκσυγχρονιστούν εγκαίρως οι διαδικασίες ελέγχου στα σημεία συνοριακής διέλευσης. Είναι προς όφελος της ΕΕ να διευκολύνει όσο γίνεται περισσότερο τις μετακινήσεις των τουριστών και των επιχειρηματιών στο έδαφός της.

«Η Ένωση πρέπει να συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της και να μεριμνήσει ώστε ο χώρος Σένγκεν να προετοιμαστεί καλύτερα για να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις», δήλωσε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Cecilia Malmström. «Η πρωτοβουλία για τα «έξυπνα σύνορα» θα μπορούσε να επιταχύνει τις διατυπώσεις διέλευσης των συνόρων για τους τακτικούς ταξιδιώτες, και να βοηθήσει παράλληλα την Ευρώπη να ασφαλίσει καλύτερα τα εξωτερικά της σύνορα. Χρειαζόμαστε πλέον τα πιο αποτελεσματικά συστήματα και περιμένω με ανυπομονησία να εξετάσουμε τις διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες κατά την προσεχή μου συνάντηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων».

Ιστορικό

Η πρωτοβουλία για τα «έξυπνα σύνορα» συνίσταται σε:

  • ένα σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) το οποίο θα καταγράφει σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων την ημερομηνία και το σημείο εισόδου, καθώς και τη διάρκεια της σύντομης επιτρεπόμενης παραμονής, αντικαθιστώντας το σημερινό σύστημα σήμανσης των διαβατηρίων. Τα δεδομένα αυτά θα τίθενται εν συνεχεία στη διάθεση των αρχών που είναι αρμόδιες για τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα και για τη μετανάστευση.

  • ένα πρόγραμμα καταχώρισης ταξιδιωτών (ΠΚΤ) το οποίο θα επιτρέπει σε ορισμένες ομάδες συχνών ταξιδιωτών από τρίτες χώρες (όπως για παράδειγμα επιχειρηματίες ταξιδιώτες ή μέλη οικογενειών πολιτών της Ένωσης) να εισέρχονται στην ΕΕ από αυτόματες πύλες εισόδου, μετά από κατάλληλη διαδικασία προηγούμενου απλουστευμένου συνοριακού ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό, 4 έως 5 εκατομμύρια ταξιδιώτες τον χρόνο θα μπορούν να διέρχονται ταχύτερα τα σύνορα,2 γεγονός που θα ενισχύσει τις επενδύσεις για εκσυγχρονισμό των συστημάτων αυτόματου ελέγχου στα σύνορα (παραδείγματος χάρη, μέσω ηλεκτρονικών διαβατηρίων) στα κύρια σημεία διέλευσης.

Η εφαρμογή των συστημάτων αυτών θα πρέπει να εξεταστεί βάσει της προστιθέμενης αξίας τους, των ενδεχόμενων επιπτώσεών τους σε τεχνολογικό επίπεδο και σε επίπεδο προστασίας των δεδομένων, καθώς και βάσει του κόστους τους.

Η Επιτροπή θα εξετάσει προς το παρόν όλα αυτά τα στοιχεία από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Στη συνέχεια θα υποβάλει νομοθετικές προτάσεις εντός του προσεχούς έτους.

Η σημερινή ανακοίνωση είναι η πρώτη απάντηση στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (24 Ιουνίου 2011) με τα οποία απευθύνεται έκκληση να προχωρήσουν οι εργασίες για τα «έξυπνα σύνορα» (IP/11/781).

Η ανακοίνωση εντάσσεται σε μια συνολική προσέγγιση για την ενίσχυση της γενικής διακυβέρνησης του χώρου Σένγκεν (για τη «δέσμη Σένγκεν», βλ. IP/11/1036 και MEMO/11/606), όπως ανακοινώθηκε στην ανακοίνωση για τη μετανάστευση που εκδόθηκε στις 4 Μαΐου 2011 (IP/11/532 και MEMO/11/273).

Αποσαφηνίζει τέλος την ανακοίνωση του 2008 με τίτλο «Προετοιμασία των επομένων σταδίων όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (IP/08/215).

Περισσότερες πληροφορίες

MEMO/11/728

Αρχική σελίδα της Cecilia Malmström, Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Αρχική σελίδα της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index.html

 

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Σε σύγκριση με τα 400 εκατομμύρια ταξιδιώτες που διήλθαν από τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια το 2009, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 720 εκατομμύρια ο αριθμός των ελέγχων που θα γίνουν το 2030 (βλ. τις τελευταίες μακροπρόθεσμες προβλέψεις που δημοσιεύτηκαν από το Eurocontrol στις 17 Δεκεμβρίου 2010).

2 :

Ο υπολογισμός αυτός βασίζεται στην υπόθεση ότι το 20% του συνόλου των ταξιδιωτών θα λαμβάνουν θεώρηση πολλαπλών εισόδων (περίπου 10 εκατομμύρια τον χρόνο) και ότι αντίστοιχος αριθμός προσώπων που δεν χρειάζονται θεώρηση θα υποβάλλουν αίτηση για καθεστώς καταχωρισμένου ταξιδιώτη.


Side Bar