Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

"Intelligente grænser" i EU – Kommissionen ønsker at gøre det lettere at passere de ydre grænser og øge sikkerheden

Bruxelles, den 25. oktober 2011 – EU har brug for en mere moderne og effektiv forvaltning af strømmen af rejsende ved de ydre grænser. Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en meddelelse, hvori der redegøres for de vigtigste valgmuligheder, når det drejer sig om at bruge nye teknologier til at forenkle livet for udlændinge, der hyppigt rejser til EU, og i højere grad kontrollere de tredjelandsstatsborgere, der passerer grænserne.

For mange medlemsstater er det et problem at sikre rejsende en ukompliceret og hurtig passage af grænserne, samtidig med at de sikrer et passende sikkerheds­niveau. Hvert år er der mere end 700 mio. EU-borgere og tredjelandsstatsborgere, der passerer EU's ydre grænser. Dette tal forventes at stige betydeligt fremover. Frem til 20301 kan antallet af personer i europæiske lufthavne stige med 80 %, hvilket vil skabe større forsinkelser og køer for de rejsende, hvis grænsekontrol­procedurerne ikke moderniseres i tide. Det er i EU's interesse at gøre det så let som muligt for turister og forretningsfolk at komme ind i Europa.

Kommissær med ansvar for indre anliggender, Cecilia Malmstrøm udtalte, at EU fortsat må modernisere forvaltningen af sine ydre grænser og sikre, at Schengenområdet er bedre rustet til at tackle fremtidens udfordringer. Hun tilføjede, at initiativet "intelligente grænser" vil være med til at gøre det muligt for regelmæssigt rejsende at passere grænserne hurtigere, men det kan også hjælpe EU med i højere grad at sikre de ydre grænser, og at vi nu er nødt til at sikre, at vi har de mest effektive systemer. Hun sagde endvidere, at hun så frem til at drøfte valgmulighederne med Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Tilsyns­førende for Databeskyttelse.

Baggrund

Initiativet "intelligente grænser" kommer til at bestå af:

  • Et ind‑ og udrejseystem, der vil kunne registrere det tidspunkt og det sted, hvor indrejsen finder sted, og længden af de tilladte korte ophold i en elektronisk database og dermed erstatte det nuværende system med stempling af pas. Disse oplysninger kan derefter stilles til rådighed for grænsekontrol‑ og indvandringsmyndighederne.

  • Et program for registrerede rejsende, der gør det muligt for bestemte grupper af hyppige rejsende (dvs. forretningsfolk, familiemedlemmer m.fl.) fra tredje­lande at indrejse i EU, efter at de har været gennem et passende forudgående sikkerhedstjek, ved brug af en forenklet grænsekontrol med automatiske kontrolsluser. Det vil medføre, at 4-5 mio. rejsende om året2 hurtigere vil kunne passere grænserne, og fremme investeringerne i moderne automatisk grænse­kontrol (f.eks. på grundlag af e-pas) ved større grænseovergangssteder.

Det er nødvendigt at drøfte gennemførelsen af disse systemer i lyset af deres merværdi, de teknologiske følger heraf, konsekvenserne for databeskyttelsen og omkostningerne.

Kommissionen vil nu drøfte alle disse elementer med Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Den vil derefter fremlægge lovgivningsforslag i løbet af næste år.

Dagens meddelelse er Kommissionens første reaktion på Det Europæiske Råds konklusioner (24. juni 2011), hvori man opfordrede til at fremme arbejdet med "intelligente grænser" (IP/11/781).

Det er en del af en overordnet strategi med henblik på at styrke den overordnede forvaltning af Schengenområdet (oplysninger om "Schengenpakken" se IP/11/1036 og MEMO/11/606) som bebudet i meddelelsen om indvandring, der blev vedtaget den 4. maj 2011 (IP/11/532 og MEMO/11/273).

Den bygger videre på meddelelsen fra 2008 med titlen "Forberedelse af de kommende faser af grænseforvaltningen i EU" (IP/08/215).

Yderligere oplysninger

MEMO/11/728

Websted for Cecilia Malmström, EU-kommissær med ansvar for indre anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Websted for Generaldirektoratet for Indre Anliggender:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

I 2009 var der 400 mio. personer, der passerede grænserne i europæiske lufthavne, mens der i 2030 vil være 720 mio. rejsende, der skal kontrolleres (se Eurocontrols seneste langsigtede prognose, der blev offentliggjort den 17.12.2010).

2 :

Denne beregning er baseret på en formodning om, at 20 % af alle personer får udstedt et visum til flere indrejser (ca. 10 mio. om året), og at et tilsvarende antal personer, der ikke er visumpligtige, ansøger om status som registreret rejsende.


Side Bar