Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Iniciativa pro „inteligentní hranice“ EU: Komise usiluje o snazší přístup a větší bezpečnost

Brusel 25. října 2011 – Evropská unie musí překračování svých vnějších hranic spravovat modernějším a účinnějším způsobem. Evropská komise dnes přijala sdělení, které vypočítává hlavní možnosti, jak pomocí nových technologií usnadnit život cizincům, kteří často cestují do zemí EU, a přitom lépe monitorovat překračování vnějších hranic státními příslušníky třetích zemí.

Pro mnoho členských států je zajištění hladkého a rychlého překračování hranic a současně odpovídající úrovně bezpečnosti obtížným úkolem. Každým rokem překročí vnější hranice EU přes 700 milionů občanů EU a státních příslušníků třetích zemí. Očekává se, že toto číslo v budoucnu výrazně poroste. Do roku 20301 by se počet osob na evropských letištích mohl zvýšit o 80 %. Pokud včas nezmodernizujeme postupy při hraničních kontrolách, povede to ke vzniku větších zpoždění a delších front při odbavení. Je v zájmu EU, aby cestující z řad turistů a podnikatelů mohli vstupovat na evropské území co nejjednodušeji.

„Evropská unie musí pokračovat v modernizaci správy svých vnějších hranic a zajistit, aby měl schengenský prostor lepší nástroje k řešení budoucích výzev,“ uvedla Cecilia Malmströmová, komisařka EU pro vnitřní věci, a dodala: „Díky iniciativě pro „inteligentní hranice“ by lidé, kteří pravidelně cestují, mohli rychleji překračovat hranice, a navíc by naše vnější hranice byly lépe zabezpečeny. Nyní musíme zajistit, aby k tomu byly využívány ty nejúčinnější systémy, a já se těším na to, až budu moci s Evropským parlamentem, Radou a evropským inspektorem ochrany údajů hovořit o možnostech, které máme k dispozici.“

Souvislosti

Iniciativu „inteligentních hranic“ by tvořily tyto složky:

  • Systém vstupu/výstupu (EES), který by nahradil současný systém razítkování cestovních pasů. Zaznamenával by do elektronické databáze informace o času a místě vstupu a povolené délce krátkodobého pobytu. K těmto údajům by pak měly přístup orgány hraniční kontroly a imigrační orgány.

  • Program registrovaných cestujících (RTP), který by za předpokladu provedení odpovídající předběžné kontroly umožňoval některým skupinám osob ze třetích zemí, které často překračují hranice (tj. podnikatelům, rodinným příslušníkům atd.), využít ke vstupu na území EU zjednodušené hraniční kontroly ve formě automatizované brány. Díky tomu by se urychlilo překračování hranic 4–5 milionům cestujících ročně2 a rovněž by se podpořily investice do technologií moderních automatizovaných hraničních kontrol (např. na základě elektronických pasů) na hlavních hraničních přechodech.

Pokud jde o realizaci těchto systémů, musí být projednána jejich přidaná hodnota, technologické důsledky, důsledky pro ochranu osobních údajů a související náklady.

Komise bude nyní jednat o všech těchto aspektech s Evropským parlamentem, Radou a evropským inspektorem ochrany údajů a v průběhu příštího roku předloží legislativní návrhy.

Dnešní sdělení je první reakcí na závěry Evropské rady (ze dne 24. června 2011), která vyzvala k urychlení práce na balíčku týkajícím se „inteligentních hranic“ (IP/11/781).

Tvoří součást komplexního přístupu k posílení celkové správy schengenského prostoru („schengenský balíček“, viz IP/11/1036 a MEMO/11/606), jak je uvedeno ve sdělení o migraci přijatém dne 4. května 2011 (IP/11/532 a MEMO/11/273).

Dále rozpracovává sdělení nazvané „Příprava dalších kroků v oblasti správy hranic v Evropské unii“ (IP/08/215), jež bylo přijato v roce 2008.

Další informace

MEMO/11/728

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)

1 :

V roce 2009 překročilo na evropských letištích hranice 400 milionů osob, zatímco v roce 2030 bude muset být odbaveno 720 milionů cestujících (viz poslední dlouhodobá předpověď úřadu Eurocontrol zveřejněná dne 17. prosince 2010).

2 :

Tento údaj vychází z předpokladu, že by o status registrovaného cestujícího požádalo 20 % osob, jimž bylo vydáno vízum pro více vstupů (celkem cca 10 milionů ročně), a stejný počet osob, které vízum nepotřebují.


Side Bar