Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

„Интелигентни граници“ на ЕС: Комисията желае по-лесен достъп и по-голяма сигурност

Брюксел, 25 октомври 2011 г. – ЕС се нуждае от по-модерно и по-ефикасно управление на пътникопотоците по своите външни граници. Днес Европейската комисия прие съобщение, в което се излагат основните възможности за улесняване на чужденците, които пътуват често до ЕС, и за по-добро наблюдение на гражданите на трети държави, които пресичат границите, чрез използването на нови технологии.

За много от държавите-членки съчетаването на възможността за бързо и безпроблемно преминаване на пътниците през границите с гарантирането на достатъчно равнище на сигурност е предизвикателство. Всяка година над 700 млн. граждани на ЕС и граждани на трети държави преминават външните граници на ЕС. Очаква се този брой да нарасне значително в бъдеще. До 2030 г.1 броят на пътниците на европейските летища може да нарасне с 80 % и ако процедурите за граничен контрол не бъдат модернизирани навреме, това ще доведе до по-големи закъснения и опашки за пътниците. В интерес на самия ЕС е да се улесни във възможно най-голяма степен идването в Европа на туристи и пътуващи по работа.

Съюзът трябва да продължи да модернизира управлението на външните си граници и да гарантира, че Шенгенското пространство е по-добре подготвено да посрещне бъдещите предизвикателства“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи. „Инициативата за „интелигентни граници би спомогнала за това редовните пътници да преминават по-бързо границите, но би могла също така да ни помогне за подобряване на сигурността по нашите външни граници. Сега трябва да гарантираме, че ще изберем най-ефективните системи, като с нетърпение очаквам да обсъдим с Европейския парламент, Съвета и Европейския надзорен орган по защита на данните възможните варианти за това“.

Контекст

Инициативата „интелигентни граници“ се състои от:

  • Система за влизане/излизане, която ще регистрира часа и мястото на влизане, както и продължителността на разрешения кратък престой в електронна база данни, която ще замени сегашната система на поставяне на печат в паспорта. Тези данни ще бъдат предоставяни на органите за граничен контрол и на имиграционните органи.

  • Програма за регистрирани пътници, която ще даде възможност на някои групи граждани на трети държави, които пътуват често (т.е. лица, пътуващи по работа, членове на семейството и т.н.), да влизат в ЕС след подходяща предварителна проверка, като преминават през опростен граничен контрол на автоматични врати. Това би ускорило преминаването на границата за 45 млн. пътници годишно2 и би насърчило инвестициите в съвременен автоматизиран граничен контрол (напр. въз основа на електронни паспорти) на главните гранични контролно-пропускателни пунктове.

Въвеждането на тези системи трябва да бъде разгледано с оглед на тяхната добавена стойност, технологични последствия, последици по отношение на защитата на данните и разходи.

Комисията ще обсъди всички тези елементи с Европейския парламент, Съвета и Европейския надзорен орган по защита на данните. След тези дискусии, в хода на следващата година Комисията ще представи законодателни предложения.

Днешното съобщение е първият отговор на заключенията на Европейския съвет (от 24 юни 2011 г.), в които се призовава за работа върху инициативата за „интелигентни граници“ (IP/11/781).

То е част от всестранен подход за укрепване на глобалното управление на Шенгенското пространство (за „Шенгенския пакет“ вж. IP/11/1036 и MEMO/11/606), както е посочено в Съобщението относно миграцията, прието на 4 май 2011 г. (IP/11/532 и MEMO/11/273).

Приетото днес съобщение доразвива идеите от друго съобщение, прието през 2008 г. и озаглавено „Подготовка на следващите стъпки в управлението на границите в Европейския съюз“ (IP/08/215).

За повече информация

MEMO/11/728

Интернет страница на Сесилия Малмстрьом, комисар по въпросите на вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Интернет страница на ГД „Вътрешни работи“:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

За връзка:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

В сравнение с 400 млн. преминавания на границата на европейските летища през 2009 г., през 2030 г. ще трябва да бъдат проверявани 720 млн. пътници (вж. последната дългосрочна прогноза на Евроконтрол, публикувана на 17 декември 2010 г.)

2 :

Тази преценка се основава на предположението, че 20 % от всички лица, на които е издадена многократна виза (годишно около 10 млн.), и същият брой лица, за които не се изискват визи, ще кандидатстват за статут на регистриран пътник.


Side Bar