Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Zbližanje stališč o ključnih elementih večletnega finančnega okvira 2014–2020 po konferenci na visoki ravni v Bruslju

Bruselj, 21. oktobra 2011 – Nacionalni poslanci, ministri in druge zainteresirane strani ter predstavniki institucij EU so na dvodnevni konferenci na visoki ravni razpravljali o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020. Konferenca se je zaključila z zbližanjem stališč glede več ključnih vprašanj, hkrati pa se je pokazala potreba po nadaljevanju obsežnega dialoga na podlagi predlogov Komisije.

Sodelujoči so izpostavili, da tak dogodek nudi edinstveno priložnost za razpravo z vsemi ključnimi akterji o tako pomembnem vprašanju, kot so prihodnji proračuni EU.

Udeleženci so se strinjali, da je treba:

1. doseči največjo možno dodano vrednost z jasno povezavo med proračunom in jasno politično strategijo – našo strategijo Evropa 2020;

2. se usmeriti na ukrepe, ki jih je mogoče najbolje izvesti na evropski ravni, na primer enotni trg, naložbe v infrastrukturo in raziskave itd.;

3. nadaljevati poenostavitev porabe proračuna in poenostavitve za njegove porabnike ob tem pa upoštevati, da je ta odgovornost razdeljena na evropsko in nacionalno raven;

4. oblikovati prilagodljivejši proračun ter se usmeriti na kakovost porabe;

5. med razpravo o sredstvih ohraniti odprtost za predloge ter si prizadevati za preglednejši način financiranja EU, s katerim bi bilo konec razprav glede neto prejemnikov in plačnikov;

6. nadaljevati ta dialog in zlasti dodatno vključiti nacionalne parlamente.

Prihodnje dansko predsedstvo EU je ob koncu konference najavilo, da namerava v prvi polovici leta 2012 organizirati drugo tovrstno konferenco.

Ozadje:

Ob tej priložnosti se je srečalo več kot 400 predstavnikov nacionalnih parlamentov, vlad, zainteresiranih strani in institucij EU ter razpravljalo o predlogu za večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020, ki ga je Komisija predložila 29. junija 2011. Dve plenarni seji sta se zaključili z delovnima sejama o prednostnih nalogah glede porabe, prihodnosti lastnih virov in evropski dodani vrednosti. Dogodek so organizirali Evropska komisija, Evropski parlament in poljsko predsedstvo Sveta. Kot predstavniki Komisije so na dogodku sodelovali predsednik José Manuel Barroso, podpredsednik Maroš Šefčovič ter komisarji Janusz Lewandowski, Algirdas Šemeta in Johannes Hahn.

Več informacij:

Program konference

Spletna stran konference

Videoposnetki konference z dne 20. in 21. oktobra 2011:

Govori:

Brošura Osnovni vodnik po večletnem finančnem okviru (na voljo v vseh jezikih)

Gradivo za medije, tudi o evropski dodani vrednosti

Zmote o proračunu EU

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Jens Mester (+32 22963973)

Antonio Gravili (+32 22954317)

Patrizio Fiorilli (+32 22958132)


Side Bar