Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

În urma unei conferințe la nivel înalt care a avut loc la Bruxelles a rezultat o convergență de opinii privind principalele elemente din cadrul financiar multianual 2014-2020

Bruxelles, 21 octombrie 2011 - Conferința la nivel înalt privind cadrul financiar multianual 2014-2020, care a reunit timp de două zile parlamentari, miniștri și alți actori naționali cu reprezentanți ai instituțiilor UE, s-a încheiat prin formularea unor opinii convergente cu privire la multe dintre elementele principale, subliniindu-se, în același timp, necesitatea continuării unui dialog amplu pe baza propunerilor Comisiei.

Participanții au subliniat faptul că un astfel de eveniment constituie pentru toți actorii principali o ocazie unică de a discuta o temă atât de importantă precum bugetele viitoare ale UE.

S-a ajuns la o convergență de opinii în ceea ce privește numeroase aspecte esențiale:

1. necesitatea maximizării valorii adăugate printr-o legătură explicită între buget și o strategie politică clară, strategia noastră Europa 2020;

2. necesitatea concentrării asupra domeniilor care sunt cel mai bine gestionate la nivel european, de exemplu piața unică, investițiile în infrastructură și cercetare etc.;

3. necesitatea de a simplifica și mai mult modul în care este cheltuit bugetul, de a face viața utilizatorilor mai ușoară, recunoscând, în același timp, că aceasta este o responsabilitate partajată între nivelul european și cel național.

4. necesitatea de a avea un buget mai flexibil și de a se concentra asupra calității cheltuielilor;

5. necesitatea de a avea în continuare o atitudine deschisă în cadrul discuțiilor privind resursele și de a face eforturi pentru a avea un cadru mai transparent de finanțare la nivelul UE, care să pună capăt discuțiilor referitoare la beneficiarii și la contribuabilii neți;

6. în sfârșit, necesitatea de a continua acest dialog și, în special, necesitatea de a implica mai mult parlamentele naționale.

Spre sfârșitul conferinței, Danemarca, care va prelua președinția UE, și-a anunțat intenția de a organiza o a doua astfel de conferință în prima jumătate a anului 2012.

Context:

Peste 400 de reprezentanți ai parlamentelor naționale, ai guvernelor, ai celorlalți actori naționali și ai instituțiilor UE au avut ocazia de a se întâlni pentru a discuta propunerea Comisiei privind un cadru financiar multianual pentru perioada 2014­2020, prezentată la 29 iunie 2011. Pe lângă cele două sesiuni plenare, au avut loc sesiuni de lucru privind cheltuielile prioritare, viitorul resurselor proprii și valoarea adăugată europeană. Evenimentul a fost organizat de Comisia Europeană, Parlamentul European și de președinția poloneză a Consiliului. Din partea Comisiei au participat la eveniment președintele Barroso și vicepreședintele Šefčovič, precum și comisarii Lewandowski, Šemeta și Hahn.

Pentru mai multe informații, puteți consulta:

Programul conferinței

Site-ul web al conferinței

Înregistrări video ale conferinței din 20 - 21 octombrie 2011:

Discursuri:

Broșura „Ghid de bază privind cadrul financiar multianual” (disponibilă în toate limbile)

Materiale pentru presă, inclusiv materiale privind valoarea adăugată europeană

Mituri privind bugetul UE

Persoane de contact :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar