Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Conferentie op hoog niveau in Brussel: gelijklopende meningen over fundamentele onderdelen van het meerjarig financieel kader 2014-2020

Brussel, 21 oktober 2011 – De tweedaagse conferentie op hoog niveau over het meerjarig financieel kader voor 2014-2020, die leden van de nationale parlementen, ministers, andere belanghebbenden en vertegenwoordigers van de EU-instellingen bijeenbracht, is besloten met overeenstemming over heel wat essentiële punten. Terzelfder tijd is gebleken dat het nodig is een brede dialoog te blijven voeren op basis van de voorstellen van de Commissie.

De deelnemers benadrukten dat een dergelijk evenement een unieke gelegenheid biedt om met alle hoofdactoren te debatteren over een zo belangrijke kwestie als de toekomstige EU-begrotingen.

Er waren gelijklopende meningen over tal van wezenlijke aspecten:

1. de meerwaarde van de EU maximaliseren door de begroting te koppelen aan een duidelijke politieke strategie — de Europa 2020-strategie;

2. focussen op wat het best op Europees niveau kan worden gedaan, bijvoorbeeld de eengemaakte markt, investeren in infrastructuur en onderzoek;

3. doorgaan met het vereenvoudigen van de besteding van de begroting en terzelfder tijd benadrukken dat het Europese en het nationale niveau een gedeelde verantwoordelijkheid hebben;

4. de flexibiliteit van de begroting vergroten en focussen op de kwaliteit van de uitgaven;

5. het debat over de middelen met een open geest voeren en streven naar een transparantere financiering van de EU die een einde maakt aan de discussies over netto-ontvangers en nettobetalers;

6. tot slot, deze dialoog voortzetten en in het bijzonder de nationale parlementen er blijven bij betrekken.

Aan het einde van de conferentie maakte het toekomstige Deense voorzitterschap van de EU zijn voornemen bekend om een tweede conferentie te houden tijdens het eerste halfjaar van 2012.

Achtergrond:

De conferentie bood ruim 400 vertegenwoordigers van de nationale parlementen, regeringen, andere belanghebbenden en de EU-instellingen de kans om mekaar te ontmoeten en de voorstellen voor een meerjarig financieel kader voor 2014-2020 die de Commissie op 29 juni 2011 presenteerde, te bespreken. Naast twee plenaire zittingen, waren er werksessies over de uitgavenprioriteiten, de toekomstige eigen middelen en de Europese meerwaarde. De bijeenkomst was een co-organisatie van de Europese Commissie, het Europees Parlement en het Poolse voorzitterschap van de Raad. Voorzitter Barroso, vicevoorzitter Šefčovič en de commissarissen Lewandowski, Šemeta en Hahn namen eraan deel voor de Commissie.

Nadere informatie:

Programma van de conferentie

Website van de conferentie

Video's van de conferentie van 20 en 21 oktober 2011:

Toespraken:

Brochure "Wegwijs in het meerjarig financieel kader" (beschikbaar in alle talen)

Informatie voor de pers, o.a. over de meerwaarde van de EU

Mythes over de EU-begroting

Contact :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar