Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos komisijos pranešimas spaudai

Po aukšto lygio konferencijos Briuselyje sutarta dėl esminių 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos aspektų

Briuselis, 2011 m. spalio 21 d. Per dviejų dienų aukšto lygio konferenciją dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos, kurioje dalyvavo nacionalinių parlamentų nariai, ministrai ir kiti suinteresuotieji asmenys, taip pat ES institucijų atstovai, sutarta dėl daugelio esminių klausimų, tačiau akivaizdu, kad ir toliau būtina palaikyti glaudų dialogą, remiantis Komisijos pasiūlymais.

Dalyviai pabrėžė, kad šis renginys buvo galimybė su visais svarbiausiais veikėjais aptarti svarbų klausimą – būsimus ES biudžetus.

Sutarta dėl daugelio esminių aspektų. Reikia:

1. kuo labiau padidinti pridėtinę vertę, nustatant aiškų biudžeto ir nustatytos politinės strategijos „Europa 2020“ ryšį;

2. telkti dėmesį į klausimus, kuriuos veiksmingiausia spręsti Europos lygmeniu, pavyzdžiui, bendrąją rinką, investicijas į infrastruktūrą ir mokslinius tyrimus ir pan.;

3. dar labiau supaprastinti biudžeto lėšų panaudojimą ir susijusias procedūras, pripažįstant, kad tai bendra Europos ir valstybių narių atsakomybė;

4. užtikrinti lankstesnį biudžetą ir telkti dėmesį į išlaidų kokybę;

5. likti atviriems aptariant išteklių klausimą, taip pat siekti skaidresnio ES finansavimo, kad liautųsi diskusijos apie vadinamuosius grynuosius naudos gavėjus, kurie iš ES biudžeto gauna daugiau lėšų negu į jį sumoka, ir apie vadinamuosius grynuosius mokėtojus, kurie sumoka daugiau negu gauna;

6. tęsti šį dialogą, visų pirma – į diskusijas labiau įtraukti nacionalinius parlamentus.

Baigiantis konferencijai 2012 m. pirmą pusmetį ES pirmininkausianti Danija pranešė ketinanti savo pirmininkavimo metu surengti antrą tokią konferenciją.

Pagrindiniai faktai

Daugiau negu 400 nacionalinių parlamentų ir vyriausybių atstovų, suinteresuotųjų asmenų ir ES institucijų atstovų turėjo galimybę susitikti ir aptarti 2011 m. birželio 29 d. Komisijos pateiktą pasiūlymą dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos. Surengti du plenariniai posėdžiai, taip pat darbo posėdžiai, skirti išlaidų prioritetų, nuosavų išteklių ir Europos pridėtinės vertės klausimams aptarti. Konferenciją kartu surengė Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Tarybai pirmininkaujanti Lenkija. Komisijai renginyje atstovavo Pirmininkas Jose Mannuelis Barrosas, pirmininko pavaduotojas M. Šefčovičius ir Komisijos nariai J. Lewandowskis, A. Šemeta ir H. Hahnas.

Daugiau informacijos

Konferencijos programa

Konferencijos interneto svetainė

2011 m. spalio 20–21 d. konferencijos vaizdo įrašai

Kalbos

Brošiūra „Trumpas daugiametės finansinės programos vadovas“ (galima rasti visomis kalbomis)

Medžiaga spaudai, įskaitant apie Europos pridėtinę vertę

Mitai apie ES biudžetą

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar