Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Monivuotista rahoituskehystä 2014–2020 koskevassa korkean tason konferenssissa esitettiin yhteneväisiä näkökantoja

Bryssel 21. lokakuuta 2011 – Monivuotista rahoituskehystä 2014–2020 koskevassa kaksipäiväisessä korkean tason konferenssissa, johon osallistui kansallisten parlamenttien jäseniä, ministereitä ja muita sidosryhmiä sekä EU:n toimielinten edustajia, saatiin aikaan yksimielisyys useista avainkysymyksistä ja tarpeesta jatkaa laajaa vuoropuhelua komission ehdotusten perusteella.

Osanottajat korostivat, että kyseessä oli ainutlaatuinen tilaisuus keskustella kaikkien tärkeimpien toimijoiden kanssa EU:n talousarvion tulevaisuudesta.

Näkökantojen yhteneväisyys tuli esiin useissa olennaisissa seikoissa:

1. tarve maksimoida lisäarvo siten, että talousarvion ja poliittisen strategian eli Eurooppa 2020 –strategian välille luodaan selkeä yhteys;

2. tarve keskittyä siihen, mikä toteutetaan parhaiten Euroopan tasolla, esimerkiksi yhteismarkkinat ja investoinnit infrastruktuureihin ja tutkimukseen;

3. tarve yksinkertaistaa menettelyjä lisää talousarvion menopuolella ja yksinkertaistaa käyttäjien elämää ottaen kuitenkin huomioon, että vastuu jaetaan EU:n ja jäsenvaltioiden kesken;

4. tarve joustavampaan talousarvioon ja keskittyminen menojen laatuun;

5. tarve pitää kaikki vaihtoehdot avoimina keskusteltaessa varoista ja pyrkiä EU:n rahoituksen varmistamiseen avoimemmalla tavalla. Näin keskustelut nettohyötyjistä ja rahoittajista loppuisivat;

6. tarve jatkaa vuoropuhelua ja erityisesti tarve lisätä kansallisten parlamenttien osallistumista siihen.

Konferenssin lopulla EU:n tuleva puheenjohtajamaa Tanska ilmoitti aikomuksestaan järjestää toinen konferenssi vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla.

Tausta:

Yi 400 kansallisten parlamenttien, hallitusten, sidosryhmien ja EU:n toimielinten edustajaa kokoontui keskustelemaan komission 29. kesäkuuta 2011 antamasta ehdotuksesta, joka koskee monivuotista rahoituskehystä vuosille 2014–2020. Kahden täysistunnon lisäksi pidettiin työryhmien kokouksia, joissa käsiteltiin ensisijaisia rahoituskohteita, omien varojen tulevaisuutta ja eurooppalaista lisäarvoa. Konferenssin järjesti Euroopan komissio yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston puheenjohtajamaan Puolan kanssa. Komissiota edustivat puheenjohtaja Barroso ja varapuheenjohtaja Šefčovič sekä komissaarit Lewandowski, Šemeta ja Hahn.

Lisätietoja:

Konferenssin ohjelma

Konferenssin verkkosivut

Videoita 20. ja 21. lokakuuta 2011 pidetystä konferenssista:

Puheet:

Esite Opas monivuotiseen rahoituskehykseen (saatavana kaikilla kielillä)

Lehdistömateriaalia, myös eurooppalaisesta lisäarvosta

EU:n talousarviota koskevia harhakäsityksiä

Yhteyshenkilöt :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32-2) 295 30 70

Jens Mester (+32-2) 296 39 73

Antonio Gravili (+32-2) 295 43 17

Patrizio Fiorilli (+32-2) 295 81 32


Side Bar