Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Brüsselis toimunud kõrgetasemelisel konverentsil, mille teemaks oli aastaid 2014–2020 käsitlev mitmeaastane finantsraamistik, kooskõlastati seisukohad paljudes olulistes küsimustes

Brüssel, 21. oktoober 2011 – Kaks päeva kestnud kõrgetasemeline konverents, mille teemaks oli aastaid 2014–2020 käsitlev mitmeaastane finantsraamistik ning millest võtsid osa liikmesriikide parlamendisaadikud, ministrid ja teised huvirühmad ning ELi institutsioonide esindajad, lõppes seisukohtade kooskõlastamisega paljudes kesksetes küsimustes. Samal ajal kinnitati vajadust jätkata ulatuslikku dialoogi komisjoni ettepanekute põhjal.

Osalejad rõhutasid, et see üritus kujutas endast ainulaadset võimalust arutleda kõikide oluliste huvirühmadega niisugusel olulisel teemal nagu ELi eelarve tulevik.

Seisukohtade kooskõlastamiseni jõuti paljudes tähtsates küsimustes, nagu:

1. vajadus maksimeerida lisaväärtus tänu üheselt mõistetava seose loomisele eelarve ja selge poliitilise strateegia – meie Euroopa 2020. aasta strateegia – vahel;

2. vajadus keskenduda valdkondadele, kus on võimalik saavutada parimaid tulemusi Euroopa tasandil, näiteks siseturule ning investeeringutele infrastruktuuri ja teadustegevusse;

3. vajadus veelgi lihtsustada eelarvest vahendite eraldamise korda ja nende kasutamist, tunnistades, et tegemist on Euroopa ja liikmesriikide ühise vastutusega;

4. vajadus paindlikuma eelarve järele ja tarve keskenduda kulutuste kvaliteedile;

5. vajadus arvestada kõikide võimalustega, kui toimub arutelu vahendite üle, ning püüelda ELi läbipaistvama rahastamise poole – nii oleks võimalik lõpetada vaidlused puhaskasusaajate ja netorahastajate teemal;

6. vajadus jätkata alustatud dialoogi, kaasates sellesse veelgi paremini liikmesriikide parlamente.

Konverentsi lõpul teatas järgmine eesistujariik Taani oma kavatsusest korraldada teine samalaadne konverents 2012. aasta esimesel poolel.

Taust:

Üle 400 liikmesriikide parlamentide ja valitsuste ning muude huvirühmade ja ELi institutsioonide esindaja osales kohtumisel, kus arutati 29. juunil 2011 esitatud komisjoni ettepanekut aastaid 2014–2020 käsitleva mitmeaastase finantsraamistiku kohta. Lisaks kahele täiskogu istungile toimusid töökoosolekud, kus arutati kuluprioriteete, omavahendite tulevikku ja Euroopa lisaväärtust. Konverentsi korraldasid Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja eesistujariik Poola. Komisjoni poolt osalesid sellel president Barroso ja asepresident Šefčovič ning volinikud Lewandowski, Šemeta ja Hahn.

Lisateave:

Konverentsi programm

Konverentsi veebileht

Videod 20.–21. oktoobrini 2011 toimunud konverentsist

Kõned:

„Mitmeaastast finantsraamistikku käsitlev üldjuhend” (kättesaadav kõikides keeltes)

Pressimaterjalid, sealhulgas Euroopa lisaväärtuse kohta

Müüdid ELi eelarve kohta

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar