Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen - Pressemeddelelse

Konference på højt niveau i Bruxelles viste sammenfaldende holdninger til det centrale indhold af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020

Bruxelles den 21. oktober 2011 – Som afslutning på todageskonferencen på højt niveau om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 med deltagelse af medlemmer af de nationale parlamenter, ministre og andre interessenter og repræsentanter for EU-institutionerne kunne det konstateres, at holdningerne til mange af de centrale punkter havde nærmet sig hinanden, men at der stadig var behov for en bredt anlagt dialog med udgangspunkt i Kommissionens forslag.

Deltagerne understregede, at et sådant arrangement var en enestående mulighed for at udveksle synspunkter med alle de vigtige aktører om emner af så stor betydning som EU's kommende budgetter.

Holdningerne viste sig at være sammenfaldende i forbindelse med flere af de vigtige aspekter:

  • kravet om at maksimere merværdien gennem en klar forbindelse mellem budgettet og en klar politisk strategi, vores Europa 2020-strategi

  • kravet om at fokusere på forhold, som bedst kan håndteres på EU-plan, f.eks. det indre marked, investeringer i infrastruktur og forskning osv.

  • kravet om, at det skal være endnu lettere at anvende budgettet, og at det skal være lettere for brugerne, samtidig med at det erkendes, at EU og medlemsstaterne er fælles om at dele ansvaret

  • kravet om, at budgettet skal være mere fleksibelt, og at der skal fokuseres på udgiftskvaliteten

  • kravet om en mere fordomsfri tilgang til diskussionerne om indtægter og større åbenhed omkring EU's finansiering, hvorved vi kunne afslutte diskussionerne om nettomodtagere og -bidragydere

  • og endelig kravet om fortsat dialog og i særdeleshed kravet om i højere grad at inddrage de nationale parlamenter.

Ved afslutningen af konferencen meddelte det kommende danske EU-formandskab, at det havde til hensigt at afholde en anden tilsvarende konference i første halvår af 2012.

Baggrund:

Over 400 repræsentanter for medlemsstaternes parlamenter, regeringer, interessenter og EU-institutionerne mødtes ved denne lejlighed for at diskutere Kommissionens forslag til en flerårig finansiel ramme for 2014-2020, som blev fremlagt den 29. juni 2011. På konferencen blev der ud over to plenarmøder gennemført en række arbejdsmøder om udgiftsprioritering, de egne indtægters fremtid og europæisk merværdi. Konferencen blev afholdt i fællesskab af Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og det polske formandskab for Rådet. Fra Kommissionen deltog formand José Manuel Barroso, næstformand Maroš Šefčovič, kommissær Janusz Lewandowski, kommissær Algirdas Šemeta og kommissær Johannes Hahn.

Yderligere oplysninger:

Program for konferencen

Konferencens websted

Videoer fra konferencen den 20. og 21. oktober 2011:

Taler:

Brochuren "Grundlæggende vejledning til den flerårige finansielle ramme" (findes på alle sprog)

Pressemateriale, inkl. om europæisk merværdi

Myter om EU-budgettet

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar