Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Bruselská konference na vysoké úrovni umožnila sblížit názory na klíčové prvky víceletého finančního rámce na období 2014 až 2020

Brusel dne 21. října 2011 – Dvoudenní konference o víceletém finančním rámci na období 2014 až 2020, na níž se setkali zástupci parlamentů členských států, ministerstev a dalších zúčastněných stran se zástupci orgánů EU, přispěla ke sblížení názorů na řadu klíčových témat a zároveň ukázala, že je nutné dále podrobně diskutovat o návrzích Komise.

Účastníci zdůraznili, že konference poskytla jedinečnou příležitost pohovořit si se všemi klíčovými subjekty o tak významné otázce, jakou jsou budoucí rozpočty EU.

Podařilo se sblížit názory na řadu základních prvků finančního rámce:

1. je třeba co nejvíce zvýšit přidanou hodnotu tím, že se rozpočet jasně prováže s politickou strategií, naší strategií Evropa 2020;

2. je třeba zaměřit se na to, čeho lze nejlépe dosáhnout na evropské úrovni, například na jednotný trh, investice do infrastruktury a výzkumu atd.;

3. je třeba dále zjednodušit způsob využívání rozpočtu, usnadnit život jeho uživatelům a zároveň uznat, že za toto zjednodušení nesou odpovědnost evropské orgány i členské státy;

4. je třeba mít pružnější rozpočet a zaměřit se na kvalitu výdajů;

5. třeba objektivně přistupovat k diskusím o zdrojích a usilovat o transparentnější způsob financování EU, který by ukončil diskuse o čistých příjemcích a přispěvatelích;

6. je třeba pokračovat v zahájeném dialogu a ještě více do něj zapojit parlamenty členských států.

Na konci konference nadcházející dánské předsednictví EU oznámilo, že v první polovině roku 2012 hodlá uspořádat druhou konferenci na toto téma.

Souvislosti:

Přes 400 zástupců parlamentů, vlád, zúčastněných stran a orgánů EU mělo možnost se setkat a jednat o návrhu víceletého finančního rámce na období 2014 až 2020, který Komise předložila dne 29. června 2011. Dvě plenární zasedání byla doplněna pracovními jednáními o výdajových prioritách, o vývoji vlastních zdrojů a o evropské přidané hodnotě. Konferenci společně uspořádaly Evropská komise, Evropský parlament a polské předsednictví Rady. Za Komisi se jí účastnil předseda Barroso, místopředseda Šefčovič a komisaři Lewandowski, Šemeta a Hahn.

Další informace:

Program konference

Internetové stránky konference

Videozáznamy konference ze dne 20. a 21. října 2011:

Projevy:

Brožura Návrh víceletého finančního rámce (k dispozici ve všech úředních jazycích)

Materiály pro tisk, včetně materiálů o evropské přidané hodnotě

Mýty o rozpočtu EU

Kontaktní osoby :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Jens Mester (+32 22963973)

Antonio Gravili (+32 22954317)

Patrizio Fiorilli (+32 22958132)


Side Bar